IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Holland, Albert

Previous institute  Top | Publications 
  Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publications (17)  Top | Publications 
  split up
 • Bouma, S.; Holland, A.; Vethaak, D. (1999). Visdieven in problemen: de resultaten van veld- en experimenteel onderzoek van de kolonie visdieven (Sterna hirundo ) bij Terneuzen, 1994-1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.037. RIKZ: Middelburg. 39 pp., more
 • Bouma, S.; Vethaak, D.; Meininger, P.L.M.; Holland, A. (2001). De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: blijven er problemen? De resultaten van een vervolgonderzoek in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.45. RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
 • Groeneveld, G.; Yland, E.; Wattel, G.; Pieters, J.; Holland, A.; Tijink, J.; Laane, R.W.P.M.; Leewis, R.J. (1995). Basisgetallen zoute maatlat WSV en milieubalans: zoute watersystemen en de milieubalans: basisdocument getallen en figuren. Werkdocument RIKZ(OS-95.122X). Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 6 + bijlagen pp., more
 • Holland, A. (1989). Besprekingsverslag Chemische Monitoring Schelde. DGW besprekingsverslag, GWWS-89. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Holland, A. (1990). Ontwikkeling zuurstofgehalten in de Westerschelde ter hoogte van Schaar van Ouden Doel. DGW notitie, GWWS-90. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Holland, A.; Bitter, G.; Van Eck, B.T.M.; Van De Kamer, S.; Lefevre, F.; Schouwenaar, A.; Wulffraat, K. (1991). De belasting van het Schelde estuarium (1980-1988). SAWES notitie, 91. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Holland, A.; Daemen, E. (2004). Veerse Meer krijgt meer 'lucht'. Zoutkrant 4: 1-2, more
 • Holland, A.M.B.M. (1987). Discussiestuk eutrofiering Belgisch kustwater a.g.v. saneringen Schelde. DGW notitie, GWWS-87. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 9 pp., more
 • Holland, A.M.B.M. (1987). De zuurstofhuishouding van het Westerschelde-estuarium. DGW concept notitie, GWWS-87. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Holland, A.M.B.M. (1988). De stikstofhuishouding van de Westerschelde. Een bijdrage aan een zoutkrant van DGW. DGW notitie, GWWS-88. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Holland, A.M.B.M. (1991). De kwaliteit van de waterbodem op drempels in de Westerschelde. Notitie GWWS, 91.083. Rijkswaterstaat, Dienst getijdewateren: Middelburg. 15 + bijlage pp., more
 • Holland, A.M.B.M. (2004). Veerse Meer aan de Oosterschelde: toestand ecosysteem Veerse Meer vóór ingebruikname doorlaatmiddel. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.007. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 72 + 1 cd-rom pp., more
 • Holland, A.M.B.M.; Geyp, F.W. (1982). Geochemisch onderzoek in het Markiezaatsmeer na wegvallen van het getij. Nota DDMI, 82(12). Rijkswaterstaat Deltadienst. Hoofdafdeling Milieu en Inrichting: Middelburg. 19 pp., more
 • Holland, A.M.B.M.; Kramer, K. (1991). Zuurstofgehalten 1989 bij Schaar van Ouden Doel. Notitie GWWS, 91.085. Rijkswaterstaat, Dienst getijdewateren: Middelburg. 69 + bijlagen pp., more
 • Holland, A.M.B.M.; Smit, H. (1994). Zoet water in het Schelde-estuarium: veranderingen in de saliniteit. Rapport dgw, 93.057. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 pp., more
 • Stortelder, P.B.M.; Holland, A.M.B.M. (1985). Risico's van het vervoer van olie en vloeibare toxische stoffen: een eerste verkenning in verband met de verdieping van de Westerschelde. Nota DDMI, 84.07. Rijkswaterstaat, Deltadienst: Middelburg. 42 pp., more
 • van Eck, G.Th.M.; Holland, A.M.B.M.; van Pagee, J.A. (2001). Risicobeoordeling munitiestort Oosterschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.022. [S.n.]: The Netherlands. , more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications