IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Hermy, Martin

Institute  Top | Institute | Publications | Dataset 
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Landbeheer en -economie; Afdeling Bos, natuur en landschap, more
  Function: Head of unit

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)16-32 97 57
  Fax: +32-(0)16-32 97 60
  E-mail:
 

Dataset  Top | Institute | Publications | Dataset 
 • Vegetation and ecology of tidal marshes in the Zwin (Knokke-Heist, West-Vlaanderen), more

Publications (18)  Top | Institute | Publications | Dataset 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Coppejans, E.; Hermy, M. (1985). L'épiflore des substrats de l'étage circalittoral dans la Baie de Calvi (Corse-Méditerranée): 5. Ordination et classification des données, in: Van Grieken, R. et al. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research: Proceedings of a symposium held at the Palace of Academies Brussels, 3-5 March 1985. pp. 430-441, more
 • Peer reviewed article Couvreur, M.; Cosyns, E.; Hermy, M.; Hoffmann, M. (2005). Complementarity of epi- and endozoochory of plant seeds by free ranging donkeys. Ecography 28(1): 37-48, more
 • Couvreur, M.; Cosyns, E.; Lamoot, I.; Verheyen, K.; Hoffmann, M.; Hermy, M. (2005). Donkeys as mobile links for plant seed dispersal in coastal dune ecosystems, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 279-290, more
 • Couvreur, M.; Hermy, M. (2004). Mobiele corridors in het landschap: verbreiding van planten via maaimachines, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 211-213, more
 • Decleer, K.; Leten, M.; Van Uytvanck, J.; Hermy, M. (2004). Zaadvoorraden in de bodem: het soortenkapitaal bij natuurherstel door plaggen en afgraven, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 246-251, more
 • Gobin, A.; Van De Vreken, P.; Van Orshoven, J.; Keulemans, W.; Geers, R.; Diels, J.; Gulinck, H.; Hermy, M.; Raes, D.; Boon, W.; Muys, B.; Mathijs, E. (2008). Adaptatiemogelijkheden van de Vlaamse landbouw aan de klimaatverandering. Eindrapport. Klimaatpark Arenberg: Leuven. 129 pp., more
 • Hermy, M. (1989). Natuurbeheer. Van de Wiele: Brugge. ISBN 90-6966-060-1. 224, ill. pp., more
 • Hermy, M. (2004). Natuur: een rekbaar begrip!, in: Hermy, M. (1989). Natuurbeheer. pp. 38-39, more
 • Hermy, M. (2004). Natuur ontwikkelen: van kolonisatie tot co-existentie, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 92-98, more
 • Hermy, M. (Ed.) (1989). Natuurbeheer. Marc Van de Wiele: Brugge. ISBN 90-6966-060-1. 224 pp., more
 • Hermy, M.; De Blust, G. (2004). Epiloog: naar een groene wereld, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 437-438, more
 • Hermy, M.; De Blust, G. (Ed.) (1997). Punten en lijnen in het landschap. Schuyt & Co./Marc Van de Wiele: Haarlem & Brugge. ISBN 90-6966-115-2. 336 pp., more
 • Hermy, M.; De Blust, G.; Slootmaekers, M. (2004). Natuurbeheer. Davidsfonds: Leuven. ISBN 90-5826-266-9. 451 pp., more
 • Hermy, M.; Vandekerkhove, K. (2004). Bosgebieden, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 307-359, more
 • Meire, P.; Hermy, M. (1989). Inleiding tot het gebruik van beschrijvende multivariate technieken voor de verwerking van ecologische gegevens: eerste versie. Instituut Natuurbehoud/Rijksuniversiteit Gent: Belgium. 77 pp., more
 • Sevenant, M.; Menschaert, J.; Couvreur, M.; Ronse, A.; Antrop, M.; Geypens, M.; Hermy, M.; De Blust, G. (2002). Ecodistricten. Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen. Deel II: afbakening van ecodistricten en ecoregio's - verklarende teksten. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 221 pp., more
 • Van Asten, B.; Hermy, M. (2002). Het slik van het Groot Buitenschoor als foerageerplaats voor estuariene vissen. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 84 pp., more
 • Vrebos, D.; Staes, J.; Bennetsen, E.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Gabriels, K.; Goethals, P.; Hermy, M.; Liekens, I.; Marsboom, C.; Ottoy, S.; Van der Biest, K.; van Orshoven, J.; Meire, P. (2017). ECOPLAN-SE: Ruimtelijke analyse van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, een Q-GIS plugin. Versie 1.0, 017-R202. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 132 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Dataset