IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Meijer, Martien

Institute  Top | Institute | Publications 
  Bureau Waardenburg bv - Consultancy for Ecology & Environment, more
  Institutional address:
  Postbus 365
  4100 AJ Culemborg
  Gelderland
  Tel.: +31-(0)345-51 27 10
  Fax: +31-(0)345-51 98 49
  E-mail:
 

Publications (15)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Boudewijn, T.J.; Meijer, A.J.M.; Soes, D.M. (2006). Onderzoek naar de kolonisatie door flora en fauna van betonblokken op het zuidelijk havenhoofd te Ijmuiden: nieuwe betonblokken als foerageergebied voor de paarse strandloper. Bureau Waardenburg Rapport, 06.077. Bureau Waardenburg: Culemborg. 58 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Meijer, A.J.M. (2007). De kolonisatie door flora en fauna van betonblokken op het zuidelijk havenhoofd te Ijmuiden. Betonblokken als foerageergebied voor paarse strandlopers en steenlopers: eindrapport. Bureau Waardenburg Rapport, 07-051. Bureau Waardenburg: Culemborg. 108 pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1990). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1989. Bureau Waardenburg: [s.l.]. 43 pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1990). Oevertypen en hardsubstraat-levensgemeenschappen in de getijdezone van de Westerschelde, kartering 1990. Bureau Waardenburg: Culemborg. 31 pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1994). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1993 en vergelijking met 1989-1991. Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg. 103 pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1995). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1994 en vergelijking met 1989-1993. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.14. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 110 pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1997). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1996 en vergelijking met 1989-1995. Bureau Waardenburg Rapport, 97(20). Bureau Waardenburg: Culemborg. 42, tab., fig., app. pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1998). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1997 en vergelijking met 1989-1996. Bureau Waardenburg Rapport, 98.022. Bureau Waardenburg: Culemborg. 49 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • Meijer, A.J.M.; Waardenburg, H.W.; van Beek, G.C.W.; van Moorsel, G.W.N.M. (1990). Macrofyten en macrofauna in het buitenhavengebied van Ijmuiden, inventarisatie april 1990. Rapport Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ANW(90,20). Bureau Waardenburg: Culemborg. 38, appendices pp., more
 • Peer reviewed article Meijer, A.J.M.; Waardenburg, H.W. (1994). Tidal reduction and its effects on intertidal hard-substrate communities in the Oosterschelde estuary. Hydrobiologia 282-283: 281-298, more
 • Peer reviewed article Meijer, A.J.M.; Waardenburg, H.W. (1994). Tidal reduction and its effects on intertidal hard-substrate communities in the Oosterschelde estuary, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 281-298, more
 • Meijer, M.; Van Grunsven, R.; Meininger, P.L.; Persijn, A. (2011). Planten en wiergemeenschappen op de Westerscheldedijken. Bureau Waardenburg Rapport, 11-037. Projectbureau Zeeweringen: Middelburg / Culemborg. 112 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Coosen, J.; Meijer, A.J.M. (1995). Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde : Handreiking voor integraal beheer. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.054. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 49 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Coosen, J.; Meijer, A.J.M. (1995). Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde : Handreiking voor integraal beheer. Bureau Waardenburg Rapport, 95.57. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 49 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Bouma, S.; Meijer, M.A.J.M.; Witte, R.H.; Lensink, R.; Poot, M.J.M.; Reitsma, J.M.; van Beek, G.C.W. (2002). Het belang van de ruimtelijke rangschikking van gebieden voor het voorkomen van soorten in de Noordzee en kustwateren : implicaties voor locatiekeuze en succes van herstelmaatregelen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 01-123. Bureau Waardenburg: AJ Culemborg. 224, bijlage pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications