IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Turkstra, Eelke

Institute  Top | Institute | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Ruimte voor de Rivier, more
 

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more

Publications (13)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Kop, A.R.; van Kleef, A.W.; Meulblok, M.; Turkstra, E.; Langerak, A.; Pieters, T.; Smit, H.; Vroon, J.H. (1994). Beheer en onderzoek van Rijkswaterstaat in de Westerschelde: aanbevelingen van een reviewteam en conclusies van Rijkswaterstaat. Nota AX 94-016. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 20 + bijlagen pp., more
 • Laane, R.W.P.M.; Turkstra, E.; Mook, W.G. (1990). Stable carbon isotope composition of pelagic and benthic organic matter in the North Sea and adjacent estuaries, in: Ittekot, V. et al. (Ed.) Facets of Modern Biogeochemistry. pp. 214-224, more
 • Reynders, J.J.; Van Alphen, M.; Turkstra, E. (1987). Sedimentkwaliteit Kanaal van Terneuzen naar Gent. DBW/RIZA nota, 87. DBW/RIZA: Dordrecht. , more
 • Reynders, J.J.; Van Alphen, M.; Turkstra, E. (1987). Sedimentkwaliteit Kanaal van Terneuzen naar Gent. Dwb/riza nota, 87(43). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Binnenwateren/Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA): Dordrecht. 50 pp., more
 • Saeijs, H.L.F.; de Jong, S.A.; Turkstra, E. (1996). Geef de Schelde ruimte, tijd en dynamiek: Van een anthropocentrische naar een ecocentrische benadering, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 111-114, more
 • Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese watersysteembenadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek. Water 10(60): 204-209, more
 • Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese Watersysteem Benadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek. Water 10(60): 204-209, more
 • Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese Watersysteem Benadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 204-209, more
 • Turkstra, E. (1995). Het verdrag inzake de bescherming van de Schelde. Basis voor samenwerking in een stroomgebied. Otar 80(9): 263, 265, 267, 269, 271, more
 • Turkstra, E.; Meire, P.; Hoffmann, M. (1995). Waterbeleid in het Schelde-estuarium: een synergie tussen economische en milieubelangen = La politique de l'eau dans l'estuaire de l'Escaut: une synergie des intérêts économiques et environnementaux, in: Hennekam, B.M.J. (Ed.) Benelux: dossier 95/1 waterbeleid = politique des eaux. pp. 56-68, more
 • Turkstra, E.; Meire, P.; Smit, H. (1996). Ecologische inpassing van de verdieping?, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 81-87, more
 • Turkstra, E.; Pols, H.B. (1986). Inventarisatie naar het voorkomen van PCDD en PCDF in afvalwater en sediment. DBW/RIZA nota, 86(30). DBW/RIZA: Lelystad. , more
 • Turkstra, E.; Pols, H.B. (1987). Bronnen en voorkomen van gechloreerde dibenzo-p-dioxines en dibenzofuranen in Nederlandse wateren. H2O 20(24): 612-616, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications