IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Baptist, Henk

Dataset  Top | Publications | Dataset 
 • Breeding bird data for 7 water birds in the Delta area in 1979 and 1987, more

Publications (17)  Top | Publications | Dataset 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • Baptist, H. (2000). Ecosysteemdoelen Delta: vogels. Werkdocument RIKZ, OS/2000.832X. RWS, RIKZ: Middelburg. 55 pp., more
 • Baptist, H.; van Nispen, V. (1995). De uitbraak van Elysia viridis. Corr. Bl. Ned. Malac. Veren. 286: 126, more
 • Peer reviewed article Baptist, H.J.M. (1987). Waarnemingen van zeezoogdieren in de Nederlandse sector van de Noordzee. Lutra 30: 93-104, more
 • Peer reviewed article Baptist, H.J.M. (1990). De vogels en zoogdieren van de Deltawateren, in: Kuijpers, J.W.M. et al. De Veranderende Delta, Symposium ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de KNNV-afdeling Voorne, 5 oktober 1990. Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 198: pp. 39-54, more
 • Peer reviewed article Baptist, H.J.M. (1992). Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris in de Westerschelde. Sula 6(2): 59, more
 • Baptist, H.J.M.; Tatman, S.; van Kessel, T.; Van Moorsel, G.; Wang, Z.B.; Erftemeijer, P. (2006). Habitattoets: effecten bagger- en stortactiviteiten t.b.v. havenonderhoud in Zeeuwse wateren. Westerschelde. WL | Delft Hydraulics: Delft. 145 + bijlagen pp., more
 • Baptist, H.J.M.; Colijn, F.; Marteijn, E.C.L.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M.; Twisk, F. (Ed.) (1988). Gevleugeld onderzoek: watervogels in veranderende watersystemen. University of Gent, Laboratory of oecology of animals, zoogeography en nature conservation: Gent. 22 pp., more
 • Baptist, H.J.M.; Reijnders, P. (2000). Ecosysteemdoelen Noordzee: zoogdieren. Unpublished document. Werkdocument RIKZ, OS/2000.866X. [S.n.]: [s.l.]. 54 pp., more
 • Peer reviewed article Kuijpers, J.W.M.; Hamerlynck, O.; Craeymeersch, J.A.; Baptist, H.J.M.; van der Laan, D. (1990). De Veranderende Delta, Symposium ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de KNNV-afdeling Voorne, 5 oktober 1990. Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 198. Stichting Uitgeverij KNNV: Utrecht. ISBN 90-5011-040-1. 88 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Baptist, H.J.M.; Slob, G.J. (1985). Vogeltellingen in het zuidelijk deltagebied in 1980/81-1983/84. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren, Afdeling Biologie Goes : Staatsbosbeheer Zeeland, Afdeling Terreinbeheer: Middelburg. 159 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Baptist, H.J.M. (1985). Vogeltellingen in het Deltagebied in 1975/76-1979/80. Nota DDMI, 83(20). Rijkswaterstaat Deltadienst. Hoofdafdeling Milieu en Inrichting: Middelburg. [No paging] pp., more
 • Meire, P.M.; Seys, J.; Ysebaert, T.; Meininger, P.L.; Baptist, H.J.M. (1989). A changing delta: effects of large coastal engineering works on feeding ecological relationships as illustrated by waterbirds, in: Hooghart, J.C. et al. (Ed.) Hydro-ecological relations in the Delta waters of the South-West Netherlands, technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989. Proceedings and information = Verslagen en mededelingen, 41: pp. 109-145, more
 • Saeijs, H.L.F.; Baptist, H.J.M. (1977). Vogels in de Deltawateren van Zuid-West Nederland: overzicht simultaantellingen 1972 t/m 1976. Nota: Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek, 77-34. Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek: Middelburg. , more
 • Smittenberg, J.C.; Baptist, H.J.M. (1973). Watervogels in het Deltagebied: een verslag van drie totaaltellingen. Nota: Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek, 73-16. Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek: 's-Heer Arendskerke. 23 + figuren + bijlagen pp., more
 • van Essen, K.; Schobben, J.H.M.; Baptist, H.J.M.; Winter, C.J.N.; Jol, J. (1998). Foerageergedrag van de Grote Stern Sterna sandvicensis. BEON Rapport = BEON-report(12). [S.n.]: [s.l.]. 2-33 pp., more
 • Wolff, W.J.; van Haperen, A.M.M.; Sandee, A.J.J.; Baptist, H.J.M.; Saeijs, H.L.F. (1976). The trophic role of birds in the Grevelingen estuary, The Netherlands, as compared to their role in the saline Lake Grevelingen, in: Persoone, G. et al. (Ed.) Proceedings of the 10th European Symposium on Marine Biology, Ostend, Belgium, Sept. 17-23, 1975: 2. Population dynamics of marine organisms in relation with nutrient cycling in shallow waters. pp. 673-689, more
 • Wulffraat, K.; ten Brink, B.; Colijn, F.; Baptist, H.J.M.; de Jong, D.J.; Coosen, J. (1992). Over duurzaamheid gesproken. RWS,DGW: Den Haag. 23 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Dataset