IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Van Hooydonk, Eric

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Universiteit Antwerpen; Europees Instituut voor zee- en vervoerrecht, more
 

Previous institutes (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, more

 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen; Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR), more

 • Function: Part-time Professor


Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Invoering van een maritieme zwarte doos, more
 • Shipping finance and the Belgian law, more

Publications (47)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Bernauw, K.; Buyl, P.; Dieryck, C.; Gorrebeeck, J.; Huybrechts, M.; Vanhooff, J.-P.; Van Hooydonk, E. (2012). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Vervoerverzekering. Negende blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Commissie Maritiem Recht: Antwerpen. 122 pp., more
 • Huybrechts, M.; Meersman, H.; Van de Voorde, E.; Van Hooydonk, E.; Verbeke, A.; Winkelmans, W. (Ed.) (2002). Port competitiveness: an economic and legal analysis of the factors determining the competitiveness of seaports. De Boeck: Antwerpen. ISBN 90-455-0223-2. 155 pp., more
 • Huybrechts, M.A.; Van Hooydonk, E.; Dieryck, C. (Ed.) (1999). Marine insurance at the turn of the Millennium, Volume 1. Intersentia: Antwerpen, Groningen, Oxford. ISBN 90-5095-106-6. 432 pp., more
 • Huybrechts, M.A.; Van Hooydonk, E.; Dieryck, C. (Ed.) (2000). Marine insurance at the turn of the Millennium, Volume 2. Intersentia: Antwerpen, Groningen, Oxford. ISBN 90-5095-129-5. 259 pp., more
 • Van Hooydonck, E. (1996-1997). Het nieuwe Antwerpse havenbestuur en aansprakelijkheidsvorderingen. Algemeen juridisch tijdschrift 1996/1997: 522-524, more
 • Van Hooydonck, E. (1997). De haven van Antwerpen is een autonoom bedrijf. Tijdschr. vervoer recht (Print) 1997: 4, more
 • Van Hooydonck, E. (2002). Recensie: B. Kwiatkowska, H. Dotinga, E. Molenaar, A. Oude Elferink & A. Soons (eds.): International organizations and the law of the sea: documentary yearbook 1998, in: Rechtspraak van de haven van Antwerpen (2002). pp. 370, more
 • Van Hooydonck, E. (2002). Recensie: Belgische Vereniging voor Zeerecht (ed.): De tussenpersonen van het zeevervoer, in: Rechtspraak van de haven van Antwerpen (2002). pp. 375, more
 • Van Hooydonck, E. (2002). Recensie: J.-C. de Baere: 'k Zie de lichtjes van de Schelde en andere zeewateren (CD), in: Rechtspraak van de haven van Antwerpen (2002). pp. 367, more
 • Van Hooydonck, E. (2006). The impact of EU environmental law on waterways and ports including a proposal for the creation of Portus 2010, a coherent EU network of strategic port development areas. Maklu: Antwerp. ISBN 90-466-0055-6. 317 pp., more
 • Van Hooydonck, E. (2006). Schip van staat met slagzij: sterkten en zwakten van maritiem recht en beleid in België. Maklu: Antwerp. ISBN 90-466-0049-1. 243 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (1995). Zeevaartwetboek. 1st ed. updated to October 7, 1995. Maklu: Antwerpen. ISBN 90-6215-416-6. 555 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (1999). Maritieme arbitrage te Antwerpen. Tijdschr. vervoer recht (Print) 1999: 111-112, more
 • Van Hooydonk, E. (2000). Some remarks on financial securities imposed by public authorities on casualty ships as a condition for entry into ports, in: Huybrechts, M.A. et al. (Ed.) Marine insurance at the turn of the Millennium, Volume 2. pp. 117-136, more
 • Van Hooydonk, E. (2002). Het juridisch statuut van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen in actueel en Europees perspectief, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 91-368, more
 • Van Hooydonk, E. (2002). Legal aspects of port competition, in: Huybrechts, M. et al. (Ed.) Port competitiveness: an economic and legal analysis of the factors determining the competitiveness of seaports. pp. 89-131, more
 • Van Hooydonk, E. (2003). Introduction, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) European Seaports Law: the regime of ports and port services under European law and the Ports Packages: Antwerp Maritime Law seminars. pp. 7-8, more
 • Van Hooydonk, E. (2003). The regime of Port Authorities under European law (including an analysis of the Port Services Directive), in: Van Hooydonk, E. (Ed.) European Seaports Law: the regime of ports and port services under European law and the Ports Packages: Antwerp Maritime Law seminars. pp. 79-185, more
 • Van Hooydonk, E. (2003). Actualia zee- en vervoerrecht. Antwerpse Zeerechtdagen. Maklu: Antwerpen. ISBN 90-621-5810-2. 215 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2004). De culturele noodzaak van de Scheldeverdieping, dimensies van een obstructiepolitiek. Brakke Hond 82: 2-30, more
 • Van Hooydonk, E. (2004). Pleidooi voor een spoedwet voor de Scheldeverdieping. De Lloyd (30 March), more
 • Van Hooydonk, E. (2004). Lozingsverboden voor schepen in havens en binnenwateren, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) Zeeverontreiniging: preventie, bestrijding en aansprakelijkheid. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 269-300, more
 • Van Hooydonk, E. (2006). The impact of EU Environmental Law on Waterways and Ports: Including a proposal for the creation of Portus 2010, a Coherent EU Netwerk of Strategic Port Development Areas. Maklu: Antwerp-Apeldoorn. ISBN 90-466-0055-6. 317 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2007). Ad hoc project procedures for the development of transport infrastructures, in: Haezendonck, E. (Ed.) Transport Project Evaluation: Extending the Social Cost-Benefit Approach. pp. 132-147, more
 • Van Hooydonk, E. (2007). Soft values of seaports: a strategy for the restoration of public support for seaports. Garant: Antwerpen. ISBN 978-90-441-2148-3. 192 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2007). The obligation to offer a place of refuge to a ship in distress, in: Franckx, E. (Ed.) Contemporary regulation of marine living resources and pollution: essays written by and in honour of the International Francqui Chairholder Professor Dermott Devine. pp. 85-128, more
 • Van Hooydonk, E. (2009). Geschiedenis en erfgoed als instrumenten van een toekomstgericht haven(stads)beleid, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 81-109, more
 • Van Hooydonk, E. (2010). The law ends where the port area begins: on the anomalies of port law. Inaugural lecture at the launch of Portius, International and EU Port Law Centre. Maklu: Antwerpen. ISBN 978-90-466-0390-1. 62 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2011). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Algemene toelichting. Eerste blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Maklu: Antwerpen & Apeldoorn. ISBN 978-90-466-0414-4. 248 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2012). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Algemene bepalingen (bronnen en uitlegging). Overheidsschepen. Tweede blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Commissie Maritiem Recht: Antwerpen. 175 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2012). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Schepen. Derde blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Commissie Maritiem Recht: Antwerpen. 330 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2012). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Reders. Vierde blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Commissie Maritiem Recht: Antwerpen. 555 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2012). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Schepelingen. Vijfde blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Commissie Maritiem Recht: Antwerpen. 213 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2012). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Scheepvaartprocesrecht. Tiende blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Commissie Maritiem Recht: Antwerpen. 310 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2012). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Scheepsagentuur en goederenbehandeling. Zevende blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Commissie Maritiem Recht: Antwerpen. 208 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2012). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Scheepsvoorvallen. Achtste blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Commissie Maritiem Recht: Antwerrpen. 299 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2012). Op koers naar het wereld haven en maritiem museum: WHAMM!. Pandora: Antwerpen. ISBN 978-90-5325-366-3. 359 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (2013). Strijd om de stroom: een politieke geschiedenis van de Schelde. Davidsfonds: Leuven. ISBN 978-90-5826-950-8. 391 pp., more
 • Peer reviewed article Van Hooydonk, E. (2014). The law of unmanned merchant shipping - an exploration. J. Int. Marit. Law 20(6): 403-423, more
 • Van Hooydonk, E. (Ed.) (2002). De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen. Maklu: Antwerpen. ISBN 90-6215-805-6. 521 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (Ed.) (2003). European Seaports Law: the regime of ports and port services under European law and the Ports Packages: Antwerp Maritime Law seminars. Maklu: Antwerp. ISBN 90-6215-804-8. 537 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (Ed.) (2003). English and Continental Maritime Law: after 115 years of maritime law unification: a search for difference between common law and civil law. Antwerp Maritime Law Seminars. Maklu: Antwerpen. ISBN 90-621-5809-9. 173 pp., more
 • Van Hooydonk, E. (Ed.) (2004). Zeeverontreiniging: preventie, bestrijding en aansprakelijkheid. Antwerpse Zeerechtdagen. Maklu: Antwerpen. ISBN 90-6215-807-2. 353 pp., more
 • Van Hooydonk, E.; Maes, F.; Lavrysen, L. (2003). Het milieurechtelijk statuut van de zeehavens - 7 december 2003. AMINAL: Brussel. 347 pp., more
 • Van Hooydonk, E.; Delwaide, L.; De Wit, R.; Fransen, W.; Goemans, B.; Huybrechts, M. (2007). Groenboek nieuwe Belgische zeewet. Consultatiedocument ter voorbereiding van een nieuw Belgisch maritiem wetboek. Maklu: Antwerpen & Apeldoorn. ISBN 978-90-466-0118-1. 110 pp., more
 • Van Hooydonk, E.; Stevens, F. (2013). Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht). Bevrachting en vervoer. Zesde blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. Commissie Maritiem Recht: Antwerpen. 608 pp., more
 • Van Hooydonk, E.; Verhoeven, P. (2007). The ports portable: a cultural travel guide to the port cities of Antwerp, Hamburg and Rotterdam. Pandora: [s.l.]. ISBN 90-5325-250-9. 480 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects