IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Ameeuw, Griet

Previous institute  Top | Publications | Project 
    Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
    Period: Till 1st Jan 2010


Project  Top | Publications | Project 
  • Adviesverlening en wetenschappelijke ondersteuning ten behoeve van een kwaliteitsvolle milieu-effectrapportage, more

Publications (3)  Top | Publications | Project 
    split up
  • Ameeuw, G. (1998). Flora en flora-veranderingen in de 20ste eeuw aan de Vlaamse kustduinen in relatie tot enkele standplaatsfactoren en de bebouwingsgraad. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. VI, 77, app. pp., more
  • Ameeuw, G.; Courtens, W. (2008). Actuele toestand en evolutie van Europese natuurwaarden in de Oostkustpolders (Vogelrichtlijngebied Poldercomplex en Habitatrichtlijngebied Polders). Adviesnota INBO, A.2008.156. INBO: Brussel. 36 pp., more
  • Van Landuyt, W.; Provoost, S.; Leten, M.; Ameeuw, G.; Rappé, G. (2004). Vaatplanten, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 46-83, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Project