IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Bollen, An

Previous institute  Top | Publications | Dataset 
    Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), more

Dataset  Top | Publications | Dataset 
  • Zooplankton and phytoplankton densities in the oyster farms of Gazi Creek (Kenya) sampled in October 1992, more

Publications (5)  Top | Publications | Dataset 
    ( 2 peer reviewed ) split up
  • Bollen, A. (1993). Saccostrea cucullata (von Born, 1778): voedselaanwezigheid in een mangrovekreek (Gazi, Kenya) = Saccostrea cucullata (von Born, 1778): food availability in a mangrove creek (Gazi, Kenya). MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 105 pp., more
  • Peer reviewed article Bollen, A. (1993). Saccostrea cucullata (Von Born, 1778): food availibility in a mangrove creek (Gazi, Kenya). Belg. J. Zool. 123(Suppl. 1): 6, more
  • Peer reviewed article Bollen, A. (1993). Saccostrea cucullata (Von Born, 1778): food availibility in a mangrove creek (Gazi, Kenya), in: Chardon, M. et al. (Ed.) Third Belgian Congress of Zoology, 5-6 November 1993. Belgian Journal of Zoology, 123(Suppl. 1): pp. 6, more
  • Pieters, M.; Baeteman, C.; Bastiaens, J.; Bollen, A.; Clogg, P.; Cooremans, B.; De Bie, M.; de Buyser, F.; Decorte, K.; De Groote, A.; Demerre, I.; Demiddele, H.; Ervynck, A.; Gevaert, G.; Goddeeris, T.; Lentacker, A.; Schietecatte, L.; Vandenbruaene, M.; Van Neer, W.; Van Strydonck, M.; Verhaeghe, F.; Vince, A.; Watzeels, S.; Zeebroek, I. (2013). Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: Vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende. Relicta Monografieën, 8. Onroerend Erfgoed: Brussel. ISBN 978-90-75230-36-9. 637 pp., more
  • Pieters, M.; Baeteman, C.; Bastiaens, J.; Bollen, A.; Clogg, P.; Cooremans, B.; De Bie, M.; De Buyer, F.; Decorte, G.; Deforce, K.; De Groote, A.; Demerre, I.; Demiddele, H.; Ervynck, A.; Gevaert, G.; Goddeeris, T.; Lentacker, A.; Schietecatte, L.; Vandenbruaene, M.; Van Neer, W.; Van Strydonck, M.; Vince, A.; Watzeels, S.; Zeebroek, I. (2013). Synthese, in: Pieters, M. et al. Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: Vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende. Relicta Monografieën, 8: pp. 547-568, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Dataset