IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Cosyns, Eric

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  West-Vlaamse Intercommunale (WVI), more
  Function: Employee Nature

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)50-36 71 71
  E-mail:
 

Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Evaluatie begrazing kustduinen, more
 • Ontwerp-beheersplan voor de Vlaamse natuurreservaten 'De Baai van Heist' en 'De Kleiputten van Heist', in het kader van een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van Heist-West en Ramskapelle, more

Publications (41)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 12 peer reviewed ) split up
 • Bonte, D.; Cosyns, E.; De Maeyer, K.; Provoost, S.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: deel 1. Vastleggen van de uitgangssituatie en eerste monitoringsresultaten. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2001.01. Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 120 pp., more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Dekoninck, W.; Provoost, S.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2003). Microgeographical distribution of ants (Hymenoptera : Formicidae) in coastal dune grassland and their relation to the soil structure and vegetation. Anim. Biol. 53(4): 367-377. dx.doi.org/10.1163/157075603322556274, more
 • Cosyns, E. (1997). Buffergebied Heist-West (Knokke): opmaak van een plan ten behoeve van natuurontwikkeling, landschappelijke inkleding en passief recreatieve ontsluiting. AMINAL Afdeling Natuur: Belgium. 41 + map pp., more
 • Cosyns, E. (2004). Ungulate seed dispersal : aspects of endozoöchory in a semi-natural landscape = Zaadverbreiding door hoefdieren: aspecten van endozoöchorie in een halfnatuurlijk landschap. PhD Thesis. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0211-1. 178 pp., more
 • Cosyns, E. (2015). LIFE-natuurproject ZTAR (www.lifenatuurztar), in: Cosyns, E. et al. Monitoring van het natuurherstel in het Zwin 2011-2015. Eindrapport. pp. 4-12, more
 • Cosyns, E. (2016). Gedetailleerde monitoring van het grensoverschrijdende Zwin. Monitoringsplan envaststelling T0-situatie: eindrapport. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Agentschap voor Natuur en Bos/Provincie Zeeland: Brugge. 60 pp., more
 • Cosyns, E.; Muylaert, W.; Hoffmann, M. (1999). Ontwerp-beheersplannen voor het Vlaams natuurreservaat 'de Baai van Heist' en het Vlaams natuurreservaat 'de Kleiputten van Heist' in het kader van een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van Heist-West en Ramskapelle. AMINAL, afdeling Natuur/Universiteit Gent: Brussel. 118 pp., more
 • Cosyns, E.; Lamoot, I.; Deconinck, M.; Goerlandt, A.; Van Braeckel, A.; Callebaut, J.; Laquière, J.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: Deel II. Habitat- en dieetpreferenties van de geïntroduceerde herbivoren: terreingebruik, voedselkeuze en dieetsamenstelling van ezel en Shetland pony. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2001.02(1). Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 47 pp., more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Degezelle, T.; Demeulenaere, E.; Hoffmann, M. (2001). Feeding ecology of Konik horses and donkeys in Belgian coastal dunes and its implications for nature management. Belg. J. Zool. 131(Suppl. 2): 109-116, more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Degezelle, T.; Demeulenaere, E.; Hoffmann, M. (2001). Feeding ecology of Konik horses and donkeys in Belgian coastal dunes and its implications for nature management, in: Schockaert, E.R. (Ed.) Proceedings of the 8th Benelux congress of zoology, Brussels, 24-25 November 2000. Belgian Journal of Zoology, 131(Suppl. 2): pp. 109-116, more
 • Cosyns, E.; Provoost, S.; Leten, M. (2002). Ontwikkeling van een 'groen-strand-vegetatie met rode stip', in: Mees, J. et al. (Ed.) Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9: pp. 1-7, more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Claerbout, S.; Lamoot, I.; Hoffmann, M. (2005). Endozoochorous seed dispersal by cattle and horse in a spatially heterogeneous landscape. Plant Ecology 178(2): 149-162, more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Delporte, A.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2005). Germination success of temperate grassland species after passage through ungulate and rabbit guts. J. Ecol. 93(2): 353-361. dx.doi.org/10.1111/j.0022-0477.2005.00982.x, more
 • Cosyns, E.; Leten, M.; Provoost, S.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M. (2010). Management of transition zones between coastal dunes and salt marsh or polder area: experiences from the Belgian coast, in: Dewulf, E. et al. (Ed.) International workshop on the management of dune polder and dune marshland transition zones: Proceedings. Knokke-Heist (Belgium) 7 October 2010. pp. 23-83, more
 • Cosyns, E.; Courtens, C.; Lebbe, L.; Provoost, S.; Van Colen, C.; Agten, L.; Vincx, M.; Verbelen, D.; Lambrechts, J.; Zwaenepoel, A. (2014). Gebiedsvisie voor het grensoverschrijdende uitgebreide Zwin en Beheerplan voor het uitgebreide Zwin aan Vlaamse zijde. Eindrapport. Studie in opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst West-Vlaanderen. WVI/INBO/Universiteit Gent: Brugge. 252 pp., more
 • Cosyns, E.; Jacobs, I.; Jacobs, M.; Lambrechts, J.; Provoost, S.; Van Braeckel, A.; Van Colen, C.; Verbelen, D.; Zwaenepoel, A. (2015). Monitoring van het natuurherstel in het Zwin 2011-2015. Eindrapport. WVI/INBO/Natuurpunt/Universiteit Gent: Brugge. [322] pp., more
 • Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2004). Extensieve begrazing: mogelijkheden en beperkingen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 363-405, more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2005). Horse dung germinable seed content in relation to plant species abundance, diet composition and seed characteristics. Basic appl. ecol. (Print) 6(1): 11-24. dx.doi.org/10.1016/j.baae.2004.09.012, more
 • Cosyns, E.; Lamoot, I. (2004). Grote grazers in de duinen. Natuur 6(5): 12-15, more
 • Peer reviewed article Couvreur, M.; Cosyns, E.; Hermy, M.; Hoffmann, M. (2005). Complementarity of epi- and endozoochory of plant seeds by free ranging donkeys. Ecography 28(1): 37-48, more
 • Couvreur, M.; Cosyns, E.; Lamoot, I.; Verheyen, K.; Hoffmann, M.; Hermy, M. (2005). Donkeys as mobile links for plant seed dispersal in coastal dune ecosystems, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 279-290, more
 • Couvreur, M.; Cosyns, E. (2004). Grote grazers als verbreiders van plantenzaden, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 367-369, more
 • De Maeyer, K.; Provoost, S.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: Deel III. Globale vegetatieanalyse van duinen en schorren op basis van historisch opnamemateriaal. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004(3). Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 73 pp., more
 • Hoffmann, M.; Cosyns, E.; Deconinck, M.; Lamoot, I.; Zwaenepoel, A. (2001). Donkey diet in a flemish coastal dune area in the first year of grazing, in: Houston, J.A. et al. (Ed.) Coastal dune management: shared experience of European conservation practice: Proceedings of the European Symposium Coastal Dunes of the Atlantic Biogeographical Region Southport, northwest England, September 1998. pp. 95-107, more
 • Hoffmann, M.; Cosyns, E.; Lamoot, I. (2005). Large herbivores in coastal dune management: do grazers do what they are supposed to do?, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 249-267, more
 • Hoffmann, M.; Bonte, D.; Cosyns, E.; Criel, P.; Lamoot, I.; Maelfait, J.-P.; Provoost , S.; Somers, N.; Struyve, T. (2005). Evaluatie begrazing kustduinen 1997-2004. Onderzoek en evaluatie van de biologische gevolgen van acht jaar graasbeheer in de Vlaamse Westkustreservaten. AMINAL, Afd. Natuur, cel Kustzonebeheer: Brugge. [450] pp., more
 • Lebbe, L.; Vandenbohede, A.; Courtens, C.; Cosyns, E. (2009). Grondwaterstudie in kader van uitbreiding van het Zwin. Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Cel Grondwatermodellering: Gent. 50 pp., more
 • Peer reviewed article Leten, M.; Cosyns, E.; Zwaenepoel, A. (2010). 'Une association végétale curieuse' als uitgangspunt voor herstel van historisch duinvalleigrasland in Oostduinkerke. Natuur.Focus 9(1): 20-28, more
 • Peer reviewed article Leten, M.; Cosyns, E.; Zwaenepoel, A.; Van Nieuwenhuyse, H.; Herrier, J.-L. (2011). Naar een nieuwe 'association végétale curieuse'? Herstel van historisch duinvalleigrasland in de Doolaeghe. Natuur.Focus 10(3): 110-121, more
 • Martens, K.; Van Camp, M.; Walraevens, K.; Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Lambrechts, J. (2006). Wetenschappelijke monitoring van de natuurherstelmaatregelen uitgevoerd in het kader van het LIFE-Nature project FEYDRA: Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action: Eindrapport. Arcadis/Universiteit Gent/WVI: Gent. [Diff. Pag.] + bijlagen kaarten van vegetatieopnames pp., more
 • Provoost, S.; Ampe, C.; Bonte, D.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2002). Ecology, management and monitoring of dune grassland in Flanders, Belgium, in: Gomes, F.V. et al. (Ed.) Littoral 2002: 6th International Symposium Proceedings: a multi-disciplinary Symposium on Coastal Zone Research, Management and Planning, Porto, 22-26 September 2002: volume 2. pp. 11-20, more
 • Peer reviewed article Provoost, S.; Ampe, C.; Bonte, D.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2004). Ecology, management and monitoring of grey dunes in Flanders. J. Coast. Conserv. 10(1): 33-42, more
 • Somers, N.; De Maeyer, K.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2003). Diet composition and preferences of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) and its importance for facilitation by large herbivores, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 48-49, more
 • Peer reviewed article van Breukelen, L.; Cosyns, E.; van Wieren, S. (2002). Wat weten we van terugdringen van duinstruwelen door herbivore zoogdieren? Levende Nat. 103(3): 101-105, more
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Cosyns, E.; Provoost, S. (2016). Het nieuwe Zwin 2019: groter, veiliger en waardevoller, in: De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45: pp. 2-9, more
 • Van Uytvanck, J.; Provoost, S.; Cosyns, E.; Zwaenepoel, A. (2015). Effects of grazing and habitat use of cattle in the restoration management of the Zwin salt marsh (Belgium), in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: proceedings. pp. [1-3], more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L.; Adams, R.; Cosyns, E.; Durinck, P.; Zwaenepoel, A. (2010). Hydrogeological study for improved nature restoration in dune ecosystems–Kleyne Vlakte case study, Belgium. J. Environ. Manage. 91(11): 2385-2395. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jenvman.2010.06.023, more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Langohr, R.; Ampe, C.; Lebbe, L.; Vanderbohede, A.; Lambrechts, J.; Vandendriesche, B. (2005). Integrale gebiedsvisie voor het Vlaams Natuurreservaat "De Zwinduinen en -polders" te Knokke-Heist, met aandacht voor het recreatief medegebruik: tussentijds rapport. Voorlopige versie 21 december 2005. West-Vlaamse Intercommunale (WVI): Brugge. 317 pp., more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Lambrechts, J.; Ampe, C.; Langohr, R.; Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2007). Integrale gebiedsvisie en beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat "De Zwinduinen en -polders" te Knokke - Heist, met aandacht voor het recreatief medegebruik: Eindrapport. Aeolus/Agentschap voor Natuur en Bos/Cel Kust/Universiteit Gent/West-Vlaamse Intercommunale (WVI): Brugge. 355, bijlagen, kaarten [4 volumes] pp., more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Lambrechts, J.; Ampe, C.; Termote, J.; Waeyaert, P.; Vandenbohede, A.; Lebbe, L.; van Ranst, E.; Langohr, R. (2008). Gebiedsvisie voor de fossiele duinen van Adinkerke, inclusief beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat De Duinen en Bossen van De Panne, deelgebied Carbour en deelgebied Garzebekeveld. Deel 1. Inventaris; Delen 2-3-4. Doelstelling, knelpunten en beheer; Kaartenbundel. Aeolus/Agentschap voor Natuur en Bos/Universiteit Gent/WVI: Brugge. 3 vols. pp., more
 • Zwaenepoel, A.; Cosyns, E. (2005). Natuur- en milieubeheersplan voor de golf te Knokke. West-Vlaamse Intercommunale (WVI): Knokke-Heist. 359 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects