IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Paalvast, Peter

Institute  Top | Institute | Publications 
  Ecoconsult, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)10-434 26 22
  E-mail:
 

Publications (33)  Top | Institute | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • bij de Vaate, B.; Paalvast, P.; Klink, A. (2006). Ecological status of tidal freshwater sections of some rivers in Europe. Ecoconsult Rapport, 200606. Ecoconsult: Vlaardingen. 23 pp., more
 • bij de Vaate, B.; Klink, A.; Paalvast, P. (2007). Macrozoobenthos in the Lower Seine: a survey from the perspective of the European Water Framework Directive. Ecoconsult Rapport, 200703. Ecoconsult: Vlaardingen. 138 pp., more
 • bij de Vaate, B.; Klink, A.; Paalvast, P. (2007). Recolonisation potential of macroinvertebrates in the Lower Seine. Ecoconsult Rapport, 200701. Ecoconsult: Vlaardingen. 24 pp., more
 • Peer reviewed article Borsje, B.W.; van Wesenbeeck, B.K.; Dekker, F.; Paalvast, P.; Bouma, T.J.; van Katwijk, M.M.; de Vries, M.B. (2011). How ecological engineering can serve in coastal protection. Ecol. Eng. 37(2): 113-122. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.11.027, more
 • Paalvast, P. (1998). Ecologische waardering van de oevers in het Rotterdamse havengebied: een handreiking voor het beheer. Ecoconsult: Vlaardingen. 103 pp., more
 • Paalvast, P. (1998). Vegetatie-ontwikkelingen in het mondingsgebied van het Haringvliet bij vier alternatieven voor het beheer van de Haringvlietsluizen. RWS nota, APV/98-210. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland: The Netherlands. 22 pp., more
 • Paalvast, P. (1998). Ecologische waardering van de oevers in het Rotterdams havengebied: een handreiking voor het beheer. Ecoconsult: Vlaardingen. 98 pp., more
 • Paalvast, P. (1999). Zoet zout Zuid-Holland: autoecologie van enige karakteristieke estuariene organismen. Ecoconsult: Vlaardingen. 75 pp., more
 • Paalvast, P. (2000). Doorstroming: een natuurontwikkelingsproject in de Dordtse Biesbosch: monitoring 1991-1997. RWS nota, AP/3563610/2000/002. Ecoconsult: Vlaardingen. 39 pp., more
 • Paalvast, P. (2000). Bemonsteringsmethoden voor estuariene crustaceeën in het noordelijk deltagebied. Ecoconsult: Vlaardingen. 61 pp., more
 • Paalvast, P. (2001). Monitoring hardsubstraatorganismen Hartelkanaal T0, T1, T2 en T3. Ecoconsult: Vlaardingen. 20 pp., more
 • Paalvast, P. (2001). Referentie-estuaria Noordrand: een beschrijving van het estuarium van de rivieren Elbe, Seine, Taag, Humber en St. Croix. Ecoconsult Rapport, 2001(3). Ecoconsult: Vlaardingen. 118 pp., more
 • Paalvast, P. (2002). Historische ontwikkeling estuariene ecotopen in de noordrand van het benedenriviergebied vanaf 1880 tot heden. Ecoconsult Rapport, 2002(2). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 52 pp., more
 • Paalvast, P. (2008). Monitoring van de effecten van de MOT olieverontreiniging in januari 2007 op de levensgemeenschappen van het intergetijdengebied in het Beer- en Calandkanaal in 2007. Ecoconsult Rapport, 200801. Ecoconsult: Vlaardingen. 123 pp., more
 • Paalvast, P. (2010). Vrijhangende substraten en Ecobetonplaten monitoring 2009. Ecoconsult Rapport, 20102. Ecoconsult: Vlaardingen. 46 pp., more
 • Paalvast, P. (2011). Pilotstudie Ecobeton Zuiderhavenhoofd IJmuiden 2008 - 2010 een Rijke Dijkproject. Ecoconsult Rapport, 201101. Ecoconsult: Vlaardingen. 110 pp., more
 • Paalvast, P. (2011). Rijke Berm Oosterschelde monitoring getijdenpoelen 2008-2010: een Rijke Dijkproject. Ecoconsult Rapport, 201102. Ecoconsult: Vlaardingen. 50 pp., more
 • Paalvast, P. (2012). Verruwd hardsubstraat strandhoofden Petten en Groote Keeten en de vestiging van mosselbroed. Ecoconsult Rapport, 201202. Ecoconsult: Vlaardingen. 62 pp., more
 • Paalvast, P. (2014). Ecological studies in a man-made estuarine environment, the Port of Rotterdam. PhD Thesis. Radboud University: Nijmegen. 206 pp., more
 • Paalvast, P. (2014). General introduction, in: Paalvast, P. Ecological studies in a man-made estuarine environment, the Port of Rotterdam. pp. 9-29, more
 • Paalvast, P. (2014). Synthesis, in: Paalvast, P. Ecological studies in a man-made estuarine environment, the Port of Rotterdam. pp. 153-170, more
 • Paalvast, P. (2016). Monitoringsplan ecologie project Kierbesluit. Ecoconsult Rapport, 2016-01. Ecoconsult: Vlaardingen. 62 pp., more
 • Paalvast, P.; bij de Vaate, B.; Klink, A. (2006). Quick scan of the freshwater part of the river Seine estuary. Ecoconsult Rapport, 200602. Ecoconsult: Vlaardingen. 21 pp., more
 • Paalvast, P.; van Wesenbeeck, B.K.; van der Velde, G.; de Vries, M.B. (2014). Pole and pontoon hulas: An effective way of ecological engineering to increase productivity and biodiversity in the hard-substrate environment of the Port of Rotterdam, in: Paalvast, P. Ecological studies in a man-made estuarine environment, the Port of Rotterdam. pp. 125-150, more
 • Paalvast, P.; Iedema, C.W.; Ohm, M.; Posthoorn, R. (Ed.) (1998). MER beheer Haringvlietsluizen, over de grens van zout naar zoet, deelrapport ecologie en landschap. RIZA-Rapport, 98.051. RIZA: Rotterdam. ISBN 90-369-5205-0. 132 pp., more
 • Paalvast, P.; Noordhuis, R. (2012). Gevolgen van klimaatverandering voor beroepsbinnenvisserij en sportvisserij in Nederland. Knelpuntanalyse Deltaprogramma Zoetwater. Ecoconsult Rapport, 201201. Ecoconsult: Vlaardingen. 92 pp., more
 • Paalvast, P.; Peters, H.; van Sprundel, L. (Ed.) (1998). MER beheer Haringvlietsluizen, over de grens van zout naar zoet, hoofdrapport. RIKZ Directie Zuid-Holland: Rotterdam. ISBN 90-3694-80-2. 118 pp., more
 • Paalvast, P.; van der Velde, G. (2014). Long term anthropogenic changes and ecosystem service consequences in the northern part of the complex Rhine-Meuse estuarine system, in: Paalvast, P. Ecological studies in a man-made estuarine environment, the Port of Rotterdam. pp. 31-68, more
 • Paalvast, P.; van der Velde, G. (2014). Distribution, settlement, and growth of first-year individuals of the shipworm Teredo navalis L. (Bivalvia: Teredinidae) in the Port of Rotterdam area, the Netherlands, in: Paalvast, P. Ecological studies in a man-made estuarine environment, the Port of Rotterdam. pp. 71-92, more
 • Paalvast, P.; van der Velde, G. (2014). What is the main food source of the shipworm (Teredo navalis)? A stable isotope approach, in: Paalvast, P. Ecological studies in a man-made estuarine environment, the Port of Rotterdam. pp. 95-103, more
 • Paalvast, P.; van der Velde, G. (2014). New threats of an old enemy: The distribution of the shipworm Teredo navalis L. (Bivalvia: Teredinidae) related to climate change in the Port of Rotterdam area, The Netherlands, in: Paalvast, P. Ecological studies in a man-made estuarine environment, the Port of Rotterdam. pp. 105-123, more
 • Paalvast, P.; van der Velden, J. (1999). Submerse waterplanten en biezen in de noordrand van het benedenrivierengebied in 1994 en 1998. Ecoconsult: Vlaardingen. 17 pp., more
 • van Rooij, S.A.M.; Lofvers, E.; Paalvast, P.; Posthoorn, R. (1997). Ruimte voor estuariene ecotopen: ecotopenverdeling in het Haringvliet-estuarium bij verschillende alternatieven voor het beheer van de Haringvlietsluizen. RIZA-Rapport, 97(96). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA: Lelystad. ISBN 90-369-5147-X. 92 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications