IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Declerck, Daniël

Project  Top | Publications | Project 
 • Pathologie van commerciële vis en weekdieren, dynamiek en exploitatie van commerciële schaaldieren, more

Publications (45)  Top | Publications | Project 
  ( 11 peer reviewed ) split up
 • Baeteman, M.; Maertens, D.; Declerck, D.; Vanhee, W.; Vyncke, W.; Gabriels, R.; Van Keirsbulck, W.; De Borger, R.; Van Elsen, P.; Van Hoeyweghen, P.; Termonia, M.; De Meyer, A.; Walravens, J.; Dourck, P. (1987). Scheepsramp Herald of Free Entreprise dd. 6.3.1987: Monitoringresultaten van het gemeenschappelijk urgentieprogramma "Visserij". Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 216. CLO Gent: Gent. 11 pp., more
 • Bossier, P.; Declerck, D.; Vanhee, J. (2000). Eindrapport van het project: Onderzoek naar kwaliteitsverhoging-vis sorteren aan boord 5BW/EOGFL35/A.4.1: Samenwerking tussen Rederscentrale (RC), Marelec NV, Mivedi BVBA, Departement Zeevisserij (CLO-DVZ). Departement voor Zeevisserij: Oostende. 9 + Bijlagen pp., more
 • Declerck, D. [s.d.]. Studie van de microbicide en de antioxidatieve eigenschappen van fenolen bij hardgezouten gerookte haring. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 41(9). Ministère de l'Agriculture = Ministerie van Landbouw: Gent. 10 pp., more
 • Declerck, D. (1971). Studie van de invloed van de grondstof op de bewaareigenschappen van gerookte heilbot. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 48(12). Ministère de l'Agriculture = Ministerie van Landbouw: Gent. 14 pp., more
 • Declerck, D. (1975). Canned mangrove crab (Scylla serrata): a product with limited shelf life. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 111-VB/VV 16. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 7 pp., more
 • Declerck, D. (1976). Organoleptical, chemical and microbiological aspects of vacuum packed and unpacked smoked pink salmon. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 113-VB/VV (I.W.O.N.L.) 18. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 9 pp., more
 • Declerck, D. (1977). Technologische en hygienische aspekten bij de verwerking van wijting (Gadus merlangus L.) tot gemalen visvlees. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 127 - VB/VV (I.W.O.N.L.) 21. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 12 pp., more
 • Declerck, D. (1977). Optimal utilization and quality control of picked dogfish (Squalus acanthias L.) used in the hot smoking process. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 126 - VB/VV (I.W.O.N.L.) 20. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 10 pp., more
 • Declerck, D. (1979). Bacteriologische contaminatie gedurende de machinale en manuele fabricatie van filets van hondstong (Glyptocephalus cynoglossus L.). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 160-VB/VV (I.W.O.N.L.) 24. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 9 pp., more
 • Declerck, D. (1979). Examen de la qualité des pertes survenant au cours de la mise en portions du cabillaud (Gadus morhua). Rev. Agric. 32(5): 1257-1265, more
 • Declerck, D. (1981). Fish fingers made from minced whiting meat mixed with frozen cod sawdust waste. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 177 - VB/VV (I.W.O.N.L.) 28. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 11 pp., more
 • Declerck, D. (1983). Studie van de samenstelling van enkele visserijprodukten die op de Belgische marktvoorkomen. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 192-VB/VV (I.W.O.N.L.), 30. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 8 + Bijlagen pp., more
 • Declerck, D. (1983). Evolutie van de kwaliteit van importmosselen. (Periode juli 1982 - januari 1983). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 191-VB/VV (I.W.O.N.L.), 31. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 6 + Bijlagen pp., more
 • Declerck, D. (1986). Studie van de variatie van de biologische conditie en de bacteriologische kwaliteit van mosselen (Mytilus edulis L.) tijdens het bewaren. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 213-B (I.W.O.N.L.) 18. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 12 pp., more
 • Declerck, D. (1987). Variatie van de chemische samenstelling en de biologische conditie van wijting(Merlangius merlangus L.). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 217-B (I.W.O.N.L.) 19. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 6 + figs. pp., more
 • Peer reviewed article Declerck, D. (1987). Etude de la variation saisonnière de la condition biologique de la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus). Landbouwtijdschrift 40(2): 427-433, more
 • Peer reviewed article Declerck, D. (1988). Het voorkomen van Anisakis simplex larven in haring (Clupea harengus L.). Landbouwtijdschrift 41(4): 965-974, more
 • Peer reviewed article Declerck, D. (1990). Biologisch en parasitair onderzoek van enkele eetbare schelpen uit de Noordzee. Landbouwtijdschrift 43(6): 1031-1037, more
 • Declerck, D. (1991). Myxosporidiose des muscles des saumons du Pacifique = Muscle myxosporidiosis of Pacific salmon. Fiches d'identification des maladies et parasites des poissons, crustacés et mollusques = ICES Identification Leaflets for diseases and parasites of fish and shellfish, 45. Conseil International pour l'Exploration de la Mer: Copenhagen. 4 pp., more
 • Peer reviewed article Declerck, D. (1991). Relation between the bacteriological quality of the seawater, the sediment and the mussel along the Belgian coast. Landbouwtijdschrift 44(3): 507-516, more
 • Peer reviewed article Declerck, D. (1992). Occurrence of Cryptocotyle lingua on whiting (Merlangius merlangus) on the Belgian continental plat and the southern North sea. Landbouwtijdschrift 45(6): 1221-1229, more
 • Declerck, D. (1992). Invloed van het bekrijten op de bacteriologische kwaliteit van het zeewater en van het sediment in de Spuikom. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 19 pp., more
 • Peer reviewed article Declerck, D. (1992). Voorkomen van de kieuwparasiet Lernaeocera branchialis bij wijting (Merlangius merlangus) op het Belgisch continentaal plat en de zuidelijke Noordzee. Landbouwtijdschrift 45(6): 1231-1240, more
 • Declerck, D. (1996). Onderzoek van de fagocytosecapaciteit en paaistress bij schar (Limanda limanda). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 240. CLO Gent: Gent. 13 pp., more
 • Declerck, D. (1998). Onderzoek van de fagocytosecapaciteit van mosselen (Mytilus edulis) in de nabijheid van de Belgisch kusthavens. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 249. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Gent. 13 pp., more
 • Declerck, D. (2000). Onderzoek van de fagocytosecapaciteit bij tarbot (Psetta maxima). Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 255. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Gent. 10 pp., more
 • Declerck, D. (2001). 15 jaar visziekte-onderzoek op het Belgisch Continentaal Plat. Vis & Visie 2(3-4): 15-16, more
 • Declerck, D.; Cisse, I. (1979). Etude de la conservation du flétan (Reinhardtius hippoglossoides) fumé et préemballé sous vide. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 155 - VB/VV (I.W.O.N.L.) 23. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 10 pp., more
 • Declerck, D.; De Clerck, R. (1971). Aanpassing van de gerbermethode voor de kwantitatieve bepaling van vet in haring. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 49(13). Ministère de l'Agriculture = Ministerie van Landbouw: Gent. 17 pp., more
 • Peer reviewed article Declerck, D.; Devriendt, H. (1976). Bewaarproeven op voorverpakte verse haring (Clupea harengus L.) onder gesimuleerde verkoopsomstandigheden. Landbouwtijdschrift 29(5): 1191-1199, more
 • Declerck, D.; Redant, F. (1981). Herkomst en kwaliteit van importgarnalen op de Belgische markt. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 173 - VB/VV (I.W.O.N.L.), 26. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 14 pp., more
 • Declerck, D.; Van Hauwaert, H. (1981). Waarde van de indoolbepaling als objectieve kwaliteitsanalyse op commerciele garnaalsoorten. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 174 - VB/VV (I.W.O.N.L.) 27. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 7 pp., more
 • Peer reviewed article Declerck, D.; Vyncke, W. (1972). Conservation dans un emballage sous vide, de saumon rose fumé réfrigéré et congelé. Landbouwtijdschrift 25(3): 481-491, more
 • Declerck, D.; Vyncke, W. (1975). Determination of the condition of Greenland halibut (Rheinhardtius hippoglossoides Walb) by the refractive index of the expressible muscle fluid. Chem. Mikrobiol. Technol. Lebensm. 4: 25-28, more
 • Peer reviewed article Devriendt, H.; Declerck, D. (1977). De bewaarkapaciteit van voorverpakte schol = L'aptitude à la conservation de la plie préemballée. Landbouwtijdschrift 30(3): 691-706, more
 • Devriendt, H.; Declerck, D. (1979). Influence de l'utilisation de polyphosphates sur la qualité de filets de cabillaud préemballés . Rev. Agric. 32(6): 1467-1477, more
 • Dierckens, K.; Delbare, D.; Rueda, A.; Declerck, D.; Sorgeloos, P. (2004). Kwaliteitscontrole van tarbotlarven en juvenielen, in: Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 35-46, more
 • Van Banning, P.; Declerck, D.; Guns, M.; Stokman, G.; Vandamme, K.; Vyncke, W. (1984). Visaandoeningen en de mogelijkheid van relatie met watervervuiling. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CA 84-05. RIVO: IJmuiden. 25 pp., more
 • Vanhee, J.; Declerck, D.; Bossier, P. (2001). Vis sorteren aan boord: Een hefboom voor kwaliteitsverbetering? Vis & Visie 2(3-4): 19-20, more
 • Vervoort, D.; Redant, F.; Declerck, D. (1980). Causes and incidence of the "black spot disease" on brown shrimp (Crangon crangon). CM Documents - ICES, C.M. 1980(K:34). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 10 + figures pp., more
 • Vyncke, W.; Declerck, D.; Devriendt, H. (1979). Kwaliteitsbepaling van verse en diepgevroren vis: Europese Keuringsschema's. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 146/1979. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. , more
 • Vyncke, W.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Vanhee, W.; Roose, P.; Declerck, D.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P. (1995). Biologische monitoring van de lossingen van gebaggerd materiaal voor de Belgische kust, in: Invloed van baggerspecielossingen op het leefmilieu in de Zuidelijke Noordzee: studiedag 2 maart 1994. Proceedings. pp. 1-6, 7 charts, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Declerck, D. (1972). Extending the shelf life of brown shrimps Crangon vulgaris Fabr. by gamma irradiation. Lebensm.-Wiss. Technol. 5(5): 151-154, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Declerck, D. (1976). Afzuiginstallaties voor het verwijderen van de ingewanden van vissen. Landbouwtijdschrift 29(5): 1255-1261, more
 • Vyncke, W.; Declerck, D. (1999). Aspecten van de kwaliteitsbepaling van gerookte vis. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 254. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Oostende. 19 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Project