IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dillingh, Douwe

Institute  Top | Institute | Publications 
  Deltares, more
  Institutional address:
  P.O. Box 177
  2600 MH Delft
  Tel.: +31-(0)15-285 85 85
  Fax: +31-(0)15-285 85 82
  E-mail:
 

Publications (8)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Dillingh, D. (2006). Waterstanden Nederlandse kust en estuaria. Statistieken t.b.v. de hydraulische randvoorwaarden 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.012. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 48 + bijlagen pp., more
 • Dillingh, D. (2013). Veranderingen in gemiddelde zeeniveaus in de Nederlandse kustwateren. Deltares: Delft. i, 39 + bijlagen pp., more
 • Dillingh, D.; de Haan, L.; Helmers, R.; Können, G.P.; van Malde, J. (1993). De basispeilen langs de Nederlandse kust : statistisch onderzoek. Rapport dgw, 93.023. Dienst Getijde Water/RIKZ: [s.l.]. 132; 83 pp., more
 • Dillingh, D.; Graveland, J.; Pieters, T. (2005). "Het Scheldegetij" (rapport BGW-0102) met oplegnotitie. Werkdocument RIKZ, ZDA/2005.801.w. RWS, RIKZ: Middelburg. 80 pp., more
 • Dillingh, D.; Heinen, P.F. (1994). Zeespiegelstijging, getijverandering en deltaveiligheid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.026. RWS, RIKZ: Den Haag. 22 + figuren pp., more
 • Philippart, M.E; Pwa, S.T.; Dillingh, D. (1994). De basispeilen langs de Nederlandse kust: ruimtelijke verdeling van basis- en ontwerppeilen in deelgebied Westerschelde (interim rapportage). Rapport RIKZ = Report RIKZ(94-025). Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. 80 pp., more
 • Philippart, M.E; Dillingh, D.; Pwa, S.T. (1995). De basispeilen langs de Nederlandse kust: de ruimtelijke verdeling en overschrijdingslijnen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.008. RWS, RIKZ: Dan Haag. 80 + bijlagen + aanhangsel pp., more
 • Pieters, T.; Verbeek, H.; Dillingh, D. (2002). Het Scheldegetij: beschrijving en analyse van het getij in het Schelde-estuarium. Rapport Bureau Getijdewateren (BGW), 0102. RIKZ: Middelburg. 73 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications