IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Daniels, Leen

Previous institute  Top | Publication 
    Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab), more

Publication  Top | Publication 
    split up
  • Daniels, L. (2013). Invloed van zoutgehalte en organisch materiaal op kopertoxiciteit bij mossels uit verschillende Europese populaties, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 123-124, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publication