IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prössler, Yves

Previous institute  Top | Publications 
    Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more

Publications (3)  Top | Publications 
    ( 1 peer reviewed ) split up
  • Prössler, Y. (2010). Feeding ecology of herring Clupea harengus, sprat Sprattus sprattus, mackerel Scomber scombrus and horse mackerel Trachurus trachurus in the Belgian part of the North Sea. MA Thesis. Universiteit Gent: Gent. 31 pp., more
  • Van Ginderdeuren, K.; Vandendriessche, S.; Vincx, M.; Prössler, Y.; Matola, H.D.; Hostens, K. (2013). Selective feeding by pelagic fish in the Belgian part of the North Sea, in: Van Ginderdeuren, K. Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. pp. 71-100, more
  • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Vandendriessche, S.; Prössler, Y.; Matola, H.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). Selective feeding by pelagic fish in the Belgian part of the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 71(4): 808-820. hdl.handle.net/doi:10.1093/icesjms/fst183, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications