IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

van Beylen, Jules

Previous institute  Top | Publications 
  Nationaal Scheepvaartmuseum, more

Publications (17)  Top | Publications 
  split up
 • Asaert, G.; Van Beylen, J.; Jansen, H.P.H. (Ed.) (1976). Maritieme geschiedenis der Nederlanden: Deel 1. Prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen, vijftiende en zestiende eeuw. De Boer Maritiem: Bussum. ISBN 90-228-1946-9. 369 pp., more
 • De Saeger, J.; Boereboom, A.; Delwaide, L.; Eelen, F.; Vleugels, R.; Schepens, G.; Somers, L.; Dufour, G.; Van Beylen, J. (1967). Zandvlietsluis. Hinterland 54: 1-180, more
 • Van Beylen, J. (1961). Tentoonstelling Zeeland: schepen en scheepvaart. Nationaal Scheepvaartmuseum: Antwerpen. 71 pp., more
 • Van Beylen, J. (1961). Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde. Meded. Mar. Acad. Belg. = Comm. Acad. mar. Belg. XIII: 107-188, more
 • Van Beylen, J. (1964). Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde. P.N. Van Kampen & Zoon: Amsterdam. 70, 36 plates pp., more
 • Van Beylen, J. (1970). Schepen van de Nederlanden: van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw. P.N. Van Kampen & Zoon: Amsterdam. 315 pp., more
 • Van Beylen, J. (1974). Afstammelingen van David-Alexander Boels. [S.n.]: [s.l.]. 20 pp., more
 • Van Beylen, J. (1975). De versiering van Vlaamse vissersschepen in de 19de en 20ste eeuw. Meded. Mar. Acad. Belg. = Comm. Acad. mar. Belg. XXIII: 149-189, more
 • Van Beylen, J. (1976). Scheepstypen, in: Asaert, G. et al. (Ed.) Maritieme geschiedenis der Nederlanden: Deel 1. Prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen, vijftiende en zestiende eeuw. pp. 108-154, more
 • Van Beylen, J. (1977). Scheepstypen, in: Akveld, L.M. et al. (Ed.) Maritieme geschiedenis der Nederlanden: Deel 2. Zeventiende eeuw, van 1585 tot ca. 1680. pp. 11-71, more
 • Van Beylen, J. (1981). Tentoonstelling Vlaamse maritieme achterglasschilderijen. Nationaal Scheepvaartmuseum: Antwerpen. 179 pp., more
 • Van Beylen, J. (1982). Les bateaux de la Mer du Nord jusqu'à la fin du XVIIe siècle, in: A la conquête des mers: marins et marchands des Bas-Pays. 11e Festival de Lille, Musée de l'Hospice Comtesse, Lille, 23 octobre1982 - 3 janvier 1983. pp. 43-47, more
 • Van Beylen, J. (1999). De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland, met bouwbeschrijving voor een model van een knots. Uitgeverij Van Wijnen: Franeker. ISBN 90-5194-176-5. 264 pp., more
 • Van Beylen, J. (2007). De Hengst: de botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en Vlaanderen. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: Belgium. ISBN 978-90-7431-161-8. 367 pp., more
 • Van Beylen, J. (Ed.) (1980). Spreuken en gezegden ontleend aan de zeemanstaal. 3de Druk. Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum: Antwerpen. 32 pp., more
 • Van Beylen, J.; De Groote, P.A.; Van Kampen, A.; Kramer, J.A.M.; Von Münching, L.L.; Spruit, W.P.L.; De Vos, A. (Ed.) (1970). Maritieme encyclopedie. C. De Boer Jr.: Bussum. 7 volumes pp., more
 • Van Beylen, J.; Mermans, C. (1976). Zeil & stoom op de Schelde = Voile & vapeur sur l'Escaut = Segel & Dampf auf der Schelde = Sail & steam on the Scheldt. 1851-1976. Quadrilingual edition. Buschmann: Antwerpen. 167, ill. pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications