IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Greefs, Hilde

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications 
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Departement Geschiedenis, more

 • Universiteit Antwerpen; Centrum voor stadsgeschiedenis, more
 

Publications (7)  Top | Institutes | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Greefs, H. (2008). De terugkeer van Mercurius. De divergerende keuzes van de zakenelite in Antwerpen en het belang van relatienetwerken na de heropening van de Schelde (1795-1850) = Divergent strategies of the business elite in Antwerp and the importance of networks after the reopening of the river Scheldt (1795-1850). TSEG 5(2): 55-86, more
 • Peer reviewed article Greefs, H. (2010). Van formeel vrij tot tolvrij - De visies op de Scheldevaart en de positie van Antwerpen als havenstad binnen de schoot van de Antwerpse Kamer van Koophandel, 1795-1863. Tijdschr. Geschied. 123(4): 554-571, more
 • Greefs, H. (2014). De Schelde geblokkeerd in 1839: hoe Antwerpen opnieuw een provinciestad werd, in: Van Ginderachter, M. et al. (Ed.) Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. pp. 63-88, more
 • Greefs, H. (2015). Choices and opportunities amid economic warfare: strategic decisions of the business elite in the young harbour town of Antwerp during the Napoleonic Era, in: Aaslestad, K. et al. (Ed.) Revisiting Napoleon’s continental system. Local, regional and European experiences. War, Culture and Society, 1750 – 1850, : pp. 223-240, more
 • Greefs, H.; 't Hart, M. (Ed.) (2006). Waterbeheer, gemeenschappen en de natuurlijke omgeving. De Lage Landen in comparatief perspectief, c. 1000 - c. 1800. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2005/2006. Academia Press: Gent. ISBN 90-382-0988-6. 202 pp., more
 • Greefs, H.; Van Damme, I. (2009). Een Liber amicorum voor Greta Devos: plaatsing, context en themata, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 7-29, more
 • Greefs, H.; Van Damme, I. (Ed.) (2009). In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. Lannoo: Tielt. ISBN 978-90-209-8347-0. 512 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications