IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Criel, B.

Publications (2)  Top | Publications 
    ( 1 peer reviewed ) split up
  • Criel, B.; Muylaert, W.; Hoffmann, M.; De Loose, L.; Meire, P. (1999). Vegetatiemodellering van de buitendijkse gebieden langs de zeeschelde. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, IN.99.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 77 pp., more
  • Peer reviewed article Van den Bergh, E.; Huiskes, A.; Criel, B.; Meire, P. (2001). Biodiversiteit op de Scheldeschorren, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 62-66, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications