IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Taverniers, Eric

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst, more
  Function: Hydrometry Co-ordinator

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-224 63 70
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), more

Projects (11)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • 10 jarig overzicht, more
 • Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde, more
 • Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • Getij Zeescheldebekken, more
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more
 • MONEOS, more
 • REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, more
 • Water quantity and logistic support, more

Datasets (16)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Bottom sampling Beneden-Zeeschelde, more
 • Continuous monitoring of chloride, temperature and mud content at 4 stations in the lower Zeeschelde, more
 • Current measurements in the Sea- and Western Scheldt, more
 • Discharges in the Scheldt Basin, more
 • Evolution of the shallows and channels in the Zee- and Westerschelde, more
 • Float and current measurements in the Zee- and Westerschelde, more
 • Hydra: Water management datasystem from Flanders Hydraulics Research, more
 • Hydrometric 13-hours series on some well-chosen trenches in the Zeeschelde, more
 • Lithologic and granulometric map of the soil of the Zeeschelde, more
 • Monitoring deepening Schelde, more
 • Mud issues Beneden Zeeschelde : mud balance, more
 • Physical water quality (mainly salinity, temperature, pH, hardness) of the Zeeschelde, more
 • Physical waterquality in the Beneden-Zeeschelde and the Antwerp harbour, more
 • Usual tide monitoring in the Beneden-Zeeschelde, more
 • WL monitoring: Semi-continuous monitoring of chloride, temperature and mud content at some 17 stations on the Zeeschelde (and Westerschelde), more
 • WL water levels Zeeschelde, more

Publications (63)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Stormrapport: stormtij Zeescheldebekken 22 oktober 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + 1 p. appendices pp., more
 • Fettweis, M.; Sas, M.; Monbaliu, J.; Taverniers, E. (1997). Langdurige meting van slibconcentratie, saliniteit en temperatuur te Prosperpolder (beneden Zeeschelde). Water 16(92): 15-26, more
 • Peer reviewed article Francken, F.; Wartel, S.; Parker, R.; Taverniers, E. (2004). Factors influencing subaqueous dunes in the Scheldt Estuary. Geo-Mar. Lett. 24(1): 14-21. dx.doi.org/10.1007/s00367-003-0154-x, more
 • Levy, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen: advies kunstproject vlotters "WE DRIFT": Vlottermetingen en uitwerking concept t.b.v. kunstproject "WE DRIFT" (mei 2013) met passage foto-vlotters aan de Rede van Antwerpen. versie 4.0. WL Rapporten, 833_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + 1 p. tables, 44 p. figures pp., more
 • Levy, Y.; Plancke, Y.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2014). Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + 47 p. appendices pp., more
 • Maeghe, K.; Mostaert, F.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 slides pp., more
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2003). Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium. Water Nieuwsbrief 7: 1, more
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2003). Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1 + 7 p. handouts], more
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2005). De waterwegbeheerder en de sedimentproblematiek: beheersbeschouwingen over de impact van de toevoer van fluviatiel sediment naar de Beneden-Zeeschelde [PRESENTATIE]. Maritieme Toegang/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 33 slides pp., more
 • Michels, H.; Van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Milotic, T.; Van den Bergh, E.; Verelst, K.; De Mulder, T.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Onderzoek naar de invloedsfactoren van golfbelasting en de morfologische effecten op slikken en schorren in de Beneden Zeeschelde, meer specifiek op het Galgeschoor: deelrapport 9. Analyserapport met betrekking tot de morfologische ontwikkelingen op het Galgeschoor. versie 2.0. WL Rapporten, 837_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 9 p. Appendices pp., more
 • Mostaert, F.; Maeghe, K.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 11, more
 • Nossent, J.; Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Sinterklaasstorm 6 december 2013: beschrijving van de hydrometrische gebeurtenissen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 22 pp., more
 • Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: hydraulische randvoorwaarden voor toetsen op en ontwerpen naar veiligheid. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 18 + 1p. appendices pp., more
 • Plancke, Y.; Verwilligen, J.; Vanlede, J.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Beheersbaarheid groene boeienzijde: syntheserapport. Versie 3.0. WL Rapporten, 753_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 14 pp., more
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 + 2 p. Appendices, figures pp., more
 • Plancke, Y.; Taverniers, E.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 1. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 10 + 2 appendices pp., more
 • Plancke, Y.; Maximova, T.; Ides, S.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep Veiligheid: Sub project 1. Data analysis and hypothesis - Lower Sea Scheldt. version 4.0. WL Rapporten, 756_05. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 49 + 1 p. tables pp., more
 • Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Monitoring of physical parameters within the scope of the Dutch-Flemish integrated monitoring program, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-6], more
 • Taverniers, E. (1975). Nota over de vergelijkingsvlakken. Antwerpse Zeediensten: [s.l.]. , more
 • Taverniers, E. (1975). Evolutie van het getij in de Westerschelde: periode 1941-1974. Bruggen en Wegen: [s.l.]. 16 + 27 p. Figures pp., more
 • Taverniers, E. (1979). De afsluiting van de Durme. Afdamming? Stormvloedkering? "Open" Durme!. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Zeeschelde: Antwerpen. 60 + 34 p. Appendices pp., more
 • Taverniers, E. (1988). Moderne technologie voor dijken: D.24.Ontwerp en uitvoering van overstroombare dijken [CURSUS]. Stichting Postacademisch Onderwijs: Delft. 22 pp., more
 • Taverniers, E. (1995). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1994. Verslag AMS, 95/01. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 4 + bijlagen pp., more
 • Taverniers, E. (1996). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1995. Verslag AMS, 96.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 15 + figures, tables pp., more
 • Taverniers, E. (1996). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1995. Verslag AMS, 96.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 6 + bijlagen pp., more
 • Taverniers, E. (1997). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1996. Verslag AMS, 97(2). Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 53 pp., more
 • Taverniers, E. (1997). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1996. Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 27 pp., more
 • Taverniers, E. (1997). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1996. Verslag AMS, 97.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 27 + annexes pp., more
 • Taverniers, E. (1997). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1996. Verslag AMS, 97.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7 + appendices pp., more
 • Taverniers, E. (1998). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1997. Verslag AMS, 98.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7 + tables pp., more
 • Taverniers, E. (1998). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1997. Verslag AMS, 98.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 28, tables, graphs pp., more
 • Taverniers, E. (1998). Evolutie van het getij in het Zeescheldebekken. Water 17(102): 304-308, more
 • Taverniers, E. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: Evolutie van het getij in het Zeescheldebekken. Water 17(102): 304-308, more
 • Taverniers, E. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: Evolutie van het getij in het Zeescheldebekken, in: Referatenboek: 4de Scheldesymposium: de sterke schouders van het Scheldebekken (deel 1). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(102): pp. 304-308, more
 • Taverniers, E. (1998). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1997. Verslag AMS, 98(2). Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7, 27 pp., more
 • Taverniers, E. (1998). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1997. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7 pp., more
 • Taverniers, E. (1999). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1998. Verslag AMS, 99.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 10 + appendices pp., more
 • Taverniers, E. (2000). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1999. Verslag AMS, 2000.04. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 35 + annexes pp., more
 • Taverniers, E. (2000). Beneden-Zeeschelde: getij-evolutie te Antwerpen-Loodsgebouw. Advies getijvoorwaarden bij bouw nieuw ponton aan het Steenplein te Antwerpen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 12 + appendices pp., more
 • Taverniers, E. (2000). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1999. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. , more
 • Taverniers, E. (2001). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 2000. Verslag AMS, 2001.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 14 + appendices pp., more
 • Taverniers, E. (2013). 41 jaar ervaringen stormvloedwaarschuwing Zeescheldebekken [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 57 slides pp., more
 • Taverniers, E.; Verelst, K.; Laforce, E.; De Mulder, T. (2005). Brug over de Zeeschelde te Temse/Bornem: hydraulische en nautische studie van het voorontwerp. WL Rapporten, 785. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 5 + appendices pp., more
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tables, 110 p. Figures pp., more
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tables, 185 p. Figures pp., more
 • Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. app., 30 p. tabl., 241 p. fig. pp., more
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1991-2000: T.O. tijwaarnemingen Zeescheldebekken 1991-2000. Versie 2.0, heruitg. papieren versie. WL Rapporten, 833_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 170 pp., more
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27p. tables, 92p. figures pp., more
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. appendices pp., more
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Boven-Zeeschelde te Burcht (Bakkersveer): onderzoek erosie/aanzanding rivierbodem t.h.v. nieuwe aanlegkade: monitoring in situ & bathymetrische beschouwingen. versie 2.0. WL Rapporten, 792_27. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 41 pp., more
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1974). Verslag metingen spuiriool aan Zandvliet- en Boudewijnsluis. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 18 + annexes pp., more
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1976). De debieten van het Scheldebekken in 1975. Nota. Antwerpse Zeediensten, 76.1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + tables, figures pp., more
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1977). Zeeschelde: chloridegehalte 1976. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/11. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + bijlagen pp., more
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1977). Scheldebekken: temperaturen 1976. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77-4. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + figuren pp., more
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1977). De debieten van het Scheldebekken in 1976. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + figuren pp., more
 • Taverniers, E.; Wouters, M. (2008). Tienjarig overzicht 1991-2000 van het getij in het Zeescheldebekken. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; Bourgoing, L.; Taverniers, E.; Ysebaert, T.J.; Wattel, G. (1995). De waterkwaliteit van de Zeeschelde: evolutie in de voorbije dertig jaar. Water 14(85): 244-256, more
 • Vanlede, J.; De Mulder, T.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2005). Stroomatlas Beneden Zeeschelde vak Prosperpolder-Kruisschans: stroomatlas bij gemiddeld springtij [ATLAS]. WL Rapporten, 784_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + maps pp., more
 • Vanlierde, E.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. appendices pp., more
 • Vanlierde, E.; Cornet, E.; Vereycken, K.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methode berekening debieten in de Schelde: berekening debieten te Schelle, afwaarts Dendermonde en aan de Belgisch-Nederlandse grens. Versie 5.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 17 + 7 p. appendices pp., more
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Taverniers, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 61 pp., more
 • Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2011: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2011 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVII, 248 + 7 p. appendices pp., more
 • Verelst, K.; De Mulder, T.; Ides, S.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2006). Odour nuisance in Scheldt branch Gentbrugge-Melle [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets