IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Vyncke, Wilfried

Project  Top | Publications | Project 
 • Pathologie van commerciële vis en weekdieren, dynamiek en exploitatie van commerciële schaaldieren, more

Publications (129)  Top | Publications | Project 
  ( 51 peer reviewed ) split up
 • Baeteman, M.; Tilleman, D.; Vyncke, W. (1976). Vorderingsverslag 6/76/BI: Semi-kwantitatieve bepaling van polygechloreerde bifenyls (PCB's) in vis met dunne-laagchromatografie. Ministerie van Landbouw: Oostende. , more
 • Baeteman, M.; Tilleman, D.; Vyncke, W. (1976). Semi - kwantitatieve bepaling van polygechloreerde bifenyls (PCBs) in vis met dunnelaagchromatografie. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 19/1976. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 26 pp., more
 • Baeteman, M.; Maertens, D.; Declerck, D.; Vanhee, W.; Vyncke, W.; Gabriels, R.; Van Keirsbulck, W.; De Borger, R.; Van Elsen, P.; Van Hoeyweghen, P.; Termonia, M.; De Meyer, A.; Walravens, J.; Dourck, P. (1987). Scheepsramp Herald of Free Entreprise dd. 6.3.1987: Monitoringresultaten van het gemeenschappelijk urgentieprogramma "Visserij". Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 216. CLO Gent: Gent. 11 pp., more
 • Baeteman, M.; Vyncke, W.; Gabriels, R.; Guns, M. (1987). Heavy metals in water, sediments and biota in dumping areas for acid wastes from the titanium dioxide industry. CM Documents - ICES, C.M. 1987(E:7). International Council for the Exploration of the Sea: [s.l.]. 16 pp., more
 • Baeteman, M.; Vyncke, W. (1979). Phenolic compounds in the water and marine organisms off the Belgian coast. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 157. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 7 pp., more
 • Baeteman, M.; Vyncke, W. (1979). Phenolic compounds in the water and marine organisms off the Belgian coast. CM Documents - ICES, CM 1979(E:14). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 6 + figure pp., more
 • Baeteman, M.; Vyncke, W. (1989). Nutrients in Belgian Continental Shelf waters: a ten years' survey (1978-1987). CM Documents - ICES, C.M. 1989(C:37). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 10 pp., more
 • Baeteman, M.; Vyncke, W. (1989). Nutrients in Belgian Continental Shelf waters: a ten year survey (1978-1987), in: Pichot, G. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research 1989: proceedings of the North Sea Symposium held in Ghent, 14 February 1989. pp. 215-224, more
 • Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W.; Vyncke, W. (1964). Studie over de verpakking van vis (II). Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", 15. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek: Oostende. 22 pp., more
 • Cooreman, K.; Roose, P.; Vyncke, W. (1993). Screening of organophosphate and carbamate pesticides by cholinesterase inhibition. CM Documents - ICES, C.M. 1993(E:13). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 6 + figure pp., more
 • Cooreman, K.; Roose, P.; Vyncke, W. (1993). EROD monitoring in dab from the Belgian Continental Shelf. CM Documents - ICES, C.M. 1993(E:14). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 15 + figures pp., more
 • De Clerck, R.; Van de Velde, J.; Vyncke, W. (1972). On the effects of dumped organic industrial waste deriving from the production of proteolytic enzymes on density, distribution and quality of fish and shrimps. 1972/BIOL.-SYNTHESE. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • De Clerck, R.; Vanderstappen, M.; Vyncke, W. (1974). Mercury content of fish and shrimps caught off the Belgian coast. Ocean Manag. 2(2): 117-126. hdl.handle.net/10.1016/0302-184X(74)90003-1, more
 • De Clerck, R.; Vanderstappen, R.; Vyncke, W.; Moermans, R. (1976). Vorderingsverslag 5/76/BI: kwikgehalten in tong ( Solea solea L.) uit de Noordzee, de Ierse zee en het Kanaal van Bristol. Instituut voor Scheikundig Onderzoek/Ministerie van Landbouw. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijksstation voor Zeevisserij: Tervuren en Oostende. 10 pp., more
 • Peer reviewed article De Clerck, R.; Vanderstappen, R.; Vyncke, W.; Van Hoeyweghen, P. (1979). Het gehalte aan zware metalen in mariene organismen uit de bijvangst van de Belgische kustvisserij. Landbouwtijdschrift 32(3): 779-786, more
 • Peer reviewed article De Clerck, R.; Guns, M.; Vyncke, W.; Van Hoeyweghen, P. (1984). La teneur en métaux lourds dans le cabillaud, le flet et la crevette des eaux côtières belges = Het gehalte aan zware metalen in kabeljauw, bot en garnaal uit de Belgische kustwateren. Landbouwtijdschrift 37(4): 1079-1086, more
 • Peer reviewed article De Clerck, R.; Guns, M.; Vyncke, W.; Van Hoeyweghen, P. (1988). Zware metalen in mariene organismen uit de Ierse Zee. Landbouwtijdschrift 41(1): 211-217, more
 • Peer reviewed article De Clerck, R.; Vyncke, W.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P. (1990). Arsenic levels in cod, flounder and shrimp caught in Belgian coastal waters (1984-1988). Landbouwtijdschrift 43(2): 289-296, more
 • Peer reviewed article De Clerck, R.; Van de Velde, J.; Vyncke, W. (1973). On the effects of dumped organic industrial waste deriving from the production of proteolytic enzymes on density, distribution and quality of fish and shrimps. Aquaculture 2: 323-335, more
 • Peer reviewed article Declerck, D.; Vyncke, W. (1972). Conservation dans un emballage sous vide, de saumon rose fumé réfrigéré et congelé. Landbouwtijdschrift 25(3): 481-491, more
 • Declerck, D.; Vyncke, W. (1975). Determination of the condition of Greenland halibut (Rheinhardtius hippoglossoides Walb) by the refractive index of the expressible muscle fluid. Chem. Mikrobiol. Technol. Lebensm. 4: 25-28, more
 • Peer reviewed article Guns, M.; De Clerck, R.; Vyncke, W.; Van Hoeyweghen, P. (1984). Verdere studie van het gehalte aan zware metalen in mariene organismen uit de Noordzee. Landbouwtijdschrift 37(2): 315-322, more
 • Peer reviewed article Guns, M.; De Clerck, R.; Vyncke, W.; Van Hoeyweghen, P. (1984). Poursuite de l'étude de la teneur en métaux lourds dans les organismes marins de la Mer du Nord. Landbouwtijdschrift 37(2): 311-318, more
 • Peer reviewed article Guns, M.; Vyncke, W.; De Clerck, R.; Moermans, R. (1985). Kwikgehalten in hondshaai en doornhaai uit de vangstgebieden van de Belgische zeevisserij. Landbouwtijdschrift 38(2): 251-257, more
 • Peer reviewed article Guns, M.; Vyncke, W.; De Clerck, R.; Van Hoeyweghen, P. (1988). Akkumulatie van koper, zink, chroom en lood in graten van bot = Accumulation des métaux lourds (cuivre, zinc, chrome et plomb) dans le squelette du flet. Landbouwtijdschrift 41(4): 959-964, more
 • Peer reviewed article Guns, M.; Vyncke, W.; De Clerck, R. (1992). Mercury concentrations in plaice, flounder and dab from Belgian continental shelf waters (1971-1990). Landbouwtijdschrift 45(5): 959-964, more
 • Peer reviewed article Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Vyncke, W.; De Clerck, R. (1992). Selenium assessment and its relation to mercury levels in fish, shrimp and mussels from Belgian contintal shelf waters. Landbouwtijdschrift 45(4): 731-739, more
 • Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Baeten, H.; Hoenig, M.; Vyncke, W.; Hillewaert, H. (1997). Evolutie van de gehalten aan zware metalen in sedimenten van het Belgisch Continentaal Plat (1979-1995). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 242. Instituut voor Scheikundig Onderzoek/Rijksstation voor Zeevisserij (CLO-Gent): Tervuren, Oostende. 22 pp., more
 • Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Vyncke, W.; Hillewaert, H. (1998). Evolutie van de gehalten aan zware metalen in geselecteerde bodemorganismen van het Belgisch Continentaal Plat (1981-1996). Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 246. Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie/Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Tervuren, Oostende. 20 pp., more
 • Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Vyncke, W.; De Clerck, R. (1999). Zware metalen in de grijze garnaal (Crangon crangon) van de Belgische kustwateren (1972-1997). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 251. Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie/Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Tervuren, Oostende. 8 pp., more
 • Peer reviewed article Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Vyncke, W.; Hillewaert, H. (1999). Trace metals in selected benthic invertebrates from Belgian coastal waters (1981–1996). Mar. Pollut. Bull. 38(12): 1184-1193. hdl.handle.net/10.1016/S0025-326X(99)00156-3, more
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W.; Vyncke, W. (1961). Aan boord in kisten geborgen vis. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", 8. Ministerie van Landbouw: Brussel. 18 pp., more
 • Peer reviewed article Hovart, P.; Van Damme, E.; Vyncke, W. (1967). Een studie van het lossen van vis te Oostende = Etude du déchargement du poisson à Ostende. Landbouwtijdschrift 20(3): 455-465, more
 • Hovart, P.; Vyncke, W. (1964). Handling and processing Norway lobsters. Fish. News 3: 117-228, more
 • Peer reviewed article Luten, J.; Bouquet, W.; Oehlenschläger, J.; Meetschen, U.; Etienne, M.; Stroud, G.; Bykowski, P.; Batista, I.; Vyncke, W.; Stefansson, G. (1997). An intercomparison study of the determination of sulfite in tropical shrimps by the West European Fish Technologists' Association (WEFTA). Z. Lebensm.-Unters.-Forsch. 204: 237-240, more
 • Roose, P.; Cooreman, K.; Vyncke, W. (1993). Correlation between EROD and GSH-T activities and the presence of organochlorines in the liver of dab from the Belgian continental shelf. CM Documents - ICES, C.M. 1993(E:15). ICES: [s.l.]. 14 pp., more
 • Peer reviewed article Roose, P.; Cooreman, K.; Vyncke, W. (1996). PCBs in cod (Gadus morhua), flounder (Platichthys flesus, blue mussel (Mytilus edulis) and brown shrimp (Crangon crangon) from the Belgian continental shelf: relation to biological parameters and trend analysis. Organohalogen Compounds 29: 22-27, more
 • Peer reviewed article Roose, P.; Cooreman, K.; Vyncke, W. (1998). PCBs in cod (Gadus morhua), flounder (Platichthys flesus), blue mussel (Mytilus edulis) and brown shrimp (Crangon crangon) from the Belgian Continental Shelf: relation to biological parameters and trend analysis. Chemosphere 37(9-12): 2199-2210, more
 • Roose, P.; Cooreman, K.; Vyncke, W. (2005). PCBs in cod (Gadus morhua), flounder (Platichthys flesus), blue mussel (Mytilus edulis) and brown shrimp (Crangon crangon) from the Belgian Continental Shelf: relation to biological parameters and trend analysis, in: Roose, P. Volatile organic compounds and related microcontaminants in the Scheldt estuary and the southern North Sea: method development and monitoring. pp. 203-216, more
 • Van Banning, P.; Declerck, D.; Guns, M.; Stokman, G.; Vandamme, K.; Vyncke, W. (1984). Visaandoeningen en de mogelijkheid van relatie met watervervuiling. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CA 84-05. RIVO: IJmuiden. 25 pp., more
 • Vanderstappen, R.; De Clerck, R.; Vyncke, W.; Moermans, R. (1977). Vorderingsverslag 4/77/BI: het gehalte van kwik, zink, koper, lood en cadmium in haring. Ministerie van Landbouw: Tervuren. 12 pp., more
 • Vanderstappen, R.; De Clerck, R.; Vyncke, W.; Moermans, R. (1978). Les teneurs en mercure, zinc, cuivre, plomb et cadmium dans le hareng. Rev. Agric. 31(2): 331-336, more
 • Vandewalle, A.; Vyncke, W. (1974). Een studie van mineralen in zeevis. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 94. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 166 pp., more
 • Vyncke, W. (1964). De objectieve kwaliteitsbepaling van vis: I. Het bederf van de vis en de methoden om de versheid te bepalen. Proefstation voor Zeevisserij. Verslag, 5. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Proefstation voor Zeevisserij: Oostende. 42 pp., more
 • Vyncke, W. (1965). De objektieve kwaliteitsbepaling van vis: II. Vergelijkend laboratoriumonderzoek. Proefstation voor Zeevisserij. Verslag, 8. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Proefstation voor Zeevisserij: Oostende. 44 pp., more
 • Vyncke, W. (1965). De brekingsindex van het oogvocht als objektieve kwaliteitsmethode voor vis. Meded. Rijksfac. Landbouwwet. Gent 30(4): 2027-2035, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1966). Etude des facteurs qui influencent la conservation des crevettes. Landbouwtijdschrift 19(7-8): 815-831, more
 • Vyncke, W. (1966). Detergerend vermogen en koncentratiebepaling van reinigingsprodukten voor de visserijnijverheid. Meded. Rijksfac. Landbouwwet. Gent 31(2): 319-328, more
 • Vyncke, W. (1966). Nut van laboratoriummethoden voor de kwaliteitsverbetering van vis en visserijprodukten, in: Visserijnijverheid en wetenschappelijk onderzoek. pp. 1-6, more
 • Vyncke, W. (1966). De bepaling van de vluchtige reducerende stoffen als objektieve kwaliteitsmethode voor vis. Proefstation voor Zeevisserij. Verslag, 11. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Proefstation voor Zeevisserij: Oostende. 32 pp., more
 • Vyncke, W. (1966). De invloed van de temperatuur en de objektieve kwaliteitsbepaling van vis. Proefstation voor Zeevisserij. Verslag, 12. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Proefstation voor Zeevisserij: Oostende. 24 pp., more
 • Vyncke, W. (1966). Reiniging en desinfektie in de visserijnijverheid. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", 16. Ministerie van Landbouw. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij: Oostende. 22 pp., more
 • Vyncke, W. (1967). Een nieuwe laboratoriummetode voor de extraktie van vissap. Proefstation voor Zeevisserij. Verslag, 13. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Proefstation voor Zeevisserij: Oostende. 20 pp., more
 • Vyncke, W. (1967). De bepaling van vrije ammoniak in visserijprodukten door versnelde mikrodiffusie. Proefstation voor Zeevisserij. Verslag, 14. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Proefstation voor Zeevisserij: Oostende. 17 pp., more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1967). Étude sur la temperature du poisson dans les halles de vente. Landbouwtijdschrift 20(11-12): 1601-1619, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1967). Etude de la température du poisson frais pendant le transport. Rev. Gén. Froid 58(3): 275-280, more
 • Vyncke, W. (1967). The influence of temperature on fish: as measured by objective quality methods. Fish. News Int. 1967, more
 • Vyncke, W. (1968). An accelerated microdiffusion method for the determination of ammonia in cartilaginous fish. Fish. News Int. 1968, more
 • Vyncke, W. (1968). New laboratory method for expressing fish fluid. Lab. Leafl. Dir. Fish. Res. (G.B.) 17(7): 813-816, more
 • Vyncke, W. (1968). The influence of temperature on fishery products as determined by the content of volatile reducing substances (VRS), in: [s.d.] pp. 21-27, more
 • Vyncke, W. (1969). Bijdrage tot de studie van de extraheerbare stikstofverbindingen in doornhaai (Squalus acanthias L.) en de evolutie ervan tijdens het bewaren in ijs. PhD Thesis. Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen Gent. Leerstoel voor Voedingsleer en Hygiëne: Gent. 149 pp., more
 • Vyncke, W. (1969). Vergelijkend onderzoek van twee metoden voor de bepaling van de totale vluchtige basische stikstof (TVB) in vis. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 20. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 17 pp., more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1970). Determination of the ammonia content of fish as an objective quality assessment method. Mededel. Fac. landb. wet. Rijksuniv. Gent 35(4): 1033-1046, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1970). Influence of biological and environmental factors on nitrogenous extractives of the spurdog Squalus acanthias. Mar. Biol. (Berl.) 6(3): 248-255, more
 • Vyncke, W. (1970). Direct determination of the thiobarbituric acid value in trichloracetic acid extracts of fish as a measure of oxidative rancidity. Fet. Seif. Anstr. Ernährungsindustrie 72(12): 1084-1087, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1971). Invloed van het strippen op de kwaliteit van de vis en mogelijkheden ervan aan boord van de vissersvaartuigen. Landbouwtijdschrift 24(3): 333-345, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1974). Enzymatische bepaling van melkzuur in vis, schaal- en weekdieren. Mededel. Fac. landb. wet. Rijksuniv. Gent 39(3): 1407-1415, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1975). Bewaarproeven op kreeften onder verminderde zuurstofatmosfeer = Essais de conservation de homards en atmosphère à teneur en oxygene réduite. Landbouwtijdschrift 28(2): 409-413; 415-419, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1975). Influence du lavage sur la conservation du cabillaud. Landbouwtijdschrift 28(4): 937-946, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1975). Détermination, par turbidimétrie, de l'efficacité des machines à laver le poisson. Landbouwtijdschrift 28(3): 683-693, more
 • Vyncke, W. (1975). Evaluation of the direct thiobarbituric acid extraction method for determining oxidative rancidity in mackerel (Scomber scombrus L.). Fet. Seif. Anstr. 77(6): 239-240. dx.doi.org/10.1002/lipi.19750770610, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1977). Invloed van het wassen op de houdbaarheid van schol. Landbouwtijdschrift 4: 1029-1034, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1977). Influence du lavage sur la durée de conservation de la plie. Landbouwtijdschrift 4: 1031-1036, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1977). Invloed van het chloreren van het waswater op de houdbaarheid van kabeljauw en schol = Influence de l'addition de chlore à l'eau de lavage sur la durée de conservation du cabillaud et de la plie. Landbouwtijdschrift 30(3): 743-747, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1978). Het gebruik van alginaten voor het glaceren van diepgevroren haring = L'usage d'alginates pour le glacage du hareng congelé. Landbouwtijdschrift 31(5): 911-917, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1978). Kwaliteitsaspekten van ontdooide vis = Aspects qualitatifs du poisson decongelé. Landbouwtijdschrift 31(3): 542-547, more
 • Vyncke, W. (1978). Influence de l'emballage papier sur la durée de conservation de la raie bouclée (Raja clavata L.). Rev. Agric. 31(1): 123-125, more
 • Vyncke, W. (1978). La détermination du rancissement oxydatif de la rascasse du nord (Sebastes marinus L.) au moyen de l'acide thiobarbiturique. Rev. Agric. 31(6): 1119-1121, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1978). Influence of sodium tripolyphosphate and citric acid on the shelf life of thornback ray (Raja clavata L.). Z. Lebensm.-Unters.-Forsch. 166(5): 284-286. dx.doi.org/10.1007/BF01127654, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1978). Determination of ammonia in dressed thornback ray (Raja clavata L.) as a quality test. Journal of Food Technology 13(1): 37-44, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1980). Quality assessment of gutted and ungutted gurnard (Trigla spp.) by organoleptic and objective methods. Z. Lebensm.-Unters.-Forsch. 171: 352-354, more
 • Vyncke, W. (1981). PH of fish muscle: comparison of determination methods. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 172. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 4 pp., more
 • Vyncke, W. (1981). Ozonated washing water: no effect on shelf life of cod fillets. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 171. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 4 pp., more
 • Vyncke, W. (1982). Bepaling van het gehalte aan vis- en schaaldier in vis-, garnaal- en krabsalades. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 187. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 10 pp., more
 • Vyncke, W. (1983). Conservabilité de filets de lingue décongelés conservés dans la glace. Rev. Agric. 36(5): 1571-1575, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1983). Shelf life of thawed cod fillets kept in ice. Z. Lebensm.-Unters.-Forsch. 177: 19-21, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1983). Houdbaarheid van ontdooide in ijs bewaarde lenfilets (Molva molva). Landbouwtijdschrift 36(5): 1543-1546, more
 • Vyncke, W. (1984). Belgium, in: Dybern, B.I. Marine environmental quality committee 1983. CM Documents - ICES, C.M. 1984(E:1): pp. 1-3, more
 • Vyncke, W. (1985). Belgium, in: Dybern, B.I. Marine environmental quality committee 1984. CM Documents - ICES, C.M. 1985(E:1): pp. 1-2, more
 • Vyncke, W. (1986). Belgium, in: Dybern, B.I. Marine environmental quality committee 1985. CM Documents - ICES, C.M. 1986(E:1): pp. 1-2, more
 • Vyncke, W. (1987). Alaska Pollak: een kabeljauwachtige op de Belgische markt. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 215. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 14 pp., more
 • Vyncke, W. (1988). Ijsvissen: Antarktische vissen op de Belgische markt. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 223. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 12 pp., more
 • Vyncke, W. (1991). Determination of total sulfite in shrimp: a review of methodology. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 229. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 32 pp., more
 • Vyncke, W. (1992). Identification of cod fillets by HPLC: a screening method. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 231. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 12 pp., more
 • Vyncke, W. (1993). Determination of total sulfite in shrimp with rapid steam distillation methods. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 234. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 11 pp., more
 • Vyncke, W. (1993). Een overzicht van de methoden voor de kwaliteitsbepaling van inktvissen (Cephalopoden). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent). Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 35 pp., more
 • Vyncke, W. (1993). Een overzicht van de methoden voor de kwaliteitsbepaling van Kamschelpen (Pectinidae). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 232. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 23 pp., more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1995). The determination of the total volatile bases in eye fluid as a non-destructive spoilage assessment test for fish. Arch. Lebensmittelhyg. 46(4): 96-98, more
 • Vyncke, W. (1996). De objectieve kwaliteitsbepaling van diepvriesvis: evaluatie van geselecteerde methoden op kabeljauw (Gadus morhua) en schol (Pleuronectes platessa). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 241. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 18 pp., more
 • Peer reviewed article Vyncke, W. (1996). Comparison of the official EC method for the determination of total volatile bases in fish with routine methods. Arch. Lebensmittelhyg. 47(5): 110-112, more
 • Vyncke, W. (1997). Snelle detectie van histamine in visserijproducten met dunnelaagchromatografie. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 243. Rijksstation voor Zeevisserij (CLO-Gent): Oostende. 6 pp., more
 • Vyncke, W. (1999). De biologische conditie van wilde mosselen langs de Belgische kust: preliminaire beschouwingen over een vastgestelde dalende trend: Vorderingsverslag 99/1. Departement Zeevisserij van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO): Oostende. 8 pp., more
 • Vyncke, W. (1999). Aspecten van de kwaliteitsbepaling van diepvriesvis. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 253. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Oostende. 13 + Bijlagen 1-2 pp., more
 • Vyncke, W. (1999). Aspecten van de kwaliteitsbepaling van vis. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 252. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Oostende. 36 pp., more
 • Vyncke, W.; Vanderstappen, R.; De Clerck, R.; Moermans, R.; Van Hoeyweghen, P. (1979). L'évolution de la teneur en mercure dans les soles pêchées en mer du Nord et en mer d'Irlande. Rev. Agric. 32(4): 955-964, more
 • Vyncke, W.; Declerck, D.; Devriendt, H. (1979). Kwaliteitsbepaling van verse en diepgevroren vis: Europese Keuringsschema's. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 146/1979. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. , more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Vanderstappen, R.; De Clerck, R.; Moermans, R.; Van Hoeyweghen, P. (1979). De evolutie van het kwikgehalte in tong (Solea solea L.) uit de Noordzee en de Ierse Zee. Landbouwtijdschrift 32(4): 939-948, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Vanderstappen, R.; De Clerck, R.; Moermans, R.; Van Hoeyweghen, P. (1981). De evolutie van het gehalte aan zware metalen in schol, wijting, sprot en garnaal van de Belgische kustwateren. Landbouwtijdschrift 34(5): 1331-1345, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Guns, M.; De Clerck, R.; Van Hoeyweghen, P. (1984). La teneur en métaux lourds dans les soles pêchées en Mer du Nord et en Mer d'Irlande : 10 années de recherches (1973-1982) = Het gehalte aan zware metalen in tong uit de Noordzee en de Ierse Zee: 10 jaar onderzoek (1973-1982). Landbouwtijdschrift 37(5): 1179-1184, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Guns, M.; Baeteman, M.; Van Hoeyweghen, P. (1988). Het gehalte aan zware metalen en PCB's in mosselen van de Belgische kust (1982-1986). Landbouwtijdschrift 41(3): 713-719, more
 • Vyncke, W.; De Clerck, R.; Van Hoeyweghen, P.; Guns, M. (1990). Evolutie van de gehalten aan zware metalen en PCB's in kabeljauw, bot, garnaal en mossel van de Belgische kustwateren. Agricontact 218: (IVa)1-7, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Baeteman, M.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Gabriels, R. (1991). Trace metals in the Belgian dumping area for acid wastes from the titanium dioxide industry (1985-89). Landbouwtijdschrift 44(6): 1277-1291, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Guns, M.; Hoenig, M.; Van Hoeyweghen, P. (1992). Concentration of arsenic in blue mussels (Mytilus edulis) from the Belgian coast. Landbouwtijdschrift 45(4): 741-746, more
 • Vyncke, W.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Vanhee, W.; Roose, P.; Declerck, D.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P. (1995). Biologische monitoring van de lossingen van gebaggerd materiaal voor de Belgische kust, in: Invloed van baggerspecielossingen op het leefmilieu in de Zuidelijke Noordzee: studiedag 2 maart 1994. Proceedings. pp. 1-6, 7 charts, more
 • Vyncke, W.; Guns, M.; Roose, P.; Cooreman, K.; De Clerck, R.; Van Hoeyweghen, P. (1996). Contaminants in Belgian fish and shellfish (1971-1993), in: Dialogue between scientists and users of the sea: Proceedings of a Symposium held on the occasion of the 10th anniversary of the civil service oceanographic research vessel Belgica, Ostend, 17-19 October 1994. pp. 57-66, more
 • Vyncke, W.; Hillewaert, H.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P. (1997). Zware metalen in strandschelp (Spisula subtruncata van de Belgische kustwateren. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 245. Rijksstation voor Zeevisserij (CLO-Gent)/Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie: Oostende, Tervuren. 6 pp., more
 • Vyncke, W.; Roose, P.; Hillewaert, H.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Baeten, H.; Hoenig, M. (1997). Zware metalen en organochloorverbindingen in het sediment van de Westerschelde (1990-1995). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 244. Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 13 pp., more
 • Vyncke, W.; Roose, P.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Hoenig, M. (1999). Zware metalen in mosselen van de Belgische kust (1979-1997). Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 250. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij/Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie: Oostende, Tervuren. 18 pp., more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Hillewaert, H.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P. (1999). Trace metals in cut trough shell (Spisula subtruncata) from Belgian coastal waters. Food Addit. Contam. 16(2): 1-8. https://hdl.handle.net/10.1080/026520399284262, more
 • Vyncke, W.; Baeteman, M. (1990). Ekotoxiteitsstudie op baggerspecie uit de Beneden-Zeeschelde. Ministerie van Landbouw. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 22 pp., more
 • Vyncke, W.; Debevere, J. (1969). Bewaarproeven op schaal- en weekdieren onder stikstofatmosfeer. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 23(BV/20 - VV/4/1969). Ministerie van Landbouw. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij: Oostende. 10 pp., more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Debevere, J.M. (1968). Essais de conservation des Mollusques et Crustacés sous atmosphère d'azote. Rev. Gén. Froid 59(4): 589-592, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Declerck, D. (1972). Extending the shelf life of brown shrimps Crangon vulgaris Fabr. by gamma irradiation. Lebensm.-Wiss. Technol. 5(5): 151-154, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Declerck, D. (1976). Afzuiginstallaties voor het verwijderen van de ingewanden van vissen. Landbouwtijdschrift 29(5): 1255-1261, more
 • Vyncke, W.; Declerck, D. (1999). Aspecten van de kwaliteitsbepaling van gerookte vis. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 254. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Oostende. 19 pp., more
 • Vyncke, W.; Devolder, M. (1994). Tributyltin in de Belgische kustwateren en -havens. Water 13(74): 10-13, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Devriendt, H. (1976). Koelen van voorverpakte vis met koolzuursneeuw. Landbouwtijdschrift 29(5): 1263-1272, more
 • Vyncke, W.; Hillewaert, H. (1998). Colour measurements on marine sediments off the Belgian coast as a means for estimating grain size. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 63(1): 7-12, more
 • Peer reviewed article Vyncke, W.; Lagrou, F. (1973). Bepaling van fosfolipiden in vis door dunnelaagchromatografie. Mededel. Fac. landb. wet. Rijksuniv. Gent 38(2): 235-252, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Project