IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Jacques, Thierry

Previous institute  Top | Publications 
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), more

Publications (48)  Top | Publications 
  ( 11 peer reviewed ) split up
 • Baeyens, W.F.J.; Jacques, T.G. (1981). Environmental management in the Scheldt estuary, Belgium : a review of past and present trends. Pilot study on estuarine management. NATO Committee on the Challenges of Modern Society: [s.l.]. 30 pp., more
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Vigin, L.; Van den Eynde, D.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Vanden Eede, S.; Reubens, J.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Henriet, J.-P.; Versteeg, W.; Staelens, P.; Vercruysse, J.; Van Rooij, D. (2009). Scientific monitoring of the impact of offshore windfarms on the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 28, more
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Jacques, T. (2009). Research strategy and equipment to continuously study flying birds in wind farms in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 22, more
 • Brabant, R.; Jacques, T.G. (2010). Offshore wind energy development in the Belgian part of the North Sea & anticipated impacts, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 9-18, more
 • Brabant, R.; Jacques, Th. (2009). Research strategy and equipment for studying flying birds in wind farms in the Belgian part of the North Sea, in: Degraer, S. et al. Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: State of the art after two years of environmental monitoring. pp. 223-235, more
 • De Winter, J.; De Cauwer, K.; Haelters, J.; Jacques, Th.; Jauniaux, T.; Scory, S. (2010). Biobank: An integrated system to collect and publish marine mammals informations: in situ observations, necropsy results, tissue samples available for further scientific research, in: Fichaut, M. et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS 2010, 29-31 March 2010, Paris, France: Book of abstracts. pp. 58, more
 • De Winter, J.; De Cauwer, K.; Haelters, J.; Jacques, T.G.; Scory, S.; Jauniaux, T. (2010). Biobank: An integrated system to collect and publish marine mammal information [PPT]. Management Unit of the North Sea Mathematical Models, Marine Ecosystem Management Unit/University of Liège, Department of Morphology and Pathology: Oostende. 10 pp., more
 • Debacker, V.; Coignoul, F.; Das, K.; Haelters, J.; Holsbeek, L.; Jacques, T.; Jauniaux, T.; Joiris, C.R.; Stienen, E.; Tavernier, E.; Van Waeyenberge, J.; Bouquegneau, J.-M. (2004). North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology = De zeevogels en zeezoogdieren van de Noordzee: pathologie en ecotoxicologie. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 185 pp., more
 • Degraer, S.; Braeckman, U.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Van Hoey, G.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 93 pp., more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Braeckman, U.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Reubens, J.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Van Colen, C.; Vandendriessche, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vigin, L.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2009). Monitoring the impact of offshore windfarms on the marine environment: an obligate multidisciplinary and integrated programme, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 49, more
 • Degraer, S.; Courtens, W.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Stienen, E.; Van Hoey, G. (2010). Bepalen van instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde soorten en habitats in het Belgische deel van de Noordzee, in het bijzonder in beschermde mariene gebieden. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 132 pp., more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Di Marcantonio, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houthave, R.; Kerckhof, F.; Melotte, J.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Verstraete, H.; Vincx, M.; Jacques, T.G. (2010). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 1-8, more
 • D'Hondt, P.; Baeteman, M.; Lauwaert, B.; Adam, Y.A.; Jacques, T.G.; Mommaerts, J.-P.; Pichot, G. (1987). Evaluatie van de toestand van de Noordzee. BMM: Brussel. VI, 55 + figures, tables pp., more
 • D'Hondt, P.; Jacques, T.G. (1982). Gesuspendeerde materie in de Schelde: evaluatie van een onderzoek van de ULB voor het Ministerie van Volksgezondheid. Water 21(4): 133-135, more
 • Di Marcantonio, M.; Brabant, R.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Van den Eynde, D.; Vigin, L.; Jacques, T. (2009). Milieueffectenbeoordeling van het ELDEPASCO offshore windmolenpark op de Bank zonder Naam. MUMM: Brussel. XIV, 169 pp., more
 • Peer reviewed article Haelters, J.; Vigin, L.; Stienen, E.W.M.; Scory, S.; Kuijken, E.; Jacques, T.G. (2004). Ornithologisch belang van de Belgische zeegebieden: identificatie van mariene gebieden die in aanmerking komen als Speciale Beschermingszones in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn = Importance ornithologique des espaces marins de la Belgique: identification des zones marines méritant le statut de Zones de Protection Spéciale en application de la Directive européenne Oiseaux. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 74(Suppl.). Instituut voor Natuurbehoud/BMM: Brussel. 90 pp., more
 • Haelters, J.; Jacques, T.G.; Kerckhof, F.; Degraer, S. (2010). Spatio-temporal patterns of the harbour porpoise Phocoena phocoena in the Belgian part of the North Sea, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 153-164, more
 • Peer reviewed article Haelters, J.; Kerckhof, F.; Jacques, T.G.; Degraer, S. (2011). The harbour porpoise Phocoena phocoena in the Belgian part of the North Sea: trends in abundance and distribution. Belg. J. Zool. 141(2): 75-84, more
 • Haelters, J.; Kerckhof, F.; Jacques, T.G.; Jauniaux, T.; Degraer, S. (2011). The return of the harbour porpoise Phocoena phocoena to the Belgian part of the North Sea. Poster presentation. RBINS. Marine Ecosystem Management Section/University of Liège (ULg). Veterinary College: Oostende. 1 poster pp., more
 • Haelters, J.; Norro, A.; Jacques, Th. (2009). Underwater noise emission during the Phase I construction of the C-Power wind farm and baseline for the Belwind wind farm, in: Degraer, S. et al. Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: State of the art after two years of environmental monitoring. pp. 17-37, more
 • Houziaux, J.-S.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Degraer, S.; Jacques, T. (2010). Baseline benthic biodiversity of the Belgian part of the North Sea: Lessons learned and the way forward with ecological restoration goals. CM Documents - ICES, CM 2010(Q:14). ICES: Copenhagen. 1 pp., more
 • Jacques, T. (1996). The polluted sea, in: Dialogue between scientists and users of the sea: Proceedings of a Symposium held on the occasion of the 10th anniversary of the civil service oceanographic research vessel Belgica, Ostend, 17-19 October 1994. pp. 157-165, more
 • Peer reviewed article Jacques, T. (1997). Science and conservation in whale strandings: the role of the public authorities. Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Biologie 67(suppl.): 127-133, more
 • Peer reviewed article Jacques, T. (1997). Science and conservation in whale strandings: the role of the public authorities, in: Jacques, G. et al. (Ed.) Potvissterfte in de Noordzee: wetenschap en beheer = Sperm whale deaths in the North Sea: science and management. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 67(Suppl.): pp. 127-133, more
 • Jacques, T.G. (1985). Scientific evaluations of an incident at sea involving a sunken ship carrying a dangerous cargo, in: Van Grieken, R. et al. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research: Proceedings of a symposium held at the Palace of Academies Brussels, 3-5 March 1985. pp. 343-357, more
 • Jacques, T.G. (1986). Interventieplannen van de overheid in geval van ernstige verontreiniging op zee, in: Onze Noordzee, kostbaar internationaal erfgoed. pp. 190-199, more
 • Jacques, T.G. (1990). The Herald of Free Enterprise accident: the environmental perspective. Oil chem. pollut. 6(1): 55-68, more
 • Jacques, T.G. (2006). The National Contingency Plan for the North Sea: the shaping of operational arrangements, in: Volckaert, A.M. et al. (Ed.) Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): Research in the framework of the BELSPO Supporting Actions - SPSDII. MIMAC 2006: International Conference on Marine Incidents Management, Brugge, Belgium, 19-20 October 2006. VLIZ Special Publication, 34: pp. 74-77, more
 • Jacques, T.G.; Van der Elst, A.; Lahousse, L. (1991). Programma van toezicht vanuit de lucht, periode van 1 juli 1990 tot 30 juni 1991. BMM: Brussel. 27 pp., more
 • Peer reviewed article Jacques, T.G.; Delbeke, F. (2008). Accidental marine pollution in belgium: the emergence of response strategies, in: Davidson, W.F. et al. (Ed.) Oil spill response: a global perspective. NATO Science for Peace and Security Series: C. Environmental Security, : pp. 271-287. dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8565-9_34, more
 • Peer reviewed article Jacques, Th. (2000). La biodiversité de la zone côtière de la Belgique: conservation ou restauration? = La biodiversité de la zone côtière de la Belgique: conservation ou restauration? Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Biologie 70(Suppl.): 73-75, more
 • Jacques, Th. (2000). La biodiversité de la zone côtière de la Belgique: conservation ou restauration? = La biodiversité de la zone côtière de la Belgique: conservation ou restauration?, in: Van Goethem, J. et al. (Ed.) Verhandelingen van het colloquium "De uitvoering door België van het Verdrag inzake biologische diversiteit: een stand van zaken"= Actes du colloque "La Belgique et le défi de la biodiversité: un état des lieux"= Proceedings of the colloquium "Belgium and the Convention on Biological Diversity: a state of the art". 70(Suppl.): pp. 73-75, more
 • Peer reviewed article Jauniaux, T.; Charlier, G.; Desmecht, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Losson, B.; Van Gompel, J.; Tavernier, J.; Coignoul, F. (2000). Pathological findings in two fin whales (Balaenoptera physalus) with evidence of morbillivirus infection. J. Comp. Path. 123(2-3): 198-201, more
 • Jauniaux, T.; Brenez, C.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Jacques, T.; Ozer, J.; Scory, S.; Coignoul, F. (2006). Stranding of a humpback whale (Megaptera novaeangliae) on the Belgian coast. CM Documents - ICES, CM 2006(L:18). ICES: Copenhagen. 2 pp., more
 • Jauniaux, T.; Brenez, C.; Haelters, J.; Jacques, T.; Ozer, J.; Scory, S.; Coignoul, F. (2006). Stranding of a humpback whale (Megaptera novaeangliae) on the Belgian coast, in: ICES 2006 Annual Science Conference 19-23 September; Business meetings 17-26 September, 2006, Maastricht, The Netherlands. Handbook; Contributions, agendas and orders of the day: abstracts. pp. 212, more
 • Jauniaux, T.; Berguerie, H.; Camphuysen, K.; Daoust, P.-Y.; Drouguet, O.; Ghisbain, T.; Garcia-Hartmann, M.; Grondin, A.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kiszka, J.; Leopold, M.; Pezeril, S.; Schnitzler, J.G; Coignoul, F. (2008). Causes of death of harbor porpoises (Phocoena phocoena) stranded on the on the continental coastline of the southern North Sea (Belgium, France, and Dutch coasts) between 1990 and 2007. CM Documents - ICES, CM 2008(D:09). ICES: Copenhagen. [no pag.] pp., more
 • Jauniaux, T.; Das, K.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kiszka, J.J.; Pezeril, S.; Stekké, V.; Weijs, L.; Coignoul, F. (2010). Relationship between biological, pathological and toxicological parameters and the cause of death in harbour porpoises (Phocoena phocoena) stranded on the coast of Belgium and northern France. CM Documents - ICES, CM 2010(F:04). ICES: Copenhagen. 7 pp., more
 • Peer reviewed article Jauniaux, T.P.; Brenez, C.; Fretin, D.; Godfroid, J.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Mast, J.; Sarlet, M.; Coignoul, F.L. (2010). Brucella ceti infection in Harbor Porpoise (Phocoena phocoena). Emerging Infectious Diseases 16(12): 1966-1968. hdl.handle.net/10.3201/eid1612.101008, more
 • Kerckhof, F.; Norro, A.; Jacques, Th.; Degraer, S. (2009). Early colonisation of a concrete offshore windmill foundation by marine biofouling on the Thornton Bank (southern North Sea), in: Degraer, S. et al. Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: State of the art after two years of environmental monitoring. pp. 39-51, more
 • Kerckhof, F.; Rumes, B.; Norro, A.; Jacques, T.G.; Degraer, S. (2010). Seasonal variation and vertical zonation of the marine biofouling on a concrete offshore windmill foundation on the Thornton Bank (southern North Sea), in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 53-68, more
 • Peer reviewed article Kerckhof, F.; Rumes, B.; Jacques, T.; Degraer, S.; Norro, A. (2010). Early development of the subtidal marine biofouling on a concrete offshore windmill foundation on the Thornton Bank (southern North Sea): first monitoring results. Underwat. Technol. 29(3): 137-149. dx.doi.org/10.3723/ut.29.137, more
 • Peer reviewed article Lagring, R.; Degraer, S.; de Montpellier, G.; Jacques, T.G.; Van Roy, W.; Schallier, R. (2012). Twenty years of Belgian North Sea aerial surveillance: A quantitative analysis of results confirms effectiveness of international oil pollution legislation. Mar. Pollut. Bull. 64(3): 644-652. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.11.029, more
 • Marcantonio, M.D.; Brabant, R.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Van den Eynde, D.; Vigin, L.; Jacques, T.G. (2007). Milieueffectenbeoordeling van het BELWIND offshore windmolenpark op de Bligh Bank. BMM: Brussel. xiv, 182 pp., more
 • Price, M.; Ozer, J.; Jacques, T.G. (2010). On the use of satellite imagery and modelling for the detection and follow-up of marine pollution: some results and comments on a recent joint surveillance exercise (Super CEPCO), in: Dahlin, H. et al. (Ed.) Coastal to global operational oceanography: Achievements and challenges. Proceedings of the Fifth International Conference on EuroGOOS, 20-22 May 2008, Exeter, UK. EuroGOOS Publication, 28: pp. 457-464, more
 • Schallier, R.; Lahousse, L.; Jacques, T.G. (1996). Toezicht vanuit de lucht: zeeverontreiniging door schepen in de Belgische Belangenzone van de Noordzee: activiteitenrapport 1991-1995. Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde Estuarium (BMM): Brussel. III, 51 + annexes pp., more
 • Schallier, R.; Lahousse, L.; Jacques, T.G. (1997). Surveillance aérienne: pollutions marines causées par les navires dans la Zone d'Intérêt de la Belgique en Mer du Nord: rapport d'activité 1991-1995. Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde Estuarium (BMM): Brussel. III, 51 + annexes pp., more
 • Schallier, R.; Jacques, T. (1996). Het Spauwer incident 14 november 1975. Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde Estuarium (BMM): Brussel. 25 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Volckaert, F.A.M.J.; Kayens, G.; Schallier, R.; Jacques, T.G. (2000). Aerial surveillance of operational oil pollution in Belgium's Maritime Zone of Interest. Mar. Pollut. Bull. 40(11): 1051-1056. dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(00)00056-4, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications