IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Deconinck, Mieke

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Gent, more
  Function: Specialist

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-257 13 83
  E-mail:
 

Projects (5)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Haalbaarheidsanalyse gebruik zeewater voor warmtevoorziening, more
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, more
 • MER mariene aggregaat extractie, more
 • Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Bank Zonder Naam, more
 • Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Thorntonbank, more

Publications (8)  Top | Institute | Publications | Projects 
  split up
 • Cools, J.; Couderé, K.; Deconinck, M.; Nysten, K.; Naesens, H.; Van Doninck, N.; Vanhaecke, P.; Van Waeyenberge, J.; Verhaegen, K.; Wauters, E. (2003). Kennisgeving Milieueffectrapportage voor het Sigmaplan september 2003. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 149 pp., more
 • De Wachter, B.; Lamberts, D.; Deconinck, M.; Le Roy, D.; Vanhaecke, P. (2001). Inpasbaarheid van de Haven van Zeebrugge: Interreg IIC - Poject SAIL: Deel 1. Analyse van de Huidige Situatie: Eindrapport Maart 2001. Ecolas: Belgium. 130 pp., more
 • Durinck, R.; Deconinck, M.; Volckaert, A.; Nysten, K.; Himpens, A.; Libbrecht, D. (2012). Milieueffectenrapport - NEMO LINK. ARCADIS Belgium nv: Brussel. 257 + bijlagen + kaarten pp., more
 • Hoffmann, M.; Cosyns, E.; Deconinck, M.; Lamoot, I.; Zwaenepoel, A. (2001). Donkey diet in a flemish coastal dune area in the first year of grazing, in: Houston, J.A. et al. (Ed.) Coastal dune management: shared experience of European conservation practice: Proceedings of the European Symposium Coastal Dunes of the Atlantic Biogeographical Region Southport, northwest England, September 1998. pp. 95-107, more
 • Lancelot, C.; Rousseau, V.; Breton, E.; De Wachter, B.; Beji, A.; Deconinck, M.; Huijgh, J.; Bolsens, T.; Leroy, D. (2002). IZEUT: Identification of Belgian maritime Zones affected by EUTrophication: implementation of the OSPAR Common Procedure to combat eutrophication = Identificatie van mariene zones aangetast door eutrophicatie, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , more
 • Rousseau, V.; Breton, E.; De Wachter, B.; Beji, A.; Deconinck, M.; Huijgh, J.; Bolsens, T.; Leroy, D.; Jans, S.; Lancelot, C. (2004). Identification of Belgian maritime zones affected by eutrophication (IZEUT): towards the establishment of ecological criteria for the implementation of the OSPAR Common Procedure to combat eutrophication. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 78 pp., more
 • Van Biervliet, K.; Bogaert, G.; Deconinck, M.; Bogaert, S.; Le Roy, D. (2003). Ontwikkelen van socio-economische beoordelingscriteria die het mogelijk maken de kostprijs van deze degradatie objectief te bepalen, in: Maes, F. (Ed.) Beoordeling van mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer: eindrapport november 2002 (Ministerieel Besluit BA3673, Contract nr. MN/02/71). Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 215-332, more
 • Van Biervliet, K.; Bogaert, G.; Deconinck, M.; Bogaert, S.; Le Roy, D. (2004). Ontwikkelen van socio-economische beoordelingscriteria die het mogelijk maken de kostprijs van deze degradatie objectief te bepalen, in: Maes, F. et al. (Ed.) Beoordeling van de mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer - MARE-DASM. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 216-332, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects