IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

van Veen, Johan

Previous institute  Top | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more

Publications (11)  Top | Publications 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • Van Veen, J. [s.d.]. Invloed inpoldering land van Saaftinge: voorlopige beschouwingen. [S.n.]: [s.l.]. 9 + maps pp., more
 • Van Veen, J. (1935). Sand waves in the North Sea. Hydrographic Review = Revue hydrographique 12: 21-29, more
 • Peer reviewed article Van Veen, J. (1936). Eenige opmerkingen over het zandtransport van stroomen. Tijdschr. Aardrijkskd. Genoot. 53(2): 161-172, more
 • Van Veen, J. (1936). Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust. Algemeene Landsdrukkerij. Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeertje te Rotterdam, 2(11). [S.n.]: 's-Gravenhage. 252 pp., more
 • Peer reviewed article Van Veen, J. (1937). Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in de Hoofden en langs de Nederlandsche kust. Tijdschr. Aardrijkskd. Genoot. 54(2): 155-195, more
 • Van Veen, J. (1938). Baggering in de Westerschelde (Schaar van Waarde). Rijkswaterstaat: Den Haag. 7 + 1 p. Appendice pp., more
 • Peer reviewed article Van Veen, J. (1950). Eb- en vloedschaarsystemen in de Nederlandse getijwateren. Tijdschr. Aardrijkskd. Genoot. 67: 303-325, more
 • Van Veen, J. (1952). Dredge drain reclaim: the art of a nation. Third edition. Martinus Nijhoff: The Hague. 179 pp., more
 • Peer reviewed article Van Veen, J. (1954). Tide-gauges, subsidence-gauges and flood-stones in the Netherlands. Geol. Mijnbouw 16: 214-219, more
 • Van Veen, J. (1993). Schelderegiem en Schelderegie. Heruitgave van de editie 1944. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 81 + bijlagen (fig., krt, ..) pp., more
 • Van Veen, J. (1993). Opmerkingen over Scheldepublicaties. Heruitgave van de editie 1945. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 35 + kaarten pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications