IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Douvere, Fanny

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  UNESCO; Marine Programme, more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  UNESCO; Division of Ecological and Earth Sciences; Man and the Biosphere Programme, more

Projects (3)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, more
 • Research on waste production from Belgian sea fishing vessels in the Framework of Directive 2000/59/EG, more
 • Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea, more

Publications (35)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 12 peer reviewed ) split up
 • Belpaeme, K.; Cliquet, A.; Coppens, J.; Douvere, F.; Maes, F.; Maelfait, H.; Mees, J.; Rabaut, M.; Voets, J.; Volckaert, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Vanhulle, A. (2011). De Noordzee in België: Tijd om de opportuniteiten waar te maken. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 4 pp., more
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Vanhooreweder, B.; Mergaert, K.; Maes, F.; Douvere, F.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Milieurapport Vlaanderen. MIRA achtergronddocument 2005: kust en Zee. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 140 pp., more
 • Calewaert, J.-B.; Maes, F.; Lymbery, G.; Engelen, G.; Van Lancker, V.; Douvere, F.; Vanaverbeke, J.; Collins, M.; Mink, E.; Elliot, M. (2007). Conclusions and recommendations, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 251-305, more
 • Peer reviewed article Crowder, L.B.; Osherenko, G.; Young, O.R.; Airamé, S.; Norse, E.A.; Baron, N.; Day, J.C.; Douvere, F.; Ehler, C.N.; Halpern, B.S.; Langdon, S.J.; McLeod, K.L.; Ogden, J.C.; Peach, R.E.; Rosenberg, E.; Wilson, J.A. (2006). Resolving mismatches in U.S. ocean governance. Science (Wash.) 313(5787): 617-618, more
 • Dahl, R.; Ehler, C.; Douvere, F. (2009). Marine spatial planning, A step-by-step approach toward ecosystem-based management. IOC Manuals and Guides, 53. UNESCO: Paris. 99 pp., more
 • Demaré, W.; Douvere, F. (2003). Kabeljauw in het nauw: een portret van een vis in nood, in: De Grote Rede 9. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 9: pp. 2-11, more
 • Douvere, F. (2002). Overzicht en belang van de verschillende gebruiksfuncties in het Belgisch gedeelte van de Noordzee, in: Ontginning van mariene zand en grind in het kader van de duurzame ontwikkeling: studiedag 7 november 2002 = L'exploitation de sable et de gravier marins dans le cadre du developpement durable: journée d'étude du 7 novembre 2002. pp. 1-4, more
 • Douvere, F. (2002). De hervormingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, in: De Grote Rede 6. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 6: pp. 7-10, more
 • Douvere, F. (2003). Balacing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 15-17, more
 • Douvere, F. (2005). Socio-economic value of the human activities in the marine environment: the Belgian case, in: Maes, F. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. pp. 253-269. dx.doi.org/10.1007/1-4020-3368-0_10, more
 • Peer reviewed article Douvere, F. (2008). The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea use management. Mar. Policy 32(5): 762-771. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.021, more
 • Peer reviewed article Douvere, F. (2008). The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea use management, in: Douvere, F. et al. (Ed.) The role of marine spatial planning in implementing ecosystem-based, sea use management. Marine Policy, 32(Spec. Issue 5): pp. 762-771, more
 • Douvere, F. (2010). Marine spatial planning: concepts, current practice and linkages to other management approaches. PhD Thesis. Universiteit Gent. Faculteit van de Politieke en Sociale Wetenschappen: Gent. ISBN 978-94-90-69530-9. 125 pp., more
 • Douvere, F. (2010). Marine spatial planning - towards a safe and sustainable use of maritime space, in: McDonough, N. et al. (Ed.) EurOCEAN 2010 - Grand challenges for marine research in the next decade, Oostende, Belgium, 12-13 October 2010: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 47: pp. 17, more
 • Douvere, F. (2015). Mariene ruimtelijke planning: van de Universiteit Gent naar alle uithoeken van de wereld, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 43-53, more
 • Peer reviewed article Douvere, F. (2016). The seas cannot be saved on a budget of breadcrumbs. Nature (Lond.) 534(7605): 30-32. hdl.handle.net/10.1038/534030a, more
 • Douvere, F.; Belpaeme, K.; Vanhulle, A.; Maes, F. (2005). Plaats van de visserij in een geïntegreerd marien beleid, in: Redant, F. et al. (Ed.) Studiedag: In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21e eeuw. Knokke Heist, 17 maart 2005. VLIZ Special Publication, 21: pp. 10-16, more
 • Peer reviewed article Douvere, F.; Maes, F.; Vanhulle, A.; Schrijvers, J. (2007). The role of marine spatial planning in sea use management: the Belgian case. Mar. Policy 31(2): 182-191. hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2006.07.003, more
 • Douvere, F.; Ehler, C. (2008). Marine Spatial Planning: A promising new paradigm for applying an integrated, ecosystem approach to ocean management. CM Documents - ICES, CM 2008(E:24). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 6 pp., more
 • Peer reviewed article Douvere, F.; Ehler, C. (2008). Introduction. Mar. Policy 32(5): 759-761. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.019, more
 • Peer reviewed article Douvere, F.; Ehler, C. (2008). Introduction, in: Douvere, F. et al. (Ed.) The role of marine spatial planning in implementing ecosystem-based, sea use management. Marine Policy, 32(Spec. Issue 5): pp. 759-761, more
 • Peer reviewed article Douvere, F.; Ehler, C. (2009). Ecosystem-based marine spatial management: an evolving paradigm for the management of coastal and marine places, in: Chircop, A. et al. (Ed.) Ocean Yearbook 23. Ocean Yearbook, 23: pp. 1-26, more
 • Peer reviewed article Douvere, F.; Ehler, C. (Ed.) (2008). The role of marine spatial planning in implementing ecosystem-based, sea use management. Marine Policy, 32(Spec. Issue 5). Elsevier: London. 759-843 pp., more
 • Peer reviewed article Douvere, F.; Ehler, C.N. (2009). New perspectives on sea use management: Initial findings from European experience with marine spatial planning. J. Environ. Manage. 90(1): 77-88. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.07.004, more
 • Peer reviewed article Douvere, F.; Ehler, C.N. (2011). The importance of monitoring and evaluation in adaptive maritime spatial planning. J. Coast. Conserv. 15(2): 305-311. dx.doi.org/10.1007/s11852-010-0100-9, more
 • Douvere, F.; Maes, F. (2005). Visserij, in: Wustenberghs, H. et al. (Ed.) Landbouw & visserij en het milieu 2004. Studies en analyses, 1.14: pp. 145-164, more
 • Douvere, F.; Maes, F. (2005). Commercial fisheries, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 115-123, more
 • Douvere, F.; Maes, F. (2010). The contribution of marine spatial planning to implementing integrated coastal zone management, in: Green, D.R. Coastal zone management. pp. 13-30, more
 • Ehler, C.; Douvere, F. (2007). Visions for a sea change. Report of the first international workshop on marine spatial planning. IOC Manuals and Guides, 48. UNESCO: Paris. 77 + annexes pp., more
 • Ehler, C.; Douvere, F. (2011). Navigating the Future of Marine World Heritage: Results from the first World Heritage Marine Site Managers Meeting Honolulu, Hawaii, 1-3 December 2010. World Heritage Papers, 28. UNESCO: Paris. ISBN 978-92-3-104206-5. 82 pp., more
 • Lauwers, L.; Sanders, A.; Lenders, S.; Wustenberghs, H.; Carels, K.; Van Gijseghem, D.; Douvere, F.; Maes, F.; Overloop, S. (2003). Landbouw & visserij, in: Van Steertegem, M. MIRA-T 2003: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema´s. pp. 85-97, more
 • Maes, F.; Douvere, F. (2004). Afvalstromen van de Belgische zeevisserijvloot. Universiteit Gent, Maritiem Instituut (Vakgroep Internationaal Publiekrecht): Gent. 86 pp., more
 • Maes, F.; Douvere, F.; Schrijvers, J. (2003). Ontwikkelen en evalueren van maatregelen die de overheid dient te nemen om een geïntegreerd beheer en duurzaam gebruik van de Noordzee te bevorderen, in: Maes, F. (Ed.) Beoordeling van mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer: eindrapport november 2002 (Ministerieel Besluit BA3673, Contract nr. MN/02/71). Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 334-575, more
 • Maes, F.; Douvere, F.; Schrijvers, J. (2004). Ontwikkelen en evalueren van maatregelen die de overheid dient te nemen om een geïntegreerd beheer en duurzaam gebruik van de Noordzee te bevorderen, in: Maes, F. et al. (Ed.) Beoordeling van de mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer - MARE-DASM. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 335-575, more
 • Peer reviewed article Pomeroy, R.S.; Douvere, F. (2008). The engagement of stakeholders in the marine spatial planning process. Mar. Policy 32(5): 816-822. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.017, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects