IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr De Breuck, William

Projects (7)  Top | Publications | Projects 
 • Actualizing of the Hydrogeologic study of the Ghent channel area (RUG, 1983), more
 • Belgian contribution to the "Antarctic Offshore Acoustic Stratigraphy Project", more
 • Een ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: abiotische aspecten, more
 • Euregio Scheldt estuary - project on the Euregion 'Kreken' area, more
 • Sediment transport and bedform mobility in a sandy shelf environment, more
 • Sediment Transport and Bedforms Mobility in Sandy Shelf Environments, more
 • Updating of the existing mathematical groundwater model of the Paleozoic substratum of the provinces of East- and West-Flanders and Zealand and French Flanders, more

Publications (39)  Top | Publications | Projects 
  ( 23 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Charraf, A.; Walraevens, K.; Beeuwsaert, E.; De Breuck, W. (1999). Hydrochemistry of the phreatic aquifer at Bruges (Belgium), in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 15th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 25-29 May 1998. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 79(1-4): pp. 154-163, more
 • Peer reviewed article De Breuck, W. (1961). Glaciology in eastern Queen Maud Land: preliminary report Third Belgian Antarctic Expedition 1960. Meded. Kon. Vl. Acad. Wet. Lett. Kunst. Klasse der Wet. XXIII(6): 1-15, more
 • De Breuck, W. (1975). Hydrogeological SWIM-excursion to the coastal region of Belgium, in: De Breuck, W. (Ed.) Fourth Salt Water Intrusion Meeting, Ghent, 1974, August 28-30: Proceedings. pp. 202-215, 10 figs., more
 • De Breuck, W. (1992). Het hydrogeologisch aspect van ontginningsplaatsen en hun nabestemming, in: Bolle, I. et al. Colloquium: oppervlaktedelfstoffen problematiek in Vlaanderen: proceedings 24-25 oktober 1991, Academieraadzaal Universiteit Gent, Volderstraat 9, 9000 Gent. pp. 233-243, more
 • De Breuck, W. (1996). De eocene kleien: Ieperiaan-kleien, in: Gullentops, F. et al. (Ed.) Delfstoffen in Vlaanderen. pp. 36-38, more
 • De Breuck, W. (Ed.) (1975). Fourth Salt Water Intrusion Meeting, Ghent, 1974, August 28-30: Proceedings. International Hydrological Decade: Gent. 222 pp., more
 • De Breuck, W. (Ed.) (1981). Vervorming van het terrein veroorzaakt door natuurlijke verschijnselen of door menselijke aktiviteiten. Nationaal colloquium B.C.I.G., Gent, 7-9/X/1981. Algemene verslagen en mededelingen. Toelichtingen bij de exkursie naar Zeebrugge = Déformations du terrain causées par des phénomènes naturels ou des activités humaines. Colloque national C.B.G.I., Gand, 7-9/X/1981. Rapports généraux et communications. Notes concernant l'excursion à Zeebrugge. Geologisch Instituut, Rijksuniversiteit Gent: Gent. VOL. 1 (II, VIII, 499 p.); vol. 2 (IX, 56 p.) pp., more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; De Moor, G.; Burvenich, T. (1970). Geo-elektrische profielen bij de geologische en hydrologische detailkartering. Natuurwet. Tijdschr. 52: 105-136, more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; De Moor, G.; Maréchal, R. (1970). Litostratigrafie van de kwartaire sedimenten in het Oostelijk Kustgebied (België). Natuurwet. Tijdschr. 51(1969): 125-137, more
 • De Breuck, W.; Vercruysse, M.; Monteyne, J. (1992). Verzilting van het Boudewijnkanaal. Centrum voor de Studie van Water, Bodem en Lucht: Gent. v, 45 pp., more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; Walraevens, K.; Naert, E.; Martens, K.; Beeuwsaert, E.; Van Camp, M. (1999). Fresh-/salt-water and role of the dune ponds in Blankenberge-Zeebrugge (Belgian coastal plain), in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 15th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 25-29 May 1998. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 79(1-4): pp. 271-285, more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; De Moor, G. (1963). Premiers résultats d'une prospection électrique dansla Vallée flamande. Bull. Soc. belge Géol. Paléontol. Hydrol. 71(3): 518-543, more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; De Moor, G. (1967). Een Paniseliaan-ontsluiting op het strand van Wenduine? Natuurwet. Tijdschr. 49(7-9): 229-234, more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; De Moor, G. (1969). The water-table aquifer in the eastern coastal area of Belgium. Bull. Int. Assoc. Sci. Hydrol. 14(3): 137-155. hdl.handle.net/10.1080/02626666909493739, more
 • De Breuck, W.; De Moor, G. (1975). The evolution of the coastal aquifer of Belgium, in: De Breuck, W. (Ed.) Fourth Salt Water Intrusion Meeting, Ghent, 1974, August 28-30: Proceedings. pp. 158-172, 6 figs., more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; Walschot, L. (Ed.) (1988). Abstracts of Papers presented at the 10th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent, 16-20 May 1988. Natuurwet. Tijdschr. 69(1-2): 1-55, more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; Walschot, L. (Ed.) (1989). Proceedings of the 10th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 16-20 May 1988. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 70(1-4). Natuurwetenschappelijk Tijdschrift: Gent. 408 pp., more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; Walschot, L. (Ed.) (1998). Abstracts of Papers presented at the 15th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 25-29 May 1998. Natuurwet. Tijdschr. 77(2): 53-95, more
 • Peer reviewed article De Breuck, W.; Walschot, L. (Ed.) (1999). Proceedings of the 15th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 25-29 May 1998. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 79(1-4). Natuurwetenschappelijk Tijdschrift: Gent. 307 pp., more
 • Peer reviewed article De Moor, G.; De Breuck, W. (1964). Geo-elektrisch onderzoek bij de geologische overzichtskartering van West-Vlaanderen. Natuurwet. Tijdschr. 46: 215-240, more
 • Peer reviewed article De Moor, G.; De Breuck, W. (1965). Geo-elektrisch onderzoek bij de geologische overzichtskartering van West-Vlaanderen. Natuurwet. Tijdschr. 46(8): 215-240, more
 • Peer reviewed article De Moor, G.; De Breuck, W. (1969). De freatische waters in het oostelijk kustgebied en in de Vlaamse vallei. Natuurwet. Tijdschr. 51(1-2): 3-68, + 8 annexes, more
 • Peer reviewed article De Moor, G.; De Breuck, W. (1973). Sedimentologie en stratigrafie van enkele pleistocene afzettingen in de Belgische kustvlakte. Natuurwet. Tijdschr. 55(1-3): 3-96, more
 • De Smedt, P.; De Breuck, W.; Loy, W.; Van Autenboer, T.; Van Dijck, E. (1987). Kwetsbaarheidskaarten van het grondwater. Water 6(33): 1-4, more
 • Lebbe, L.; Van Camp, M.; Van Burm, Ph.; De Ceukelaire, M.; Wattiez, R.; De Breuck, W. (1988). Het grondwater in de paleozoische sokkel en in het landeniaan in West- en Oost-Vlaanderen. Water 7(40): 104-108, more
 • Lebbe, L.; De Breuck, W. (1980). Hydrochemie van de freatische waterlaag ten westen van De Panne. Tijdschr. BECEWA 58(5): 124-138, more
 • Lebbe, L.; De Breuck, W. (1980). Hydrogeologie van het duingebied tussen Koksijde en Oostduinkerke. Tijdschr. BECEWA 55: 33-45, more
 • Marechal, R.; De Breuck, W.; De Moor, G. (1967). Geo-elektrische prospektie in het kustgebied en in de Vlaamse Vallei. Halfj. Tijdschr. Belg. Stud. Doc. Centr. Water 14: 1-7, more
 • Maréchal, R.; De Breuck, W. (1979). Fysische geografie: A. Geologie, in: Tavernier, R. et al. De Vlaamse Gemeenschap: I. Fysische geografie; Politieke machtsfactoren en structuren; Profiel van het Vlaamse gezin; Sociale stratificatie. Twintig eeuwen Vlaanderen, 7: pp. 12-45, more
 • Tavernier, R.; Maréchal, R.; De Breuck, W.; Amerijckx, J.; De Moor, G.; Van Cotthem, W.; Gysels, H.; Daels, L.; Schmook, G.; Walschot, L.; Verhoeve, A.; Preneel, L.; Dumon, W. (1979). De Vlaamse Gemeenschap: I. Fysische geografie; Politieke machtsfactoren en structuren; Profiel van het Vlaamse gezin; Sociale stratificatie. Twintig eeuwen Vlaanderen, 7. Heideland/Orbis: Hasselt. ISBN 90-291-0017-6. 397 pp., more
 • Van Camp, M.; Walraevens, K.; De Ceukelaire, M.; Van Burm, P.; Lebbe, L.; De Breuck, W. (1989). Hydrochemie van de watervoerende lagen in de Paleozoïsche sokkel, in het Krijt en in het Landeniaan onder West-, Oost- en Frans Vlaanderen. Water 8(44): 25-30, more
 • Van Houtte, E.; Vanlerberghe, F.; Lebbe, L.; De Breuck, W. (1995). Optilmalisatie van de drinkwaterproduktie in het duingebied van de Westelijke Vlaamse kustvlakte. Water 35(81): 81-83, more
 • Peer reviewed article Van Meirvenne, M.; Hartmann, R.; De Boodt, M.; De Breuck, W. (1989). Salinization hazard in a polder soil of Belgium, in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 10th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 16-20 May 1988. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 70(1-4): pp. 85-94, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Courtens, C.; Lebbe, L.; De Breuck, W. (2010). Fresh-salt water distribution in the central Belgian coastal plain: an update. Geol. Belg. 11(3): 163-172, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Walraevens, K.; De Breuck, W. (2015). Erratum: What does the interface on the fresh-saltwater distribution map of the Belgian coastal plain represent? Geol. Belg. 18(2-4): 160-160, more
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Walraevens, K.; De Breuck, W. (2015). What does the interface on the fresh-saltwater distribution map of the Belgian coastal plain represent? Geol. Belg. 18(1): 31-36, more
 • Peer reviewed article Walraevens, K.; Van Camp, M.; De Ceukelaire, M.; Van Burm, P.; Lebbe, L.; De Breuck, W.; Gerard, P.; Verplaetse, H. (1989). Hydrochemisch onderzoek van de gedeeltelijk afgesloten watervoerende lagen van de sokkel, het Krijt en het Landeniaan onder West-, Oost- en Frans-Vlaanderen. Natuurwet. Tijdschr. 71(2): 53-73, more
 • Peer reviewed article Walraevens, K.; De Breuck, W.; Van Haecke, K.; Van Camp, M.; Beeuwsaert, E. (1999). Fresh-/salt-water distribution and influence of sewage-water disposal in the dunes at De Haan-Wenduine (Belgian coastal plain), in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 15th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 25-29 May 1998. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 79(1-4): pp. 286-300, more
 • Peer reviewed article Zeuwts, L.; Lebbe, L.; De Breuck, W. (1989). Hydrochemistry of pore water from fine-grained sediments (clay, silt, peat) in the southern part of the western Belgian coastal plain: the Yser plain, in: De Breuck, W. et al. (Ed.) Proceedings of the 10th Salt-Water Intrusion Meeting Ghent (Belgium), 16-20 May 1988. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 70(1-4): pp. 95-106, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects