IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Van Steertegem, Marleen

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more
 • Institutional address:
  Infoloket
  Alfons Van De Maelestraat 96
  9320 Erembodegem
  Tel.: +32-(0)53-72 64 45
  Fax: +32-(0)53-77 71 68
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Meetnetten en Onderzoek; Milieurapport Vlaanderen (MIRA) (MIRA), more
 • Function: Project manager MIRA

 

Publications (27)  Top | Institutes | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Brouwers, J.; Peeters, B.; Van Steertegem, M.; van Lipzig, N.; Wouters, H.; Beullens, J.; Demuzere, M.; Willems, P.; De Ridder, K.; Maiheu, B.; De Troch, R.; Termonia, P.; Vansteenkiste, T.; Craninx, M.; Maetens, W.; Defloor, W.; Cauwenberghs, K. (2015). MIRA klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)/KU Leuven/VITO/KMI: Aalst. ISBN 9789491385469. 147 pp., more
 • Muylle, E.; Van Steertegem, M. (2001). Milieu- en natuurrapport Vlaanderen in zakformaat: MIRA-T 2001 thema's. VMM Publicaties: Oostende. 69 pp., more
 • Muylle, E.; Van Steertegem, M. (Ed.) (2002). Milieu- en natuurrapport Vlaanderen in zakformaat: MIRA-T 2002 thema's. VMM Publicaties: Oostende. 73 pp., more
 • Peer reviewed article Persoone, G.; Van de Vel, A.; Van Steertegem, M.; De Nayer, B. (1989). Predictive value of laboratory tests with aquatic invertebrates: influence of experimental conditions. Aquat. Toxicol. 14: 149-166, more
 • Peer reviewed article Persoone, G.; Blaise, C.; Snell, T.; Janssen, C.R.; Van Steertegem, M. (1992). Cyst-based toxicity tests: 2. Report on an international intercalibration exercise with three cost-effective Toxkits. Z. Angew. Zool. 79(1): 17-36, more
 • Persoone, G.; Van Steertegem, M. (1987). The influence of temperature and salinity on the sensitivity of Artemia nauplii to chemical compounds, in: Sorgeloos, P. et al. (Ed.) Artemia research and its applications: 1. Morphology, genetics, strain characterization, toxicology. Proceedings of the Second International Symposium on the brine shrimp Artemia. , more
 • Van Steertegem, M. [s.d.]. Invloed van konijnenbegrazing op een duingraslandcomplex (Groenendijk, Oostduinkerke). MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. 116, ill., table pp., more
 • Van Steertegem, M. (2003). MIRA-T 2003: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema´s. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Heverlee-Leuven. ISBN 90-209-5440-7. 487 pp., more
 • Van Steertegem, M. (2004). MIRA-T 2004: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema´s. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Heverlee-Leuven. ISBN 90-209-5918-2. 453 pp., more
 • Van Steertegem, M. (2010). MIRA: Milieurapport Vlaanderen: Indicatorrapport 2010. VMM: Mechelen. 106 pp., more
 • Van Steertegem, M. (2012). MIRA: Milieurapport Vlaanderen: Indicatorrapport 2011. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. ISBN 9789491385056. 171 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2002). MIRA-T 2002: milieu- en natuurrapport Vlaanderen, thema's. Garant: Antwerpen. ISBN 90-441-1354-4. 388 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2005). Milieurapport Vlaanderen: beleidsevaluatie MIRA-BE 2005. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 229 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2005). MIRA-T 2005: Milieurapport Vlaanderen: thema's. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Heverlee-Leuven. 287 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2005). MIRA-BE 2005: Milieurapport Vlaanderen: beleidsevaluatie. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 229 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). Flanders Environment Report MIRA-PE 2005: policy evaluation. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 71 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2006: focusrapport. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Leuven. ISBN 90-209-7048-7. 272 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2006: milieu indicatoren in zakformaat. Vlaamse Milieumaatschappij: Mechelen. 113 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2006: milieu indicatoren in zakformaat. English edition. Vlaamse Milieumaatschappij: Mechelen. 113 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2007). Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2007. Focusrapport. Lannoo Campus/Vlaamse Milieumaatschappij: Leuven. ISBN 978-90-209-76465. 296 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2007). MIRA-T 2007 Indicatorrapport. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 157 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2007). Flanders Environment Report: MIRA-T 2007. Indicator Report. Flemish Environment Agency (VMM): Aalst. 160 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2009). MIRA-T Milieurapport Vlaanderen indicatorrapport '08. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 164 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2009). Milieuverkenning 2030: milieurapport Vlaanderen. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. ISBN 978-908040200-3. 383 pp., more
 • Van Steertegem, M. (Ed.) (2012). Milieurapport Vlaanderen MIRA Indicatorrapport 2012. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. ISBN 978-94-913851-5-5. 159 pp., more
 • Van Steertegem, M.; Lescrauwaet, A.-K. (2007). Van geïntegreerde monitoring naar geïntegreerde indicatoren en vice versa, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [15], more
 • Van Steertegem, M.; Persoone, G. (1993). Cyst-based toxicity tests: 5. Development and critical evaluation of standardized toxicity tests with the brine shrimp Artemia (Anostraca, Crustacea), in: Soares, A.M.V.M. et al. (Ed.) Progress in standardization of aquatic toxicity tests. pp. 81-97, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications