IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Rappé, Guido

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  De Strandwerkgroep België (SWG), more
  Function: Redacteur

  Institutional address:
  Muscarstraat 14
  8400 Oostende
  GSM: +32-(0)473-95 30 59
  E-mail:
Guido Rappé – bioloog

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum (NAVIGO), more
  Period: Till 2009


Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • De Zee van Toen, more
 • Populatiedynamiek en biogeografie van thalassochore vaatplanten langs de Belgische kust in oceanografisch en klimatologisch verband., more

Datasets (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Biodiv: Biodiversity Resources in Belgium, more
 • Number, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005, more

Publications (150)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 90 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Annys, A.; Rappé, G.; d'Udekem d'Acoz, C. (1987). Verslag van de snorkel-en duikexcursie van 30 augustus 1987. De Strandvlo 7(4): 169-171, more
 • Asperges, M.; Desfossés, F.; Hendrickx, R.; Pinceel, L.; Rappé, G.; Stieperaere, H.; Vanhecke, L.; Van Strydonck, M.; Asperges, M. (2002). Planten & andere niet-dierlijke organismen. Van In: Wommelgem. ISBN 90-306-2944-4. 588 pp., more
 • Becuwe, M.; Burggraeve, G.; Burny, J.; Lingier, P.; Rappé, G.; Van Gompel, J. (1983). De verspreiding en het aantalsverloop van pleisterende waadvogels op de Westvlaamse en Zeeuwsvlaamse Noordzeekust 1972-1979. De Wielewaal 49: 341-372, more
 • Becuwe, M.; Lingier, P.; Deman, R.; De Putter, G.; De Vos, K.; Rappé, G.; Sys, P. (2006). Ecologische atlas van de Paarse Strandloper en de Steenloper aan de Vlaamse kust 1947-2005: Aantalsevolutie, terreingebruik, activiteitsritme en gedrag van de Paarse Strandloper (Calidris maritima) en de Steenloper (Arenaria interpres) aan de Vlaamse kust, 1947-2005 = Numbers, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005. VLIZ Special Publication, 33. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-2-9. 183 pp., more
 • Peer reviewed article Coppejans, E.; Rappé, G.; Podoor, N.; Asperges, M. (1980). Sargassum muticum (Yendo) Fensholt ook langs de Belgische kust aangespoeld. Dumortiera 16: 7-13, more
 • De Raeve, F.; Leten, M.; Rappé, G. (1983). Flora en vegetatie van de duinen tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort. Rapport van de geobotanische studie uitgevoerd in het raam van de geplande waterwinning "Ter Yde". Nationale Plantentuin van België: Brussel. 176 pp., more
 • Deman, R.; De Putter, G.; De Scheemaeker, F.; Rappé, G. (2001). Resultaten steltlopertellingen Oostkust, winters 1998/99, 1999/00, 2000/01. Mergus Nieuwsbrief 2(6): 17-32, more
 • Deman, R.; De Putter, G.; De Scheemaeker, F.; Rappé, G. (2004). Hoogwatervluchtplaatstellingen aan de Oostkust, winter 2003-2004. Mergus Nieuwsbrief 5(18): 4-11, more
 • Deman, R.; De Putter, G.; De Scheemaeker, F.; Rappé, G. (2005). Hoogwatervluchtplaatstellingen aan de Oostkust, winter 2004-2005. Mergus Nieuwsbrief 6(22): 5-7, more
 • Devos, K.; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Provoost, S.; Rappé, G. (1995). De Baai van Heist: natuur in volle ontwikkeling: een beknopte landschapsecologische beschrijving van de strandvlakte van Heist-West als motivering voor de bescherming van dit gebied, met voorstellen betreffende het beheer. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN 95.04. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 27 pp., more
 • Devos, K.; De Scheemaeker, F.; Allein, S.; Rappé, G. (1997). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1995/1996. Mergus 11: 258-269, more
 • Devos, K.; De Scheemaeker, F.; Allein, S.; Rappé, G. (1998). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1996/'97. Mergus 12: 187-199, more
 • Peer reviewed article d'Udekem d'Acoz, C.; Rappé, G. (1993). Verslag SWG-weekend in de Boulonnais (17-20 april 1992). De Strandvlo 13(2-3): 68-75, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E.; Rappé, G. (1985). Het Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841), nu ook in België? De Strandvlo 5(4): 139-142, more
 • Peer reviewed article Eneman, E.; Kerckhof, F.; Rappé, G. (1983). Columbuskrabbetjes, Planes minutus, in onze kustwateren, tweede vondst voor de Noordzee. De Strandvlo 3(2): 42-46, more
 • Everaerdt, E.; Rappé, G. (1981). Waarnemingen van kraanvogel aan de Oostkust. Stentor 16(3): 77-78, more
 • Peer reviewed article Haelters, J.; Rappé, G. (1997). Een gewone vinvis Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) te Raversijde. De Strandvlo 17(4): 132-135, more
 • Peer reviewed article Huwae, P.; Rappé, G. (2003). Waterpissebedden: een determineertabel voor de zoet-, brak- en zoutwaterpissebedden van Nederland en België. Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 226. KNNV Uitgeverij: Utrecht. ISBN 90-5011-171-8. 55 pp., more
 • Peer reviewed article Kerckhof, F.; Rappé, G. (1982). Eurydice affinis, een agaatpissebed nieuw voor de Belgische kust. De Strandvlo 2(1): 3-9, more
 • Peer reviewed article Laporte, J.; Wouters, K.; Rappé, G. (1985). Strandvondsten van Diogenes pugilator langs de Belgische kust. De Strandvlo 5(2): 39-42, more
 • Lust, P.; Rappé, G. (1980). Zeevogels, huidige status in België. Stentor 16(1): 30-37, more
 • Provoost, S.; Rappé, G.; Ampe, C.; Leten, M.; Hoys, M.; Hoffmann, M. (1996). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: 2. Natuurontwikkeling. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuur: Gent. 130 pp., more
 • Rappé, G. (1976). Verslagje van het karnavalkamp te Nieuwpoort, 27 februari tot 2 maart 1976: overzichtje van de strandvondsten. Tuimelaar 3(2): 3-6, more
 • Rappé, G. (1976). De Tuimelaar. Tuimelaar 3(1): 4-5, more
 • Rappé, G. (1976). Waarnemingen en vondsten deel 5. Tuimelaar 3(2): 8-9, more
 • Rappé, G. (1976). Enkele gegevens van de fluwelen zwemkrab. Tuimelaar 3(2): 10-13, more
 • Rappé, G. (1977). Een walrus te Zeebrugge. Tuimelaar 4(1): 3-4, more
 • Rappé, G. (1977). Een invasie van de braam, Brama raii. Tuimelaar 4(3): 8-10, more
 • Rappé, G. (1977). Eendemossels. Tuimelaar 4(3): 10-12, more
 • Rappé, G. (1977). Japans bessenwier ook aan de Belgische kust gevonden. Tuimelaar 4(3): 14, more
 • Rappé, G. (1977). Over epifyten, kluwens en blauwe zeedistels. Tuimelaar 4(3): 17-19, more
 • Rappé, G. (1977). Volksnamen. Tuimelaar 4(3): 19-21, more
 • Rappé, G. (1977). Verslag van het weekendje in Blankenberge, op 25 en 26 september 1976. Tuimelaar 4(1): 6-8, more
 • Rappé, G. (1977). De excursie naar de oude muur te Zeebrugge op 6 februari 1977. Tuimelaar 4(2): 2-3, more
 • Rappé, G. (1977). Het weekendje in 't Zwin, 19 en 20 maart. Tuimelaar 4(2): 6-7, more
 • Rappé, G. (1977). Verslag van het karnavalkamp te De Panne, 19, 20 en 21 februari 1977. Tuimelaar 4(2): 4-6, more
 • Rappé, G. (1977). Waarnemingen en vondsten. Tuimelaar 4(1): 8-11, more
 • Rappé, G. (1978). De schaalhoren, Patella vulgata langs onze kust. Tuimelaar 5(1): 7-8, more
 • Rappé, G. (1978). Oostelijk verslag van de S.W.G. excursie van 12 februari 1978. Tuimelaar 5(1): 5-6, more
 • Rappé, G. (1978). Let eens op het knotswier, Ascophyllum nodosum. Tuimelaar 5(1): 8, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1978). Over enkele thalassochoren. Het Zeepaard 38(3): 54-60, more
 • Rappé, G. (1978). Studie van het macrobenthos van de zandbanken Kwinte Bank en Buiten Ratel. BSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 74, 19 tables, 19 figures pp., more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1979). Prodajus ostendensis, zeldzaam of vergeten? Het Zeepaard 39(5): 92-95, more
 • Rappé, G. (1979). Walvissen in onze contreien. Tuimelaar 6(1): 7-8, more
 • Rappé, G. (1979). Verslag van twee strandvisekskursies te Zeebrugge. Tuimelaar 6(2): 2-3, more
 • Rappé, G. (1980). Walvissenweer. Stentor 16(1): 62-63, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1980). Wordt de groene zeedonderpad (Taurulus bubalis) algemeen? Het Zeepaard 40(1): 17-21, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1981). Hooiwagenkrabben: wie helpt? De Strandvlo 1(2): 49, more
 • Rappé, G. (1981). Zwarte ooievaar bij de Zwarte Polder. Stentor 16(3): 78, more
 • Rappé, G. (1981). Gele hoornpapaver (Glaucium flavum) te Raversijde. Stentor 16(3): 78-79, more
