IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Verdievel, Martin

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more
 • Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Algemene zaken, personeel en financiën, more
 • Function: Buitendienst Dender, Boven-Schelde en Gentse Kanalen

 

Projects (5)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, more
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, more
 • Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, more
 • Verkennend waterbodemonderzoek in de nabijheid van scheepswerven, more

Dataset  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency, more

Publications (6)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
  split up
 • Maeckelberghe, H.; Dehaemers, R.; Verdievel, M.; Pauwels, J.; Vlasselaer, D. (1992). Resultaten van de meetnetten water 1991 en van het onderzoeksproject 'micro-verontreinigingen in Vlaams oppervlaktewater'. Water 27(65): 131-139, more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; Bourgoing, L.; Taverniers, E.; Ysebaert, T.J.; Wattel, G. (1995). De waterkwaliteit van de Zeeschelde: evolutie in de voorbije dertig jaar. Water 14(85): 244-256, more
 • Verdievel, M. (2005). Kwaliteit strandwater, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 32-33, more
 • Vlaamse Milieumaatschappij; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; De Corte, S.; Desimpelaere, D.; De Meyer, E.; Bogaert, P.; De Smedt, S.; De Winter, A.; Vancaester, K. (1999). Waterkwaliteit in Vlaanderen 1998. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): België. 35 pp., more
 • Vlaamse Milieumaatschappij; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; De Corte, S.; Desimpelaere, D.; De Meyer, E.; Bogaert, P.; De Smedt, S.; De Winter, A.; Vancaester, K. (1999). Waterkwaliteit in Vlaanderen 1998. Vlaamse Milieu Maatschappij: Oostende. 35 pp., more
 • Vlaamse Milieumaatschappij; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; De Corte, S.; Desimpelaere, D.; De Meyer, E.; Bogaert, P.; De Smedt, S.; De Winter, A.; Vancaester, K. (1999). Waterkwaliteit in Vlaanderen 1998. Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. 35 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset