IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Marnef, Guido

Institute  Top | Institute | Publication 
    Universiteit Antwerpen; Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Departement Geschiedenis, more
    Direct contact at institute:
    E-mail:
 

Publication  Top | Institute | Publication 
    ( 1 peer reviewed ) split up
  • Peer reviewed article Deseure, B.; Marnef, G.; Verhoeven, G. (2010). Een pot vol mosselen: de Schelde en de stedelijke identiteit van Antwerpen (zestiende-twintigste eeuw) = A pot full of mussels. The Scheldt and the urban identity of Antwerp (sixteenth to twentieth century). Tijdschr. Geschied. 123(4): 480-485, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publication