IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Geurts van Kessel, Joris

Institute  Top | Institute | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
  Function: Hoofd Netwerkontwikkeling en Visie

  Institutional address:
  Koningskade 4
  2500 EX Den Haag
  Tel.: +31-(0)70-351-80 80
  Fax: +31-(0)70-351-8335
 

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more
  Function: Advisor Marine Ecology
  Period: Till Jun 2005


Publications (3)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Geurts van Kessel, A.J.M. (2004). Verlopend tij: Oosterschelde, een veranderend natuurmonument. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.028. RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3458-3. 80 + 1cd-rom pp., more
 • Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C. (2003). Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels; Rapportage van thema's 2 en 3 uit het 'lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde', in het kader van de Tweede Evaluatie van het Nederlands Schelpdiervisserijbeleid, EVA II. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.043. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C062/03. ISBN 90-369-3487-7. 128 pp., more
 • Lindeboom, H.J.; Geurts van Kessel, A.J.M.; Berkenbosch, A. (2005). Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.008. RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3415-X. 104 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications