IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

emer. Prof. Dr Allaert, Georges

Previous institute  Top | Publications | Project 
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP), more

Project  Top | Publications | Project 
 • The role of value conflict assessment techniques in the formulation of implementable and effective coastal zone management policies, more

Publications (14)  Top | Publications | Project 
  split up
 • Allaert, G. (1992). Zeekanaal en ruimtelijke ordening: probleemstelling en toepassing in de kanaalzone Gent-Terneuzen. Water 11(67): 227-231, more
 • Allaert, G. (2000). Dynamisch Centrum in de Delta: Strategische planvisie voor Terneuzen in het perspectief van de Westerscheldetunnel - Eindrapport. NEI Regionale en Stedelijke Ontwikkeling: Rotterdam. 72 pp., more
 • Allaert, G. (2012). Ruimtelijke economie in de havens: vechten tegen de bierkaai?, in: Gonsaeles, G. et al. (Ed.) Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. pp. 93-103, more
 • Allaert, G. (2013). Oostende de 'miskende' haven. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-2154-0. 208 pp., more
 • Allaert, G. (2015). Contouren van havenplanologie: state of the art in Vlaanderen, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 379-387, more
 • Allaert, G.; Notteboom, T.; Verbeke, A. (1999). De toegankelijkheid van het Schelde-estuarium: een maritiem transport - economisch en ruimtelijk - economische doorkijk naar 2030. Universiteit Antwerpen: Berchem. 10 pp., more
 • Allaert, G.; Bouwer, L.; De Sutter, R.; Gulinck, H.; Meire, P.; Van Damme, S.; Van den Broeck, P.; Van Eetvelde, V. (2012). CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-2040-6. 286 pp., more
 • De Waegemaeker, J.; Verhoestraete, D.; Lierman, S.; Allaert, G. (2012). Climate responsive research by design – the opportunities of the ‘Vlakte van de Raan’ within the coastal area of Flanders, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 79-83, more
 • De Waegemaeker, J.; Lierman, S.; Foré, P.; Verhoestraete, D.; Verhofstede, B.; Allaert, G.; Van Damme, S. (2013). CcASPAR Climate Change and Changes in Spatial Structures research project: een klimaatadaptatiestrategie voor de kust: valorisatie rapport 7(VR7). IWT: Brussel. 109 + bijlagen pp., more
 • Keeris, H.; Allaert, G.; Peremans, R.; Vandermotten, C. (1992). De economische ruimte en de ruimtelijke ordening, in: Denis, J. (Ed.) Geografie van België. pp. 537-584, more
 • Kellens, W.; Deckers, P.; Saleh, H.A.; Vanneuville, W.; De Maeyer, P.; Allaert, G.; De Sutter, R. (2008). A GIS tool for flood risk analysis in Flanders (Belgium), in: Brebbia, C.A. et al. (Ed.) Risk analysis VI: simulation and hazard mitigation (RISK ANALYSIS 2008). WIT Transactions on Information and Communication Technologies, 39: pp. 21-27, more
 • Lierman, S.; De Waegemaeker, J.; Allaert, G. (2012). Climate responsive spatial research by design – a case study analysis on the coastal area of Flanders, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 94-97, more
 • Saleh, H.A.; Allaert, G.; De Sutter, R.; Kellens, W.; De Maeyer, P.; Vanneuville, W. (2008). Intelligent decision support system based geo-information technology and spatial planning for sustainable water management in Flanders, Belgium, in: Feyen, J. et al. (Ed.) (2009). Proceedings of The International Urban Water Conference, Heverlee, Belgium, 15-19 September, 2008: Water and Urban Development Paradigms Towards an Integration of Engineering, Design and Management Approaches. pp. 283-288, more
 • Vanderperren, E.; De Sutter, R.; Polet, H.; Allaert, G. (2009). Development and evaluation of long-term adaptation strategies for the Belgian sea fisheries sector [Poster]. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek: Oostende. 1 poster pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Project