IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Thoolen, Pauline

Previous institute  Top | Publications 
  WL | Delft Hydraulics, more

Publications (11)  Top | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Herdman, M.; de Vries, M.; Thoolen, P.; Vonk, M.; Baart, A.; Boon, J.P. (1996). Micro-macro: een onderzoek naar de relatie tussen hydrodynamische factoren en kleinschalige verspreiding van macro-benthos, in: Wintermans, G. et al. Habitatkartering en beschrijving van Nederlandse kustwateren. BEON Rapport = BEON-report, 96(5): pp. [no pag.], more
 • Jeuken, C.J.L.; Tanczos, I.; Thoolen, P.; van Helvert, M.; Wang, Z.B. (2002). Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer (1). WL | Delft Hydraulics: Delft. 49 pp., more
 • Thoolen, P. (2000). Uitbreiding en verbetering ESTMORF. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z2934. WL | Delft Hydraulics: Delft. 155 pp., more
 • Thoolen, P.; Baptist, M.; Herman, P.M.J. (1997). BEON Habitat Micro Macro: a research project to the relation between physical parameters and the distribution of macro-benthos on a tidal flat. BEON Rapport = BEON-report, 98(14). [S.n.]: [s.l.]. 21, annexes pp., more
 • Thoolen, P.M.C. (2000). Modellering secundaire stroming en 3D sedimenttransport Westerschelde. WL | Delft Hydraulics: Delft. 31 + figuren pp., more
 • Thoolen, P.M.C.; Wang, Z.B. (1999). Sedimenttransport modellering Westerschelde : verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 58 + figuren + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article van de Koppel, J.; Herman, P.M.J.; Thoolen, P.; Heip, C.H.R. (2001). Do alternate stable states occur in natural ecosystems? Evidence from a tidal flat. Ecology 82(12): 3449-3461, more
 • Wang, Z.B.; Thoolen, P.M.C.; Fokkink, R.J. (1997). Studie naar morfologische effecten van storten en baggeren in de Westerschelde: ten behoeve van MER storten gebaggerd materiaal. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 33 + figuren + bijlage pp., more
 • Wang, Z.B.; Thoolen, P.; Tanczos, I. (2002). Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer : toetsing aannames met SOBEK berekeningen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z3325. WL | Delft Hydraulics: Delft. 80 pp., more
 • Wintermans, G.; Dankers, N.M.J.A.; Leewis, R.J.; Molegraaf, P.; De Nooyer, D.; Reents, S.; Staeyert, F.; Wegman, R.C.C.; Hartgers, E.M.; de Jonge, P.D.; Rijnsdorp, A.D.; van der Veer, H.W.; Witte, J. IJ.; Herman, P.M.J.; de Vries, M.; Thoolen, P.; Vonk, M.; Baart, A.; Boon, J. (1996). Habitatkartering en beschrijving van Nederlandse kustwateren. BEON Rapport = BEON-report, 96(5). RIKZ: Den Haag. [diff. pag.] pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; Stive, M.J.F.; Arends, A.; Jeuken, C.J.L.; Kuijper, C.; Thoolen, P.M.C. (2001). A new morphological schematization of the Western Scheldt estuary, The Netherlands, in: Proceedings of the 2nd IAHR symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Sept 2001, Obihiro, Japan. IAHR Congress Proceedings, : pp. 525-534, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications