IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Vanderperren, Els

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Visserij & Aquatische Productie, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 40
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • De Strandwerkgroep België (SWG), more
 • Function: PR

 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects 
  Onderzoeksdomein Visserij, more
  Function: Research scientist - Fishing gear technology


Projects (6)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Benthic ecosystem fisheries Impact Study, more
 • Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities, more
 • Haalbaarheidstudie van geselecteerde passieve visserijmethodes en maricultuur in de omgeving van windmolenparken in de Noordzee, more
 • Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij, more
 • TECHnische innovaties voor een transitie naar een duurzame zeeVISserijsector, more
 • Valorisatie van duurzaam en dagvers gevangen vis, more

Publications (30)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Bayse, S.M.; Hermann, B.; Lenoir, H.; Depestele, J.; Polet, H.; Vanderperren, E.; Verschueren, B. (2016). Could a T90 mesh codend improve selectivity in the Belgian beam trawl fishery? Fish. Res. 174: 201-209. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2015.10.012, more
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Vanderperren, E. (2015). Use of and potential biodegradable alternatives for dolly rope, a.k.a “spekking”, in Belgian fisheries. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. ILVO: Oostende. 1 poster pp., more
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Vanderperren, E. (2015). Use of and potential biodegradable alternatives for dolly rope, a.k.a ‘spekking’, in Belgian fisheries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 20, more
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Vanderperren, E. (2015). Spekvis - op zoek naar duurzame alternatieven voor spekking. ILVO Mededeling, 192. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 48 + bijlage pp., more
 • Blondeel, L.; Verlé, K.; Vlaemynck, G.; Braeckman, R.; Vermeersch, X.; Vanderperren, E.; Torreele, E. (2016). VERWERKVIS - De Vlaamse visserijsector en de visverwerkende nijverheid: Status, noden en kansen. ILVO Mededeling, 209. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 100 pp., more
 • Peer reviewed article De Boever, P.; Demaré, W.; Vanderperren, E.; Cooreman, K.; Bossier, P.; Verstraete, W. (2001). Optimization of a yeast estrogen screen and its applicability to study the release of estrogenic isoflavones from a soygerm powder. Environ. Health Perspect. 109(7): 691-697, more
 • Depestele, J.; Polet, H.; Vanderperren, E.; Stouten, H.; Van Craeynest, K. (2007). Zeevisserij in beweging: naar een duurzame visserij... Symposium presentation. ILVO Visserij: Oostende. 22 slides pp., more
 • Depestele, J.; Polet, H.; Stouten, H.; Van Craeynest, K.; Vanderperren, E.; Verschueren, B. (2007). Is there a way out for the beam trawler fleet with rising fuel prices? CM Documents - ICES, CM 2007(M:06). ICES: Copenhagen. 13 pp., more
 • Hanseeuw, E.; Vanderperren , E.; Van Lancker, J. (2013). Use of by-products as system innovation: GeNeSYS. All aboard: a valuable use for discards, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 53, more
 • Polet, H.; Vanderperren, E. (2013). Een overzicht van experimenten met de alternatieve boomkor, in: Van Craeynest, N. et al. ADVIS II. Alternatieven voor de boomkorvisserij. ILVO Mededeling, 134: pp. 1-67, more
 • Sys, K.; Kinds, A.; Blondeel, L.; Derudder, N.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2016). Connecting fishers and scientists in the sustainability debate: The interactive VALDUVIS sustainability web tool, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 23, more
 • Theunynck, R.; Uhlmann, S.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2015). Live or let die: survival of discarded plaice, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 130, more
 • Theunynck, R.; Uhlmann, S.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2015). Live or let die: survival of discarded plaice. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO): Oostende. 1 poster pp., more
 • Van den Eynde, D.; Francken, F.; Ponsard, C.; Ozer, J.; De Sutter, R.; Volckaert, A.M.; De Smet, L.; Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Vanderperren, E. (2008). Activity report intended for the intermediary evaluation: Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR. Science for a sustainable development for the period: 15/12/2006 to 31/07/2008: Document G - Contract Number SD/NS/01A. Belgian Science Policy: Brussel. 33 pp., more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.M. (2008). CLIMAR - Evaluatie van de impacts van klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 28-29, more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.M. (2008). CLIMAR - Evaluation des effets du changement climatique et mesures d'adaptation pour les activités marines, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 29-30, more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Polet, H.; Verwaest, T.; Maes, F.; Volckaert, A.M.; Vanderperren, E.; Ozer, J.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Willekens, M. (2009). CLIMAR - evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 68, more
 • Van den Eynde, D.; De Smet, L.; De Sutter, R.; Francken, F.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2009). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report phase 1. Belgian Science Policy: Brussel. 81 pp., more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; De Smet, L.; Francken, F.; Haelters, J.; Maes, F.; Malfait, E.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2011). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 121 pp., more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Malfait, E.; Reyns, J.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A. (2011). CLIMAR: Evaluatie van de impacts van klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten: Conclusies en aanbevelingen (SD/NS/01). Federaal Wetenschapsbeleid: [s.l.]. 12 pp., more
 • van Winsen, F.; Verleye, T.; Vanderperren, E.; Torreele, E.; Derudder, N.; Verlé, K.; Polet, H.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). LIVIS: Een transitie naar commerciële kleinschalige visserij in België. ILVO Mededeling, 206. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 138 pp., more
 • Vanderperren, E. (2001). Onderzoek op teruggooi moet bijdragen tot verfijning stockramingen. Vis-à-Vis 2(1): 4-5, more
 • Vanderperren, E. (2008). Projectrapport Outrigger II: Introductie van bordenvisserij in de boomkorvloot met het oog op brandstofbesparing: Wetenschappelijk eindrapport VIS/06/C/02/DIV, Januari 2008. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek/Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO): Oostende. 126 pp., more
 • Vanderperren, E.; Piet, G.J.; Jooris, B.; De Clerck, R. (2000). "Alternative uses of data from satellite monitoring of fishing vessel activity in fisheries management". EC Project 98/023: Interim Report. RIVO/DvZ-CLO: IJmuiden, Gent. 19 pp., more
 • Peer reviewed article Vanderperren, E.; Demaré, W.; Blust, R.; Cooreman, K.; Bossier, P. (2001). Oestrogenic activity of CPRG (chlorophenol red-beta-D-galactopyranoside), a beta-galactosidase substrate commonly used in recombinant yeast oestrogenic assays. Biomed. Lett. 6(5): 375-380, more
 • Vanderperren, E.; De Sutter, R.; Polet, H.; Allaert, G. (2009). Development and evaluation of long-term adaptation strategies for the Belgian sea fisheries sector [Poster]. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek: Oostende. 1 poster pp., more
 • Vanderperren, E.; De Sutter, R.; Polet, H. (2009). Climate change: threat or opportunity for Belgian sea fisheries?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 74, more
 • Vanderperren, E.; Polet, H. (2009). CLIMAR Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities. Subdocument Belgian fisheries: sector analysis. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries: Ostend. 44 pp., more
 • Vanderperren, E.; Polet, H. (2011). De Belgische zeevisserij: een behouden vaart?, in: De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31: pp. 2-10, more
 • Verlé, K.; Blondeel, L.; Vanderperren, E.; Torreele, E. (2016). De Belgische industrie voor de verwerking van vis, schaal- en weekdieren: status en uitdagingen. ILVO Mededeling, 212. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 45 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects