IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Vercauteren, Thierry

Institute  Top | Institute | Publications 
  Provincie Antwerpen; Provinciaal Instituut voor Hygiëne, more
  Function: Wetenschappelijk secretaris

  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Publications (6)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • De Pauw, N.; Vannevel, R.; Beyens, J.; Dobbelaere, F.; Gardeniers, J.J.-P.; Goddeeris, B.; Mercken, L.; Neven, B.; Stroot, Ph.; Tolkamp, H.; Vaeremans, M.; Vanhooren, G.; Vercauteren, Th.; Wouters, K. (1991). Macro-invertebraten en waterkwaliteit: determineersleutels voor zoetwatermacro-invertebraten en methoden ter bepaling van de waterkwaliteit. Stichting Leefmilieu: Antwerpen. XI, 316 pp., more
 • Peer reviewed article Severijns, N.; Hansens, M.; Sablon, R.; Vercauteren, Th.; De Blauwe, H.; Debruyne, S.; De Winter, F.; Hansen, T.; Hoozee, J.; Jacobs, F.; Peeters, C.; Vancauwenberghe, G.; Vandevelde, C. (2014). Nieuwe waarnemingen en het voorkomen van Unio crassus riparius C. Pfeiffer, 1821 en Pseudanodonta complanata elongata (Holandre, 1836) (Bivalvia, Unionoidae, Unionidae) in België = New observations and occurrence of Unio crassus riparius C. Pfeiffer, 1821 and Pseudanodonta complanata elongata (Holandre, 1836) (Bivalvia, Unionoidae, Unionidae) in Belgium. Gloria Maris 53(2): 43-61, more
 • Peer reviewed article Severijns, N.; Vercauteren, Th. (2010). Een project voor de opsporing van Najaden in Vlaanderen. Gloria Maris 49(3-4): 96-106, more
 • Vercauteren, Th.; Wouters, K.; Van de Poel, D. (1999). Eerste melding van de tijgervlokreeft (Gammarus tigrinus Sexton, 1939) in België. Berichten over macrofauna en biol. kwal. v. oppervlaktewateren in de Prov. Antwerpen 11: 1-9, more
 • Vercauteren, Th.; Sablon, R.; Wouters, K. (2006). Exotische ongewervelden in vijvers en grachten van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie: een eerste bilan, in: Nieuwborg, H. et al. (Ed.) Natuurstudie in de provincie Antwerpen: Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) Jaarboek 2004-2005. pp. 27-39, more
 • Vercauteren, Th.; Wouters, K.A. (2008). Proasellus coxalis sensu auctorum (Crustacea, Isopoda) in de bovenloop van de Raambeek te Heist-op-den-Berg: eerste vaststelling van deze zoetwaterpissebed in België. Antenne : tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie 2(4): 12-16, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications