IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Van Wichelen, Jeroen

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), more
  Function: Scientific researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-264 85 05
  E-mail:
 

Projects (6)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary, more

Datasets (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • OMES: case study Lippenbroek, evolution of a FCA-CRTarea, more
 • OMES: Monitoring phytoplankton in the Zeeschelde, more

Publications (16)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Belpaire, C.; Breine, J.; Buysse, D.; Van Wichelen, J.; Coeck, J.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; De Meyer, J.; Bouilliart, M.; Adriaens, D.; Verhelst, P.; Roland, K.; Kestemont, P.; Bervoets, L.; Darchambeau, F.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2015). Report on the eel stock and fishery in: Belgium 2014/'15. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 71 pp., more
 • Belpaire, C.; Van Thuyne, G.; Breine, J.; Buysse, D.; Van Wichelen, J.; Coeck, J.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; De Meyer, J.; Bouilliart, M.; Adriaens, D.; Verhelst, P.; Rees, J.F.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2016). Report on the eel stock, fishery and other impacts, in Belgium 2016 . [S.n.]: [s.l.]. 44 pp., more
 • Buyze, E.; Van Wichelen, J.; Van Burm, E.; Vanormelingen, P.; Maris, T.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2013). Compositional changes in the microalgae communities of the Scheldt Estuary: a result of improving water quality?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 22, more
 • Denayer, S.; Van Wichelen, J.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2010). Phytoplankton biomonitoring of the BCZ in the context of the EU Water Framework Directive. Report of November 2010. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 37 pp., more
 • Muylaert, K.; Van Wichelen, J.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (1999). Irregular flushing events regulate phytoplankton dynamics in a freshwater tidal estuary, in: Muylaert, K. Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary = Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied. pp. 103-117, more
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Van Wichelen, J.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2001). Effects of freshets on phytoplankton dynamics in a freshwater tidal estuary (Schelde, Belgium). Arch. Hydrobiol. 150(2): 269-288, more
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Van Wichelen, J.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2001). Short-term phytoplankton dynamics in a freshwater tidal estuary. Arch. Hydrobiol. 150: 269-288, more
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Declerck, S.; Geenens, V.; Van Wichelen, J.; Degans, H.; Vandekerkhove, J.; Van Der Gucht, K.; Vloemans, N.; Rommens, W.; Rejas, D.; Urrutia, R.; Sabbe, K.; Gillis, M.; Decleer, K.; De Meester, L.; Vyverman, W. (2003). Zooplankton, phytoplankton and the microbial food web in two turbid and two clearwater shallow lakes in Belgium. Aquat. Ecol. 37(2): 137-150. dx.doi.org/10.1023/A:1023988702926, more
 • Speybroeck, J.; Breine, J.; Vandevoorde, B.; Van Wichelen, J.; Van Braeckel, A.; Van Burm, E.; Van den Bergh, E.; Van Thuyne, G.; Vyverman, W. (2008). KRW doelstellingen in Vlaamse getijrivieren: afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in een aantal Vlaamse getijrivier-waterlichamen vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante beoordelingssystemen voor een aantal biologische kwaliteitselementen. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.56. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 153 pp., more
 • Tackx, M.L.; Cox, T.; Van Wichelen, J.; Vanderborght, J.P. (2008). Het zwevende leven in de Schelde. OMES: Antwerpen. 42 slides pp., more
 • Van Wichelen, J. (1997). Korte termijn dynamiek van protistengemeenschappen in de Zeeschelde in relatie tot biotische en abiotische factoren. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. 73, ill., appendices pp., more
 • Peer reviewed article Van Wichelen, J.; De Coster, S.; De Ruysscher, F.; De Keyser, K.; van Gremberghe, I.; Sterken, M.; Vanormelingen, P.; Van der Gucht, K.; Vyverman, W. (2006). Algenbloei. Een bedreiging voor natuurwaarden in Vlaanderen? Natuur.Focus 5(3): 91-97, more
 • Peer reviewed article Van Wichelen, J.; Muylaert, K.; Van der Gucht, K.; Vyverman, W. (2006). Observations on little studied protists (Chytrids and an amoeba), affecting phytoplankton populations in the upper reaches of the schelde estuary (Belgium). Belg. J. Bot. 139(2): 153-166, more
 • Van Wichelen, J.; De Bock, D.; Vyverman, W. (2008). Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren: Deel II. Partim 'Boudewijnkanaal en Achterhaven Zeebrugge': Rapport studieopdracht: VMM.AMO.KRW.ECOPOT-Meren - 01/12/2008. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 69 + bijlagen pp., more
 • Van Wichelen, J.; Van Burm, E.; Vanormelingen, P.; Mialet, B.; Tackx, M.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2012). Strong compositional changes in the centric diatom communities of the Scheldt-Estuary: a result of improving water quality?, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 241, more
 • Van Wichelen, J.; De Bock, D.; Vyverman, W. (2008). Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren: Deel II. Partim ‘Spuikom’: Rapport studieopdracht: VMM.AMO.KRW.ECOPOT-Meren - Projectperiode: 01/11/2007 - 1/12/2008. Universiteit Gent: Gent. 69 + bijlage pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets