IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs Beijersbergen, John

Previous institute  Top | Publications | Project 
  Provincie Zeeland; Directie Ruimte, Milieu en Water, more
  Function: Ecoloog, natuurontwikkeling prov. Zeeland


Project  Top | Publications | Project 
 • Vogeleiland Neeltje Jans (broedgelegenheid kustbroedvogels), more

Publications (10)  Top | Publications | Project 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Beijersbergen, J. (1979). Hoeveel waarde zal de Oosterschelde voor vogels nog hebben na 1985? Zeeuws Nieuws 5(2): 64--65, more
 • Beijersbergen, J. (1987). Toename van (gevonden) jonge zeehonden in Zeeland in 1987. Sterna (Zierikzee) 32(3): 50-52, more
 • Beijersbergen, J.; Berrevoets, M.; de Maat, J. (2002). Natuurontwikkeling Rammekenshoek. Rapport WNO, 01/31. Provincie Zeeland, Directie Ruimte Milieu en Water: Middelburg. 48 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Beijersbergen, J.; Koole, R. (2001). Nieuwe start voor Rammekensduinen, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 100, more
 • Beijersbergen, J.; Koole, R. (2001). Natuurontwikkeling Herdijkte Zwarte Polder. Provincie Zeeland: Middelburg. 19 pp., more
 • Peer reviewed article Beijersbergen, J.; van der Reest, P. (2004). Herstel brakwatermoeras langs de Oosterschelde. Levende Nat. 105(5): 195-199, more
 • Iedema, C.W.; Coosen, J.; Stronkhorst, J.; van Haperen, A.; Mooij, R.; Beijersbergen, J. (1987). Werkgroep waterbeheer Westerschelde: natuur en ecologie van de Westerschelde. [S.n.]: Middelburg. 40 + bijlagen pp., more
 • Lambeck, R.H.D.; Beijersbergen, J. (1986). Komen, gaan of blijven, in: Nienhuis, P.H. Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 146-161, more
 • Vervorst, I.; Beijersbergen, J. (1991). Western Scheldt policy plan. Administrative Forum Western Scheldt/Bestuurlijke Klankbordforum Westerschelde: Zeeland. 24 pp., more
 • Vervorst, I.; Beijersbergen, J. (1991). Brochure Beleidsplan Westerschelde. Klankbordforum Westerschelde: Middelburg. 24 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Project