IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Zanting, Harm Albert

Institute  Top | Institute | Publications 
 

Publications (11)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Donkers, M.; Zanting, H.A.; Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B.; van Koningsveld, M.; de Boer, M.; Heinis, F. (2006). Inventarisatie uitgangspunten zandwinbeleid Westerschelde: definitief. Arcadis: [s.l.]. 65 pp., more
 • Hollander, H.; Zanting, H.A. (2000). Samenvattingen onderzoeken, audit en second opinions morfologie, natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid Langetermijnvisie Schelde-estuarium; vastgesteld door de TSC van 26 oktober 2000. Projectbureau LTV: Delft. , more
 • Mourits, L.; de Boer, M.; Gauderis, J.; ten Thij, F.; Zanting, H.A. (2000). Situatieschets korte termijn Schelde-estuarium: een schetsmatig beeld ter voorbereiding van de langetermijnvisie: vastgesteld door de technische schelde commissie in haar vergadering van 14 januari 2000. Resource Analysis: Delft. i, 17 + bijlagen pp., more
 • Wilms, R.; Zanting, H.A. (2001). Morfologie als basis voor de lange-termijnvisie Schelde-estuarium. Aarde & Mens 5(3): 17-20, more
 • Zanting, H.A.; Claus, E.; de Boer, M.; ten Thij, F. (2001). Projectplan : Aanpak en fasering onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium; Advies aan de TSC van 22 november 2001. Resource Analysis: Delft. 22 + annexes pp., more
 • Zanting, H.A.; Sas, M.; Robijn, F. (2002). Informatiesystemen als ruggengraat voor integraal kustbeheer: visie en illustraties, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-12, more
 • Zanting, H.A.; ten Thij, F.; Menke, M.A. (2002). Vlaams-Nederlandse samenwerking in het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium: analyse naar aanleiding van de workshop van 21 oktober 2002. [S.n.]: Delft. 6 pp., more
 • Zanting, H.A.; Weijers, P.A.; van Essen, H.B. (2004). Strategisch MER Schelde-estuarium : vier lessen uit een strategische milieubeoordeling 'avant la lettre'. Kenmerken 11(5): 4-7, more
 • Zanting, H.A.; ten Thij, F. (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 50 pp., more
 • Zanting, H.A.; van Dyck, M. (2002). Ontwikkelingsschets schelde-estuarium : concept probleemschets. Resource Analysis: Delft. 16 + annexes pp., more
 • Zanting, H.A.; van Essen, E. (2006). Kracht van de Delta: de agenda voor een Deltaprogramma. De ambitie. Provincie Zeeland, Dienst Ruimte, Milieu en Water: Middelburg. 47 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications