IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Ampe, Carole

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications 
 • Vlaamse Landmaatschappij; Afdeling Brugge, more
 • Function: Deputy director

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)50-45 90 17
  Fax: +32-(0)50-45 81 99
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Vakgroep Geologie, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-264 49 88
  E-mail:
 

Publications (24)  Top | Institutes | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Ampe, C. (1980). Residueel eolisch zandtransport op het hoogstrand langsheen de Belgische kust. MSc Thesis. RUG: Gent. 115 pp., more
 • Ampe, C. (1995). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust. Abiotische factoren: Bodem, kennis en kennislacunes (Tussentijds verslag, 8 mei 1995). Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde/AMINAL Afdeling Natuur: Gent. 115 + bijlagen pp., more
 • Ampe, C. (1996). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: abiotische factoren. Klimaat. Universiteit Gent - Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 57 + appendices pp., more
 • Ampe, C. (1999). Onderzoek van duinbodems langsheen de Vlaamse en Noord-Franse kust met bijzondere aandacht voor de ecosysteemdynamiek en natuurbeheer. PhD Thesis. RUG, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Laboratorium voor Bodemkunde: Gent. 3 volumes pp., more
 • Ampe, C. (2000). Onderzoek naar de invloed van het grondgebruik op het abiotisch milieu in en langs de maritieme duinstreek. Laboratorium voor Bodemkunde, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 151+ bijlagen pp., more
 • Ampe, C. (2003). Bodemevolutie in de kustduinen onder begrazing en andere natuurbeheersvormen. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 187 + annexes pp., more
 • Ampe, C. (2005). Gebiedsvisie voor het Vlaams natuurreservaat “de Zwinduinen en -polders”: luik bodem. AMINAL, afdeling Natuur/Universiteit Gent: Brussel. 69 pp., more
 • Ampe, C. (2007). Kustduinbodems: bodemvorming in een extreem milieu. Symposium presentation. Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. 22 slides pp., more
 • Ampe, C.; Langohr, R.; De Raeve, F.; Vermoortel, I. (1991). Het belang van de bodem in de jonge kustduindynamiek in het natuurreservaat de Westhoek. De Aardrijkskunde 15(3): 317-333, more
 • Ampe, C.; Langohr, R. (2001). Comprehensive and effective recording of edaphic characteristics of dune ecosystems as applied in the monitoring project of the Flemish coastal dunes, in: Houston, J.A. et al. (Ed.) Coastal dune management: shared experience of European conservation practice: Proceedings of the European Symposium Coastal Dunes of the Atlantic Biogeographical Region Southport, northwest England, September 1998. pp. 418-421, more
 • Ampe, C.; Langohr, R. (2001). Morphological characterization of humus forms in coastal dune systems: experience from the Flemish coast and northwest France, in: Houston, J.A. et al. (Ed.) Coastal dune management: shared experience of European conservation practice: Proceedings of the European Symposium Coastal Dunes of the Atlantic Biogeographical Region Southport, northwest England, September 1998. pp. 422-428, more
 • Ampe, C.; Ngugi, N.M.; Langohr, R. (2002). Impact of recently introduced large herbivores on soil properties of coastal dune soils of the “Westhoek” Nature Reserve, Belgium, in: Veloso Gomes, F. et al. (Ed.) Littoral 2002: 6th International Symposium Posters: a multi-disciplinary Symposium on Coastal Zone Research, Management and Planning, Porto, 22-26 September 2002: volume 3. pp. 433-438, more
 • Peer reviewed article De Ruyck, A.M.C.; Ampe, C.; Langohr, R. (2001). Management of the Belgian coast: opinions and solutions. J. Coast. Conserv. 7(2): 129-144. https://hdl.handle.net/10.1007/BF02742475, more
 • Hoffmann, M.; Ampe, C.; Baeté, H.; Bonte, D.; Leten, M.; Provoost, S. (1999). Ontwerpbeheersplan voor het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos gekaderd in een gebiedsvisie voor het duinencomplex Ter Yde te Oostduinkerke (Koksijde, West-Vlaanderen). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 1999.03. Universiteit Gent (RUG), Laboratorium Morfologie, Systematiek & Ecologie van de Planten: Gent. 210 + bijlagen pp., more
 • Provoost, S.; Rappé, G.; Ampe, C.; Leten, M.; Hoys, M.; Hoffmann, M. (1996). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: 2. Natuurontwikkeling. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuur: Gent. 130 pp., more
 • Provoost, S.; Ampe, C.; Bonte, D.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2002). Ecology, management and monitoring of dune grassland in Flanders, Belgium, in: Gomes, F.V. et al. (Ed.) Littoral 2002: 6th International Symposium Proceedings: a multi-disciplinary Symposium on Coastal Zone Research, Management and Planning, Porto, 22-26 September 2002: volume 2. pp. 11-20, more
 • Peer reviewed article Provoost, S.; Ampe, C.; Bonte, D.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2004). Ecology, management and monitoring of grey dunes in Flanders. J. Coast. Conserv. 10(1): 33-42, more
 • Tsoar, H.; Van de Steene, S.; Ampe, C.; Desmet, K.; Meur-Férec, C.; Favennec, J.; Romo, J.J.; Matarredona, A.V. (2007). Workshop 4: Tourism/recreation and nature restoration in coastal dunes, in: Herrier, J.-L. et al. Recommendations resulting from the workshop discussions ‘Dunes and Estuaries 2005’: International Conference on Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, Belgium, 19-23 September, 2005. VLIZ Special Publication, 38: pp. 34-39, more
 • Van de Steene, S.; Ampe, C.; De Smet, K.; Pauwels, W. (2005). The Abbey of the Dunes (Koksijde) and Noordduinen: the environmental link restored, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 463-474, more
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Ampe, C.; De Bie, J.; De smet, K.; Herrier, J.L.; Leten, M.; Van de Steene, S. (2006). Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat de Noordduinen te Koksijde. Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 2 volumes pp., more
 • Vanden Bussche, C.; De Bie, J.; Ampe, C.; Pauwels, W. (2005). Oosthoekduinen: a satisfactory agreement between nature development and recreation: a nature restoration project by the Flemish government, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 669-670, more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Langohr, R.; Ampe, C.; Lebbe, L.; Vanderbohede, A.; Lambrechts, J.; Vandendriesche, B. (2005). Integrale gebiedsvisie voor het Vlaams Natuurreservaat "De Zwinduinen en -polders" te Knokke-Heist, met aandacht voor het recreatief medegebruik: tussentijds rapport. Voorlopige versie 21 december 2005. West-Vlaamse Intercommunale (WVI): Brugge. 317 pp., more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Lambrechts, J.; Ampe, C.; Langohr, R.; Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2007). Integrale gebiedsvisie en beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat "De Zwinduinen en -polders" te Knokke - Heist, met aandacht voor het recreatief medegebruik: Eindrapport. Aeolus/Agentschap voor Natuur en Bos/Cel Kust/Universiteit Gent/West-Vlaamse Intercommunale (WVI): Brugge. 355, bijlagen, kaarten [4 volumes] pp., more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Lambrechts, J.; Ampe, C.; Termote, J.; Waeyaert, P.; Vandenbohede, A.; Lebbe, L.; van Ranst, E.; Langohr, R. (2008). Gebiedsvisie voor de fossiele duinen van Adinkerke, inclusief beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en Bossen van De Panne, deelgebied Carbour en deelgebied Garzebekeveld. Deel 1. Inventaris; Delen 2-3-4. Doelstelling, knelpunten en beheer; Kaartenbundel. Aeolus/Agentschap voor Natuur en Bos/Universiteit Gent/WVI: Brugge. 3 vols. pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications