IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Saeijs, Henricus

Previous institute  Top | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more

Publications (22)  Top | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Saeijs, H.L.F. (1975). Invloed zoetwaterlozing op het Westerschelde milieu. Nota DDMI, 75-14. DDMI: Middelburg. 9 pp., more
 • Saeijs, H.L.F. (1977). De Westerschelde: een milieu in beweging: de natuurwetenschappelijke waarde van de Westerschelde en de bedreigingen daarvan. Rijkswaterstaat Deltadienst. Hoofdafdeling Milieu en Inrichting: Goes. 32 pp., more
 • Saeijs, H.L.F. (1982). Changing estuaries: a review and new strategy for management and design in coastal engineering. Rijkswaterstaat Communications, 32. Rijkswaterstaat: The Hague. 414 pp., more
 • Saeijs, H.L.F. (1987). Integrale Wasserwirtschaft: ein neues wasserwirtschaftliches Konzept für die Niederlande, in: IAWR Kongress, 11, Arbeitstagung 20-23 Oktober 1987. pp. 40-76, more
 • Saeijs, H.L.F. (1995). Levend water en een wereldstad: ecologie als economische factor in het waterbeheer. Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Studiecentrum voor milieukunde: Rotterdam. 36 pp., more
 • Saeijs, H.L.F. (1999). "Denkbare toekomst" Schelde-estuarium. [S.n.]: [s.l.]. 33 pp., more
 • Saeijs, H.L.F. (1999). Levend water, goud waard, in: Adriaanse, L. Het verborgen vermogen: uitgave naar aanleiding van het Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Henk Saeijs, Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zeeland op 26 maart 1999. pp. 59-78, more
 • Saeijs, H.L.F. (1999). Natuurlijkheid een utopie? Het Schelde-estuarium in de 21e eeuw. [S.n.]: [s.l.]. 16 pp., more
 • Saeijs, H.L.F. (2001). Omgaan met voorspelbare en voorstelbare risico's, in: Noordzeedagen 2001. pp. 3, more
 • Saeijs, H.L.F. (Ed.) (1990). Een Schelde zonder grenzen: symposium 26 april 1990. Directie Zeeland: Middelburg. 56 pp., more
 • Saeijs, H.L.F.; de Jong, S.A.; Turkstra, E. (1996). Geef de Schelde ruimte, tijd en dynamiek: Van een anthropocentrische naar een ecocentrische benadering, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 111-114, more
 • Saeijs, H.L.F.; Baptist, H.J.M. (1977). Vogels in de Deltawateren van Zuid-West Nederland: overzicht simultaantellingen 1972 t/m 1976. Nota: Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek, 77-34. Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek: Middelburg. , more
 • Saeijs, H.L.F.; Klomp, R. (1972). Consequenties voor het milieu door de bochtafscheiding bij het nauw van Bath in de Westerschelde en aanbevelingen voor waterkwaliteitsbewakingen. Rijkswaterstaat, Deltadienst: 's-Heer Arendskerke. 29 + bijlage pp., more
 • Saeijs, H.L.F.; Klomp, R. (1973). De aanleg van het Baalhoekkanaal en de afsnijding van het nauw van Bath en de consequenties voor het milieu van het Verdronken Land van Saeftinge. Nota DDMI, 73.17. Afdeling Milieu-Onderzoek: 's-Heer Arendskerke. 14 + bijlagen pp., more
 • Saeijs, H.L.F.; Santbergen, L.L.P.A. (1998). Sessie 5: naar een volledige integrale visie op lange termijn: waterschaarste Schelde stroomgebied neemt zorgelijke vormen aan. Water 17(103): 346-357, more
 • Saeijs, H.L.F.; Santbergen, L.L.P.A. (1998). Sessie 5: naar een volledige integrale visie op lange termijn: waterschaarste Schelde stroomgebied neemt zorgelijke vormen aan, in: Referatenboek: 4de Scheldesymposium: de sterke schouders van het Scheldebekken (deel 2). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(103): pp. 346-357, more
 • Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese Watersysteem Benadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek. Water 10(60): 204-209, more
 • Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese Watersysteem Benadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 204-209, more
 • Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese watersysteembenadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek. Water 10(60): 204-209, more
 • Saeijs, H.L.F.; Wieriks, K. (1990). Energie-eiland in de monding van de Westerschelde? Otar 75(11): 405-411, more
 • Peer reviewed article Stortelder, P.B.M.; Saeijs, H.L.F. (1983). Transformation of a Delta: converting estuaries to lakes. Adv. Space Res. 2(8): 231-240. hdl.handle.net/10.1016/0273-1177(82)90244-7, more
 • Wolff, W.J.; van Haperen, A.M.M.; Sandee, A.J.J.; Baptist, H.J.M.; Saeijs, H.L.F. (1976). The trophic role of birds in the Grevelingen estuary, The Netherlands, as compared to their role in the saline Lake Grevelingen, in: Persoone, G. et al. (Ed.) Proceedings of the 10th European Symposium on Marine Biology, Ostend, Belgium, Sept. 17-23, 1975: 2. Population dynamics of marine organisms in relation with nutrient cycling in shallow waters. pp. 673-689, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications