IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Gilis, Ch.

Dataset  Top | Publications | Dataset 
 • Animals found in (experimental) shrimp fisheries (1949-1964), more

Publications (93)  Top | Publications | Dataset 
  ( 13 peer reviewed ) split up
 • Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W.; Vyncke, W. (1964). Studie over de verpakking van vis (II). Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", 15. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek: Oostende. 22 pp., more
 • Eberhardt, A.; Gilis, C. (1943). Jaarverslag. Activiteit van de Technische Afdeeling jaar 1942. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 20 pp., more
 • Gilis, C. (1942). Vulgarisatie van de wetenschap in verband met de zeevisscherij: korte inhoud van de causeries gehouden in 1941-1942 door Ch. Gilis, technicus bij den Staatszeevisscherijdienst, in verschillende centra der kust. Beheer van het Zeewezen: Oostende. 71 pp., more
 • Gilis, Ch. (1938). Korten inhoud van de wetenschappelijke voordrachten gegeven door den heer Charles Gilis, Laboratoriumleider van het Zeewetenschappelijk Instituut te Oostende, jaar 1937-1938. Het Visscherijblad: Oostende. 16 pp., more
 • Gilis, Ch. (1939). Grondbeginselen der oceanografie. Het Visscherijblad: Oostende. 115 pp., more
 • Gilis, Ch. (1939). Korte inhoud van de wetenschappelijke voordrachten gegeven door den heer Charles Gilis, Laboratoriumleider van het Zeewetenschappelijk Instituut te Oostende aan de visschers en de leerlingen van de visschersscholen van Blankenberge, Heist en Zeebrugge in december 1938. Het Visscherijblad: Oostende. 46 pp., more
 • Gilis, Ch. (1940). Korte inhoud van de wetenschappelijke voordrachten gegeven door den heer Charles Gilis, Laboratoriumleider van het Zeewetenschappelijk Instituut te Oostende aan de visschers en de leerlingen van de visschersscholen van Blankenberge, Heist en Zeebrugge in december 1939. Het Visscherijblad: Oostende. 46 pp., more
 • Gilis, Ch. (1942). De ijle-haringvisscherij in 1941-42. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 13 pp., more
 • Gilis, Ch. (1943). De ijle haringcampanje in den winter 1942-43. A. Uitbating. B. Biometrische en biologische studie. C. Opmerkingen en gevolgtrekkingen. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 11 pp., more
 • Gilis, Ch. (1943). Catalogus van de visschen die door de Belgische zeevisschers op de vischgronden worden aangetroffen. Ministerie van Verkeerswezen. Dienst voor Zeevisscherij: Oostende. 14 pp., more
 • Gilis, Ch. (1944). De ijle haringcampagne 1943-1944. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 9 pp., more
 • Gilis, Ch. (1945). Yle-haringcampagne 1944-45. A. Uitbating. B. Kenmerken van de concentratie 1944-45. C. Enkele opmerkingen en gevolgtrekkingen. D. Tabel van het aantal vangsten en de opbrengst voor ieder vaartuig afzonderlijk berekend. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 14 pp., more
 • Gilis, Ch. (1945). Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot 1944. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 16 pp., more
 • Gilis, Ch. (1946). Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 116 pp., more
 • Gilis, Ch. (1946). De ijle haringcampagne 1945-46. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 8 pp., more
 • Gilis, Ch. (1946). De haring, zijn biologie, visscherij en economische beteekenis, in: 3e Internationaal Congres van de Zee, Oostende 18 tot 22 juli 1946: verslagen = 3ième Congrès International de la Mer, Ostende du 18 au 22 juillet 1946: rapports. pp. 148-169, more
 • Gilis, Ch. (1946). Further observations on spent herring concentrations along the Belgian and French coasts during the period 1938-1945. Belgian Ministry of Transport. Marine Department. Fisheries Direction: Ostend. 23 pp., more
 • Gilis, Ch. (1946). Belgische visscherij in 1945 = La pêche belge en 1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 5-59, more
 • Gilis, Ch. (1946). Toestand van de Belgische visschersvloot sinds 1939 en hare evolutie in den loop van 1945 = Situation de la flotte de pêche belge depuis 1939 et son évolution dans le courant de l'année 1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 60-93, more
 • Gilis, Ch. (1946). Belgische visschersvaartuigen in Engeland gedurende den oorlog 1940-1945 = Bateaux de pêche belges en Angleterre pendant la guerre 1940-1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 94-101, more
 • Gilis, Ch. (1946). Ijle haringconcentratie op de Belgische kust tijdens de winter 1945-1946 = Concentration de harengs guais sur la côte belge au cours de l'hiver 1945-1946, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 102-116, more
 • Gilis, Ch. (1947). Verslag over de uitbating en de biologische samenstelling der ijle haringconcentratie 1946-47. Zeewetenschappelijk Instituut: Oostende. 14 pp., more
 • Gilis, Ch. (1947). Jaarlijks verslag over de toestand en de ontwikkeling van de Belgische vissersvloot in 1946. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor Zeevisscherij. Technische Afdeeling: Oostende. 30 pp., more
 • Gilis, Ch. (1947). Ijle haringconcentratie 1946-47 langs de Belgische kust, hare uitbating en biologische samenstelling, in: Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut. Verhandelingen Nr 5, 6 en 7 = Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende. Mémoires No 5, 6 et 7. Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende = Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut, 5-7: pp. 18-30, more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1947). La campagne du hareng guai 1944-45 (Résumé du rapport Néerlandais "Yle-haringcampagne 1944-45"). Ann. Biol. II(1942-1945): 75-78, more
 • Gilis, Ch. (1947). Verslag over de activiteit van het Zeewetenschappelijk Instituut in de loop van 1947, in: Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut. Verhandelingen Nr 5, 6 en 7 = Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende. Mémoires No 5, 6 et 7. Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende = Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut, 5-7: pp. 3-8, more
 • Gilis, Ch. (1947). Observations diverses sur les concentrations de Harengs au "Fladen" et au "Gut" (Matériel prélevé en août et septembre 1946), in: Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut. Verhandelingen Nr 5, 6 en 7 = Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende. Mémoires No 5, 6 et 7. Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende = Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut, 5-7: pp. 9-17, more
 • Gilis, Ch. (1948). Quelques considérations sur la composition des bancs de harengs exploités par les chalutiers belges sur le Fladen et le Gut au cours de l'année 1946. J. Cons. - Cons. Int. Explor. Mer XV(2): 189-192. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/15.2.189, more
 • Gilis, Ch. (1948). Jaarlijks verslag over de toestand en de ontwikkeling van de Belgische vissersvloot in 1947. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor Zeevisscherij. Technische Afdeeling: Oostende. 24 pp., more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1948). Observations diverses sur les concentrations de Harengs du "Fladen" et du "Gut" (Matériel prélevé en août et septembre 1946). Ann. Biol. III(1946): 45-47, more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1948). Concentration de harengs guais sur la côte belge au cours de l'hiver 1945-46. Ann. Biol. III(1946): 84-88, more
 • Gilis, Ch. (1948). Voortgezette studie over de visserij en de biologie van de jaarlijkse ijle haringconcentraties op de Belgische en Franse kust: concentratie 1947-48. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1948. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 12 pp., more
 • Gilis, Ch. (1948). De sprotconcentratiën op de Belgische kust: hun uitbating en biologische studie gedurende de winters 1930/31 - 1946/47. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1948. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 18 pp., more
 • Gilis, Ch. (1949). Voortgezette studie over de visserij en de biologie van de jaarlijkse ijle-haringconcentraties op de Belgische en Franse kust: concentratie 1948-49. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1949. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 14 pp., more
 • Gilis, Ch. (1949). Observaties over de volle haring concentraties in het noordelijke en centrale gebied van de Noordzee in de jaren 1946, 1947 en 1948. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1949. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 45 pp., more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1949). Continued observations on the herring concentration on the Fladen Ground, the Gut, and environment, 1948. Ann. Biol. V(1948): 71-73, more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1949). La pêcherie et la biologie des concentrations annuelles des harengs guais sur les côtes belges et françaises, 1947-48. Ann. Biol. V(1948): 109-113, more
 • Gilis, Ch. (1949). Jaarverslag over de ontwikkeling van de vissersvloot in 1948. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor Zeevisscherij. Technische Afdeeling: Oostende. 28 pp., more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1949). Statistiques biologiques des concentrations annuelles de harengs guais sur la côte belge (Matériel prélevé au cours de l'hiver 1946-47). Ann. Biol. IV(1947): 115-117, more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1949). Observations biologiques sur les concentrations de harengs pleins du "Fladen" et du "Gut". Ann. Biol. IV(1947): 76-78, more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1950). Concentrations of full herring exploited by the Belgian herring trawlers in 1949. Ann. Biol. VI(1949): 183-189, more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1950). The Belgian trawl fishery on the full-herring concentrations. Ann. Biol. VII: 138-141, more
 • Gilis, Ch. (1950). Voortgezette studie over de visserij en de biologie van de jaarlijkse ijle haringconcentraties op de Belgische en Franse kust: concentratie 1949-50 = Etude continue sur la pêcherie et la biologie des concentrations annuelles de Harengs guais sur les côtes belges et françaises: concentration 1949-50. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1950. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 17 pp., more
 • Gilis, Ch. (1950). Les concentrations de Sprats sur la côte belge: leur exploitation et étude biologique. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 126(23): 114-121, more
 • Gilis, Ch. (1950). Observaties over de visserij en biologie van de volle haringconcentraties uitgebaat door de Belgische haringtreilers in 1949 = Observations sur la pêcherie et la biologie des concentrations de Harengs pleins exploitées par les chalutiers belges en 1949. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1950. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 29 pp., more
 • Gilis, Ch. (1950). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1949. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1949. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen: Oostende. 27 pp., more
 • Gilis, Ch. (1951). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1950. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1950. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen: Oostende. 29 pp., more
 • Gilis, Ch. (1951). Voortgezette observaties over de visserij en de biologie van de jaarlijkse haringconcentraties door de Belgische haringtreilers in de Noordzee uitgebaat: A. Volle haringconcentraties 1950, B. Ijle haringconcentraties 1950-51 = Observations continues sur la pêcherie et la biologie des concentrations annuelles de Harengs exploitées par les chalutiers belges dans la Mer du Nord: A. Concentrations de harengs pleins 1950, B. Concentrations de harengs guais 1950-51. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1951. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 40 pp., more
 • Gilis, Ch. (1951). L'évolution du problème de l'overfishing: position de la Belgique, in: 4e Internationaal Congres van de Zee, Oostende 20-23 juli 1951: verslagen = 4ième Congrès International de la Mer, Ostende, du 20 au 23 juillet 1951: rapports. pp. 162-173, more
 • Gilis, Ch. (1952). De garnalenvisserij op de Belgische kust: haar evolutie in de loop van de jaren 1935-1951 en haar invloed op de garnalenstapel = La pêche crevettière sur la côte belge: son évolution au cours des années 1935-1951 et son influence sur le stock de la crevette. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1952. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 56, 1 plate pp., more
 • Gilis, Ch. (1952). Voortgezette observaties over de visserij en de biologie van de jaarlijkse haringconcentraties door de Belgische haringtreilers in de Noordzee uitgebaat: A. Volle haringconcentraties 1951, B. Ijle haringconcentraties 1951-52 = Observations continues sur la pêcherie et la biologie des concentrations annuelles de harengs exploitées par les chalutiers belges dans la Mer du Nord: A. Concentrations de harengs pleins 1951, B. Concentrations de harengs guais 1951-52. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1952. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 36 pp., more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1952). L'effet de tamisage des mailles du chalût à crevettes. Ann. Biol. VIII(1951): 173-174, more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1952). Full-herring concentrations exploited by the Belgian herring trawlers in 1951. Ann. Biol. VIII(1951): 156-160, more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1952). Spent-herring concentrations on the Belgian and French coasts, 1951-52. Ann. Biol. VIII(1951): 160-163, more
 • Gilis, Ch. (1952). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1951. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1951. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen: Oostende. 37 pp., more
 • Gilis, Ch. (1953). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1952. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1952. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen: Oostende. 34 pp., more
 • Gilis, Ch. (1953). Waarnemingen over de: A. Volle haringconcentraties 1952, I. Noordzee, II. Smalls-Diepte; B. IJle haringconcentraties 1952-53, door de Belgische treilers uitgebaat = Observations sur les: A. Concentrations de harengs pleins 1952, I. Mer du Nord , II. Fossé des Smalls; B. Concentrations de harengs guais 1952-53, exploitées par les chalutiers belges. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1953. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 44 pp., more
 • Gilis, Ch. (1954). I. Waarnemingen over de concentraties: A. van de volle haring 1953, B. van de ijle haring 1953-54, door de Belgische treilers in de Noordzee uitgebaat. II. Nota over de sardien = I. Observations sur les concentrations: A. de harengs pleins 1953, B. de harengs guais 1953-54, exploitées par les chalutiers belges dans la Mer du Nord. II. Note sur la sardine. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1954(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 50 pp., more
 • Gilis, Ch. (1954). De Belgische visserij op demersale vis in de Noordzee gedurende de jaren 1946-1953: haar evolutie in verhouding tot de krachtsinspanning = La pêche belge aux poissons demersaux dans la Mer du Nord au cours des années 1946-1953: son évolution par rapport à l'effort de pêche. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1954. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 24 pp., more
 • Gilis, Ch. (1954). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1954. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1954. Ministerie van Landbouw. Bestuur der Economische Diensten. Zeevisserijdirectie: Oostende. 40 pp., more
 • Gilis, Ch. (1955). De haringcampagne gedurende de periode juli 1954 - februari 1955 = La campagne harenguière au cours de la période juillet 1954 - février 1955. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1955. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 51 pp., more
 • Gilis, Ch. (1955). Marquage de harengs en Belgique. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 140, II(4), more
 • Gilis, Ch. (1956). De haringcampagne gedurende de periode juli 1955 - februari 1956 = La campagne harenguière au cours de la période juillet 1955 - février 1956. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1956. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 36 pp., more
 • Gilis, Ch. (1956). Méthode d'échantillonage de harengs en Belgique. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 140, I(13), more
 • Gilis, Ch. (1956). Catalogus van vissen die door de Belgische vissers op de visgronden worden aangetroffen. Dienst voor de Zeevisserij: Oostende. 24 pp., more
 • Gilis, Ch. (1957). Evolution dans le temps et dans l'espace de la composition des concentrations de harengs exploitées par les pêcheurs belges dans la Mer du Nord au cours de la période 1951-1955. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 143, I(5): 34-42, more
 • Gilis, Ch. (1957). De haringcampagne 1956-57 (24 juli 1956 - 19 januari 1957) = La campagne harenguière 1956-57 (24 juillet 1956 - 19 janvier 1957). Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1957(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 30 pp., more
 • Gilis, Ch. (1957). Voordrachten in verband met de zeevisserij gehouden door Ch. Gilis, technisch adjunct aan het Zeewetenschappelijk Instituut, aan de leerlingen van de visserijscholen in 1957. Zeewetenschappelijk Instituut: Oostende. 50 pp., more
 • Gilis, Ch. (1958). De haringcampagne 1957-58 = La campagne harenguière 1957-58. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1958(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 33 pp., more
 • Gilis, Ch. (1958). Recherches sur la biologie du hareng. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 143, II(24): 147-157, more
 • Peer reviewed article Gilis, Ch. (1958). The Belgian herring fisheries in 1956-1957 (30 July 1956 - 19 January 1957). Ann. Biol. XIII: 205-209, more
 • Gilis, Ch. (1961). De haringcampagnes: I. 1958-59, II. 1959-60, III. 1960-61 = Les campagnes harenguières: I. 1958-59, II. 1959-60, III. 1960-61. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1961(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 74 pp., more
 • Gilis, Ch. (1962). I. De Belgische haringcampagne 1961-62 in de sector Sandettie. II. De Belgische haringvisserij in de sector Sandettie van 1930 tot 1960 = I. La campagne harenguière belge 1961-62 dans le secteur Sandettie. II. La pêcherie belge aux harengs dans le secteur Sandettie de 1930 à 1960. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1962(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 56 pp., more
 • Gilis, Ch. (1963). De haringcampagne 1962-63 = La campagne harenguière 1962-63. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1963(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 22 pp., more
 • Gilis, Ch. (1963). Aperçu sur la pêche belge aux harengs dans le secteur Sandettié et les conditions biologiques des concentrations au cours des saisons 1930 à 1960. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 154(22): 188-189, more
 • Gilis, Ch. (1965). De haringcampagne 1963-64 = La campagne harenguière 1963-64. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1965(3). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 26 pp., more
 • Gilis, Ch. (1965). De haringcampagne 1964-65 = La campagne harenguière 1964-65. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1965(4). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 24 pp., more
 • Gilis, Ch. (1966). Invloed van de strenge winter 1962-63 op de Belgische tongvangst = Influence de l'hiver rigoureux 1962-63 sur la pêche belge de soles. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1966. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 13 pp., more
 • Gilis, Ch. (1967). Note sur la pêche Belge et la biologie de Merlans (Merlangius merlangus (L.)). CM Documents - ICES, C.M. 1967(F:6). Conseil International pour l'Exploration de la Mer: Copenhagen. 4 + tableaux + figures pp., more
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C. (1960). Rapport over de Garnalenvisserij en de Garnalenpellerijen, in: Hovart, P. et al. Garnalenvisserij en Garnalenpellerijen - Studiereizen. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", : pp. [No pag.], more
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C. (1960). Studiereizen in het buitenland, in: Hovart, P. et al. Garnalenvisserij en Garnalenpellerijen - Studiereizen. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", : pp. [No pag.], more
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W. (1960). Behandeling van Vis en Garnalen aan Boord. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis". Ministerie van Landbouw, Commissie TWOZ, Werkgroep : Belgium. 51 pp., more
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W. (1960). Enquete over de Behandeling van vis aan boord, in: Hovart, P. et al. Behandeling van Vis en Garnalen aan Boord. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", : pp. 1-29, more
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W. (1960). Een onderzoek naar de Behandeling van de garnalen aan boord, in: Hovart, P. et al. Behandeling van Vis en Garnalen aan Boord. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", : pp. 31-51, more
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C. (1960). Garnalenvisserij en Garnalenpellerijen - Studiereizen. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis". Ministerie van Landbouw, Commissie TWOZ, Werkgroep "Behandeling Vis": Belgium. [No pag.] pp., more
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W.; Vyncke, W. (1961). Aan boord in kisten geborgen vis. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", 8. Ministerie van Landbouw: Brussel. 18 pp., more
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1961). Belgische merkingsexperimenten op de tong = Expériences belges de marquage sur la sole. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1961(2). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 16 pp., more
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1963). Recherches sur la sole dans le sud de la Mer du Nord. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1963. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 7 + 7 plates pp., more
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1964). Quelques caractères spécifiques et statistiques des pêches du Chinchard (Trachurus trachurus (L., 1758) de la côte belge. Published by the author(s): Ostende. 9 pp., more
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1965). Les apports de Langoustines dans les ports belges. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 156(25): 139-141, more
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1965). Onderzoek in verband met de garnalenvisserij door beroepsvissers in 1962 = Recherches sur la pêche aux crevettes par les pêcheurs professionels en 1962. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1965(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 32 pp., more
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1965). Zeedieren waargenomen in de experimentele garnalenvangsten (1949-1964) = Animaux marins observés dans les pêches expérimentales aux crevettes (1949-1964). Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1965(2). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 26 pp., more
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1967). La crevette grise (Crangon crangon L., 1758) dans le sud de la Mer du Nord, in: (1966-1967). Proceedings of the Symposium on Crustacea held at Ernakulam from January 12 to 15, 1965. Marine Biological Association of India Symposium Series, 2: pp. 1398-1407, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Dataset