IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

van de Guchte, Cees

Institute  Top | Institute | Publications 
  Deltares, more
  Institutional address:
  P.O. Box 177
  2600 MH Delft
  Tel.: +31-(0)15-285 85 85
  Fax: +31-(0)15-285 85 82
  E-mail:
 

Previous institutes (2)  Top | Institute | Publications 
 • United Nations Environment Programme (UNEP), more

 • Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), more


Publications (4)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Maas, J.; Van de Guchte, C.; Kerkum, F.C.M. (2002). Methodebeschrijvingen voor de beoordeling van verontreinigde waterbodems volgens de TRIADE benadering: Methodebeschrijvingen voor enkele bioassays en veldstudies. RIKZ Nota, 93,027. [S.n.]: [s.l.]. 79 pp., more
 • Maas, J.L.; Van de Guchte, C.; Kerkum, F.C. M. (1993). Methodebeschrijvingen voor de beoordeling van verrontreinigde waterbodems volgens de triade benadering: methodebeschrijvingen voor enkele bioassays, bioaccumulatiemetingen en veldstudies. Riza nota, 93(27). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA): Lelystad. 74 pp., more
 • Van de Guchte, C.; Beek, M.; Tuinstra, J.; Van Rossenberg, M. (2000). Normen voor het waterbeheer. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 184 pp., more
 • Vethaak, D.; Rijs, G.; Prins, H.; Van de Guchte, C. (2000). Hormoonontregelaars in water: speurtocht naar een dreigend probleem? H2O 33(1): 13-23, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications