IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Schotte, Patrik

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie; Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid; Afdeling Kwaliteit en Innovatie; Dienst Continentaal Plat (COPCO), more
  Function: Attaché

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-277 85 51
  Fax: +32-(0)2-277 54 42
  E-mail:
 

Expertise:
Thesaurus terms: Bathymetric surveys; Databases; GIS; Legislation

Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Cartography of the morphology and composition of the seabed in the Belgian Territorial Sea and on the Belgian Continental Shelf, more
 • Monitoring of the effects of sand and gravel extraction on the Belgian Continental Shelf and in the Belgian Territorial Sea, more

Dataset  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Sediment load in the fluvial part of the Scheldt basin, more

Publications (20)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Bellec, V.; Van Lancker, V.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; Degrendele, K.; Roche, M.; Schotte, P. (2015). Large-scale correlation of the surficial sediments, morphology, hydrodynamic regime and sediment transport patterns on the Kwinte bank, a tidal sandbank on the Belgian shelf, in: (2005). 5th International Conference on Coastal Dynamics, 4-8 April, 2005, Barcelona, Spain: book of abstracts. pp. 422-423, more
 • Peer reviewed article Degrendele, K.; Roche, M.; Schotte, P.; Van Lancker, V.; Bellec, V.K.; Bonne, W. (2010). Morphological evolution of the Kwinte Bank central depression before and after the cessation of aggregate extraction. J. Coast. Res. SI 51: 77-86, more
 • Degrendele, K.; Roche, M.; De Mol, L.; Schotte, P.; Vandenreyken, H. (2014). Synthesis of the monitoring of the aggregate extraction on the Belgian Continental Shelf from 2011 till 2014, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 3-27, more
 • Degrendele, K.; De Mol, L.; Roche, M.; Schotte, P.; Vandenreyken, H. (2014). Interactive presentation of the geographic information on the Belgian part of the North Sea, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 111-112, more
 • Degrendele, K.; Roche, M.; Schotte, P.; Vandenreyken, H. (2016). What is the role of the economy in marine management, i.c. sand extraction?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 118, more
 • Degrendele, K.; Roche, M.; Schotte, P. (2002). Project zandwinning: monitoring van de impact van de zandwinningen op de morfologie van the banken, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-7, more
 • Dienst Continentaal Plat; Schotte, P. (2005). Duurzaam beheer van de Noordzee fase 2: mariene beschermde gebieden = Gestion durable de la Mer du Nord phase 2: zones marines protégées [MAP]. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 1 sheet pp., more
 • Reyns, J.; Degrendele, K.; Roche, M.; Schotte, P. (2005). Sedimentologische kartering van het Belgisch continentaal plat in het kader van de zandontginningen op de Vlaamse banken en de Thorntonbank, in: Witlox, F. et al. (Ed.) De Belgische Geografendagen: mobiliteit, maatschappij en milieu in kaart gebracht. Deel II, Gent, 9 november 2005 = Les Journées Geographiques Belges: mobilité, société et environnement en cartes. Tome II, Gand, le 9 novembre 2005. pp. 327-333, more
 • Roche, M.; Degrendele, K.; De Mol, L.; Schotte, P.; Vandenreyken, H.; Van den Branden, R.; De Schepper, G. (2011). Synthesis of the monitoring of the impact from the aggregate extraction on the Belgian Continental Shelf, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 3-45, more
 • Roche, M.; Degrendele, K.; Vandenreyken, H.; Schotte, P. (2017). Multi time and space scale monitoring of the sand extraction and its impact on the seabed by coupling EMS data and MBES measurements, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 5-37, more
 • Schotte, P. (1996). Onderzoek naar het verband tussen de dynamiek van het Schelde estuarium en de ruimtelijke verdeling van de sedimenten. BSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 96 pp., more
 • Schotte, P. (1999). Continentaal Plat project: noodzaak aan een degelijk geïntegreerd beleid voor het Belgisch continentaal plat = Projet Plateau Continental: nécessité d'une bonne politique intégrée pour le plateau continental de la Belgique, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 23, more
 • Schotte, P. (1999). Het Belgisch Continentaal Plat: Herdefiniëring van de grenzen van de concessiezones voor zandwinning en definiëring van de kabelzones. Fonds voor Zandwinning en Belgische Geologische Dienst: Belgium. 23 + bijlagen pp., more
 • Schotte, P. (2002). De controle op de zand- en grindontginningen op het Belgisch Continentaal Plat, in: Ontginning van mariene zand en grind in het kader van de duurzame ontwikkeling: studiedag 7 november 2002 = L'exploitation de sable et de gravier marins dans le cadre du developpement durable: journée d'étude du 7 novembre 2002. pp. 1, more
 • Schotte, P.; Wartel, S. (1997). Algemene Milieu Impactstudie Sigmaplan (AMIS): metingen van de sedimentlanding in het fluviatiel deel van het Scheldebekken. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 26 pp., more
 • Wartel, S.; Francken, F.; Schotte, P. (1997). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen ter hoogte van de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-3. KBIN: Brussel. 15 pp., more
 • Wartel, S.; Francken, F.; Schotte, P.; Salinas, C. (1998). Characterizing of suspended and bottom sediments in the Schelde estuary between Zandvliet and Gent using multivariate extension of the entropy concept, in: Boski, T. et al. (Ed.) Actas do 1° Simposio Interdisciplinar de Processos Estuarinos, Universidade do Algarve, Faro, 1998. pp. (1-4), more
 • Wartel, S.; Francken, F.; Schotte, P. (1998). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-6. KBIN: Brussel. 41 pp., more
 • Wartel, S.; Schotte, P. (1998). Acta Ge. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Wartel, S.; Schotte, P. (1998). Sedimentology: study of radioisotopes in suspended sediments of the lower Schelde estuary. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Beheer van het Marien Ecosysteem: Brussel. 29 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Dataset