 • Rappé, G. (1981). Aanvullende gegevens over de braam (Brama brama) aan onze kust. Stentor 16(3): 63-67, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1981). Verslag van de ekskursie naar het Zwin op 23 mei 1981. De Strandvlo 1(3): 82-83, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1981). Hoe groot wordt de breedpootkrab? De Strandvlo 1(2): 41-47, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1981). De maanvis, Mola mola (L.), in de Belgische kustwateren. De Strandvlo 1(3): 76-79, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1982). Vergeten eendemosselvondsten van de Boulonnais. De Strandvlo 2(1): 26-32, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1982). Reaktie: het onderscheid tussen de kapsels van de gladde rog en de golfrog. De Strandvlo 2(2): 36-37, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1982). De bruinvis, van algemene soort tot dwaalgast. De Strandvlo 2(2): 57-63, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1982). Zeehonden. De Strandvlo 2(3): 80-84, more
 • Rappé, G. (1982). Nieuwe gegevens over het voorkomen van Pelobates fuscus (Laurenti) (Anura, Pelobatidae) in België. Biol. Jb. Dodonaea 50: 255-259, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1983). Nog eens de jongste eendemosselinvasie. De Strandvlo 3(2): 52-53, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1983). Eikapsels van haaien en roggen langs de Belgische kust, II. De Strandvlo 3(3): 61-65, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1983). Het voorkomen van de grijze zeehond langs de Belgische kust. De Strandvlo 3(4): 82-84, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1983). Liocarcinus marmoreus (Leach, 1814), een vergeten zwemkrab. De Strandvlo 3(2): 36-39, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1984). Verslag excursie naar Wenduine op 19 februari 1984. De Strandvlo 4(1): 3, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1984). Er is in Bretagne veel meer te zien dan alleen maar schelpen. De Strandvlo 4(2): 38-47, more
 • Rappé, G. (1984). The distribution of some lesser known thalassochorous plant species along the Belgian coast, compared with their distribution in western Europe. Biol. Jb. Dodonaea 52: 35-56, more
 • Rappé, G. (1984). A record of Glyptocephalus cynoglossus (L.) in the southern North Sea. Biol. Jb. Dodonaea 52: 146-148, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1984). An unrecorded 19th-century capture of Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788), a former rare visitor to the North Sea. The Naturalist 109(970): 113-114, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1985). Vestigt de blauwe zwemkrab, Callinectes sapidus zich blijvend in de Zuidelijke Noordzee? De Strandvlo 5(1): 8-11, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1985). Van Neptunus' overvloed. De Strandvlo 5(2): 49-50, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1985). Isocyamus delphinii (Guérin, 1836), eerste vondst van een walvisluis (Amphipoda, Cyamidae) aan onze kust. De Strandvlo 5(3): 63-65, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1986). Het Krabbezakje Sacculina carcini Thompson, 1836 op de Breedpootkrab Portumnus latipes (Pennant, 1777), een zeldzame associatie. De Strandvlo 6(3): 65-66, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1986). Bedenkingen bij de vondst van een Boniter, Sarda sarda (Bloch, 1793), aan de Belgische kust. De Strandvlo 6(3): 74-75, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1986). De Tabellenserie van de Strandwerkgemeenschap: een tweede jeugd? De Strandvlo 6(1): 3, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1987). Boekbespreking: Backeljau, Th., 1986. Lijst van de recente mariene mollusken van België. Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 29: 1-106. De Strandvlo 7(1): 40-44, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1987). Een invasie van Gele Haarkwallen Cyanea capillata (L.). De Strandvlo 7(2): 46-50, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1987). Gele haarkwallen, Amerikaanse zwaardscheden en Arctische zeehonden: onze kust in de greep van het noorden? De Strandvlo 7(2): 79-81, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1987). Ceratothoa oestroides (Risso, 1826), nieuw voor de Noordzee. De Strandvlo 7(4): 144-145, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1987). Hoe groot wordt de Breedpootkrab?, II. De Strandvlo 7(4): 166, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1987). De zomergeneratie van de Rosse sterslak Onchidoris bilamellata ( Linné, 1767). De Strandvlo 7(4): 172, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1987). Vlokkige naaktslakken Aeolidia papillosa (Linné, 1761) aan de Oostkust. De Strandvlo 7(4): 173, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1988). Sipunculiden bij Trébeurden (Bretagne). De Strandvlo 8(2): 137, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1988). Een vondst van Xenobalanus globicipitis Steenstrup, 1852 (Crustacea, Cirripedia) in de Noordzee? De Strandvlo 8(2): 100-101, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1988). Een kwallenonderzoekje. De Strandvlo 8(2): 116, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1988). Eikapsels van haaien en roggen langs de Belgische kust, III. De Strandvlo 8(3): 156-160, more
 • Rappé, G. (1988). Larger Cnidaria and Ctenophora from the plankton and pleuston in Belgian waters, in: Wouters, K. et al. (Ed.) Symposium Invertebraten van België, samenvattingen, 25-26 nov. 1988. pp. 74, more
 • Rappé, G. (1988). The marine and brackish-water Isopoda (Arthropoda, Crustacea) from Belgium, in: Wouters, K. et al. (Ed.) Symposium Invertebraten van België, samenvattingen, 25-26 nov. 1988. pp. 75, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1989). Voorlopig verslag van het kwallenseizoen 1988. De Strandvlo 9(1): 5-12, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1989). Het harig krabbetje Pilumnus hirtellus te Knokke-Heist. De Strandvlo 9(2): 39, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1989). Hogere planten langs de zeekant: verslag van de onconventionele excursie naar de Oosterschelde op 9 september 1989. De Strandvlo 9(3): 63-66, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1989). De Blauwe haai Prionace glauca (Linnaeus, 1758), een nieuwe vissoort in de Belgische wateren. De Strandvlo 9(3): 80-82, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1989). Haliclona xena De Weerdt, 1986 (Porifera, Desmospongiae), Petrobius maritimus (Leach) (Insecta, Thysanura) en enkele andere bijzondere waarnemingen van de oostelijke strekdam van Zeebrugge. De Strandvlo 9(4): 113-116, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1989). Diogenes pugilator (Roux) is terug! De Strandvlo 9(1): 34-35, more
 • Rappé, G. (1989). Larger Cnidaria and Ctenophora from the plankton and pleuston in Belgian waters, in: Wouters, K. et al. (Ed.) Invertebraten van België = Invertébrés de Belgique: Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België" = Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique" = Proceedings of the Symposium "Invertebrates of Belgium". Brussel, 25-26 november 1988. pp. 15-18, more
 • Rappé, G. (1989). Annoted checklist of the marine and brackish-water Isopoda (Crustacea, Malacostraca) of Belgium, in: Wouters, K. et al. (Ed.) Invertebraten van België = Invertébrés de Belgique: Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België" = Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique" = Proceedings of the Symposium "Invertebrates of Belgium". Brussel, 25-26 november 1988. pp. 165-168, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1989). Crithmum maritimum L. (Apiaceae) voor het eerst in België gevonden. Dumortiera 45: 9-16, more
 • Rappé, G. (1990). Strand- en duinenexcursie naar Oostduinkerke op zaterdag 11 maart 1989. Biol. Jb. Dodonaea 57: 18, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1990). Twee zeldzame gasten in Belgische wateren: de Gehoornde Slijmvis Parablennius gattorugine (L., 1758) en de Rode Bandvis Cepola rubescens L., 1766. De Strandvlo 10(1): 12-13, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1991). Invasieachtig aanspoelen van Veterwier Chorda filum. De Strandvlo 11(1): 29-30, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1992). Invasieachtig aanspoelen van Veterwier Chorda filum: een aanvulling. De Strandvlo 12(2): 63-64, more
 • Rappé, G. (1992). De verklaring van de rechten van het strand: naar een eerste strand- en zeereservaat? Natuurreservaten 14(4): 28-30, more
 • Rappé, G. (1992). Broedende strandplevieren trotseren toerisme: levend pleidooi voor rustzones op het strand. De Wielewaal 58(1): 6-7, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1992). Blijven drijven: insecten uit zee. De Strandvlo 12(2): 43-47, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1994). Landslakken op het strand. De Strandvlo 14(3): 83, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1995). Het kevertje Aegialia arenaria (Fabricius, 1787) tussen ondergestoven eendemosselen. De Strandvlo 15(1): 14-15, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1995). Een vondst van de Kleine alikruik Melarhaphe neritoides (L., 1758) van de Belgische kust. De Strandvlo 15(1): 25-26, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1995). Zeevogels en zeezoogdieren als schietschijf van vissers en militairen. De Strandvlo 15(3): 101, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1995). Vlaamse vissers als predatoren van meeuwen. De Strandvlo 15(2): 64-65, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1996). Verspreiding en populatiedynamiek van thalassochore zaadplanten aan de Belgische kust. Dumortiera 64-65: 8-13, more
 • Rappé, G. (1997). Vloedmerken, in: Hermy, M. et al. (Ed.) Punten en lijnen in het landschap. pp. 48-49, more
 • Rappé, G. (1997). Pieren en strandhoofden, in: Hermy, M. et al. (Ed.) Punten en lijnen in het landschap. pp. 285-286, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (1999). Een invasie van eikapsels van de sterrog Raja radiata op het Belgische en Noord-Franse strand. De Strandvlo 19(2): 114-116, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2001). Boekbespreking: E. Charles Nelson, 2000. Sea Beans and Nickar Nuts. BSBI Handbook No 10. Botanical Society of the British Isles, London, 154 pp. Paperback, ISBN 0-901158-29-1. De Strandvlo 21(1): 40-41, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2002). Wat zijn wieren? De perceptie van (mariene) biologie in de media. De Strandvlo 22(1): 29-33, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2002). Eerste vangst van Micropogonias undulatus (Linnaeus, 1766), een Amerikaanse vis, in Belgische en Europese wateren. De Strandvlo 22(3-4): 119-121, more
 • Rappé, G. (2003). Mariene kustorganismen als bio-indicatoren van klimaatsveranderingen in de zuidelijke Noordzee. Levende Nat. 104(3): 94-98, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2006). Boekbespreking: Adriaen Coenen (1514-1587), de eerste swg-er. De Strandvlo 26(1): 25-27, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2006). Boekbespreking: Leonard Compagno, Marc Dando & Sarah Fowler, 2004. A field guide to the sharks of the world. Collins, London, 368pp., 64 kleurplaten en talrijke penen potloodtekeningen. ISBN 0-00-713610.2. De Strandvlo 26(4): 153-154, more
 • Rappé, G. (2007). 'De zee van toen' (Yesterday's Sea), an oral history project on the historical ecology of the southern North Sea 1930-1980, as told by Flemish professional fishermen (Belgium), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 52, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2007). De Zee van Toen, een project mondelinge geschiedenis over de historische ecologie van de zuidelijke Noordzee. De Strandvlo 27(1): 29-31, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2007). Uitbraak uit brak: rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylus en roodsprietgarnaal Palaemon adspersus in het Belgisch kustwater? De Strandvlo 27(3-4): 116-121, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2008). In memoriam Arthur 'Tuur' Craey: Essen, 28 maart 1944 - Oostende, 28 oktober 2008. De Strandvlo 28(4): 123-124, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2008). Zijn de 'oude wijven' aan het komen? De Strandvlo 28(4): 164-165, more
 • Rappé, G. (2008). De Zee van Toen: Een historisch-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee (1930-1980), uit de mond van Vlaamse vissers. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 463 pp., more
 • Rappé, G. (2008). Marine mammals and oral history: a viable marriage, in: Philips, E. (Ed.) Marine mammals in time: past, present and future: 22nd Annual Conference of the European Cetacean Society, 10-12 March 2008, Egmond aan Zee, The Netherlands: Abstract Book. pp. 206, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2010). Schelpen aan de Belgische kust: hoe ze te herkennen in het Nederlands? De Strandvlo 30(2): 39-44, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2010). Twee invasies van de braam Brama brama in de zuidelijke Noordzee. De Strandvlo 30(3): 92-96, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2010). Nomenclatuur in het Nederlands: doe gewoon. De Strandvlo 30(4): 110-111, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2015). Naar aanleiding van de eerste stralende paardenmossel. De Strandvlo 35(4): 123, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2016). Boekbespreking: R.H. de Bruyne, F.A. Perk, H. Dekker en I. van Lente (2015). Pluimdragers en Slijkgapers. Nederlandse namen voor onze weekdieren. Herziene systematische lijst met etymologie. Leiden/Lisse, Nederlandse Malacologische Vereniging en Stichting Anemoon. 192 p. ISBN 978-90-815248-3-4. De Strandvlo 36(2): 70-71, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2016). Boekbespreking Henk J.L. Heessen, Niels Daan, Jim R. Ellis (editors), 2015. Fish atlas of the Celtic Sea, North Sea and Baltic Sea. KNNV, 572 p. ISBN: 9789050115377. De Strandvlo 36(4): 138-139, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2017). Hoe zou het met de grijze zwemkrab (Liocarcinus vernalis) zijn? . De Strandvlo 37(2): 66-69, more
 • Peer reviewed article Rappé, G. (2017). Boekbespreking: Hans De Blauwe, 2017. Strandvondsten: een praktische veldgids. Fotograaf: Misjel Decleer. Stichting Kunstboek: Oostkamp, 336 p. De Strandvlo 37(2): 109-112, more
 • Peer reviewed article Rappé, G.; Goethaels, R.; d'Udekem d'Acoz, C. (1988). Velella velella (Linnaeus, 1758) en Sepia berthelothi d'Orbigny, 1838 aangespoeld op het Belgische strand. De Strandvlo 8(2): 106-112, more
 • Peer reviewed article Rappé, G.; Verloove, F.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, W. (2004). Baccharis halimifolia (Asteraceae) aan de Belgische kust. Dumortiera 82: 18-26, more
 • Peer reviewed article Rappé, G.; Desender, K. (1981). Eikapsels van haaien en roggen langs de Belgische kust, een eerste bericht. De Strandvlo 1(3): 66-71, more
 • Rappé, G.; d'Udekem d'Acoz, C. (1997). Verschijnen en verdwijnen van de Grijze zwemkrab in de Zuidelijke Noordzee. Levende Nat. 98(5): 194-198, more
 • Peer reviewed article Rappé, G.; Eneman, E. (1985). Trypetesa lampas (Hancock, 1849), een nieuwe rankpotige voor de Belgische kust. De Strandvlo 5(2): 44-46, more
 • Peer reviewed article Rappé, G.; Eneman, E. (1986). Zeevissen van de Belgische kust. De Strandvlo 5(extra no.): 1-48, more
 • Rappé, G.; Eneman, E. (1988). De zeevissen van België. Strandwerkgroep België: Oostende. 78 pp., more
 • Peer reviewed article Rappé, G.; Goetghebeur, P. (1975). Crambe maritima L., nieuw voor de Belgische flora. Dumortiera 3: 10-14, more
 • Peer reviewed article Rappé, G.; Kerckhof, F. (1982). Eerste vondst van een tropisch drijfzaad, Entada gigas, aan de Belgische kust. De Strandvlo 2(4): 105-110, more
 • Peer reviewed article Rappé, G.; Kerckhof, F. (1983). Drie recente eendemosselinvasies. De Strandvlo 3(1): 25-32, more
 • Rappé, G.; Leten, M. (1991). Verslag van de excursie naar De Panne (strand en duinen) op 31 maart 1990. Biol. Jb. Dodonaea 58: 22-23, more
 • Rappé, G.; Rammeloo, J. (2003). Prokaryotic and botanic diversity, in: Peeters, M. et al. Biodiversity in Belgium. pp. 49-92, more
 • Peer reviewed article Rappé, G.; Strubbe, K. (1983). Eikapsels van haaien en roggen op Noordfranse stranden. De Strandvlo 3(1): 11-12, more
 • Rappé, G.; Van Waerebeek, K. (1988). Xenobalanus globicipitis (Crustacea: Cirripedia) on cetaceans in the Northeast Atlantic and the Mediterranean: a review, in: Evans, P.G.H. (Ed.) Proceedings of the Second Annual Conference of the European Cetacean Society, Troia, Portugal, 5-7 February 1988. pp. 75-77, more
 • Peer reviewed article Stevens, M.; Rappé, G.; Maes, J.; Van Asten, B.; Ollevier, F.P. (2004). Micropogonias undulatus (L.), another exotic arrival in European waters. J. Fish Biol. 64(4): 1143-1146. dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.2004.00369.x, more
 • Van Landuyt, W.; Provoost, S.; Leten, M.; Ameeuw, G.; Rappé, G. (2004). Vaatplanten, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 46-83, more
 • Peer reviewed article Zwaenepoel, A.; Leten, M.; Rappé, G. (1994). Verspreiding, syntaxonomie en ecologie van Catapodium marinum (L.) C.E. Hubbard en Sagina maritima G. Don aan de Belgische kust. Dumortiera 58-59: 28-41, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets