IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Santbergen, Leo

Institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Waterschap Brabantse Delta, more
  Function: Senior beleidmedewerker water/projectleider Europese Kaderrichtlijn Water

  Direct contact at institute:
  Postbus 5520
  4801 DZ Breda
  Tel.: +31-(0)76-564 12 19
  E-mail:

  Link www.brabantsedelta.nl, Institute home page
 

Project  Top | Institute | Publications | Project 
 • Het Zwin; Herstelmaatregelen slufter, more

Publications (16)  Top | Institute | Publications | Project 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Jaminé, D.; Santbergen, L.L.P.A.; Meire, P. (2001). Het life-project MARS, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 92-93, more
 • Meire, P.; Herman, P.M.J.; Santbergen, L.L.P.A. (1998). Ecologische structuren binnen het Schelde stroomgebied: een essentiële voorwaarde voor het ecologisch herstel en de veerkracht van het systeem. Water 17(102): 315-322, more
 • Meire, P.; Herman, P.M.J.; Santbergen, L.L.P.A. (1998). Ecologische structuren binnen het Schelde stroomgebied: een essentiële voorwaarde voor het ecologisch herstel en de veerkracht van het systeem, in: Referatenboek: 4de Scheldesymposium: de sterke schouders van het Scheldebekken (deel 1). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(102): pp. 315-322, more
 • Niesing, H.; Santbergen, L.L.P.A.; de Jong, S.A. (1996). The restoration of estuarine habitats in the Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 31 + appendices pp., more
 • Saeijs, H.L.F.; Santbergen, L.L.P.A. (1998). Sessie 5: naar een volledige integrale visie op lange termijn: waterschaarste Schelde stroomgebied neemt zorgelijke vormen aan. Water 17(103): 346-357, more
 • Saeijs, H.L.F.; Santbergen, L.L.P.A. (1998). Sessie 5: naar een volledige integrale visie op lange termijn: waterschaarste Schelde stroomgebied neemt zorgelijke vormen aan, in: Referatenboek: 4de Scheldesymposium: de sterke schouders van het Scheldebekken (deel 2). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(103): pp. 346-357, more
 • Santbergen, L. (2015). Henk Saeijs: stormloper in een delta. Eburon: Delft. ISBN 9789463010108. IX, 342 pp., more
 • Santbergen, L.L.P.A. (1994). Waterkwaliteitsbeheer in het Schelde stroomgebied: op weg naar een integrale stroomgebiedbenadering. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 17 pp., more
 • Santbergen, L.L.P.A. (1994). Water quality management in the Scheldt basin: interim progress report 1993. Internationale Scheldewerkgroep: Middelburg. 129 pp., more
 • Santbergen, L.L.P.A. (1999). De mens slaat dammen, maar de dammen slaan terug!, in: Adriaanse, L. Het verborgen vermogen: uitgave naar aanleiding van het Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Henk Saeijs, Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zeeland op 26 maart 1999. pp. 41-51, more
 • Peer reviewed article Santbergen, L.L.P.A. (2001). Gebruik en misbruik van de Schelde, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 40-42, more
 • Santbergen, L.L.P.A. (2004). The international ZWIN project: an example of European cooperation?, in: Proceedings of the 3rd ECRR International Conference on River Restoration in Europe. 17-21 May 2004. Zagreb, Croatia. pp. 325-336, more
 • Santbergen, L.L.P.A.; Slager, J.W.; Storm, K. (2002). ICOLD's criteria applied to the southern delta area Storm surge barrier (Eastern Scheldt) and Dike Enforcement Project (Western Scheldt), in: Schultz, B. et al. (Ed.) Dams and Dikes in Development. Proceedings of the Symposium, World Water Day, 22 March 2001. pp. 65-76. https://hdl.handle.net/10.1201/b12889-8, more
 • Santbergen, L.L.P.A.; Prins, H.; Niesing, H. (1998). Gezelligheid en het geritsel in het vlakke land : een Nederlandse kijk op cultuurverschillen, het Vlaamse waterbeleid en de samenwerking met Vlaanderen. Water 17(100): 202-205, more
 • Santbergen, L.L.P.A.; Prins, H.; Niesing, H. (1998). Gezelligheid en geritsel in het vlakke land: een Nederlandse kijk op cultuurverschillen, het Vlaamse waterbeleid en de samenwerking met Vlaanderen. Water 17(100): 202-205, more
 • Santbergen, L.L.P.A.; Verhallen, J.M. (2004). The RIVER 21 concept : envisioning the future of international river basins, in: Douben, N. et al. (Ed.) NCR-days 2003: Dealing with Floods within Constraints, November 6 – 8. pp. 34-36, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project