IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Van Berchum, Anton

Institute  Top | Institute | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Zee en Delta, more
  Function: Omgevingsmanager Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta

  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Previous institutes (2)  Top | Institute | Publications 
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more

 • Function: Project leader


Publications (12)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Arends, A.; van Maldegem, D.C.; van Berchum, A.M.; Walhout, T. (1999). Beschrijving grootschalige effecten Westerschelde door havenuitbreiding Vlissingen (fase 1): werkdocument. Werkdocument RIKZ, AB-99.806X. RWS, RIKZ: Middelburg. 17 + bijlagen pp., more
 • Mol, G.; van Berchum, A.M.; Krijger, G.M. (1997). De toestand van de Westerschelde aan het begin van de verdieping 48'/43': beschrijving van trends in de fysische, biologische en chemische toestand: rapport 1. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.049. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3412-5. 51+ appendices pp., more
 • van Berchum, A.M. (1996). TO ecologie Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-96.862X. [S.n.]: Middelburg. 52 pp., more
 • van Berchum, A.M. (2001). Gewikt en gewogen: afwegingsdocument voor de bescherming van Zuidgors en Baarland. Notitie AXW, 2001-01. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 51 + bijlagen pp., more
 • van Berchum, A.M.; Coosen, J.; Meijer, A.J.M. (1995). Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde : Handreiking voor integraal beheer. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.054. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 49 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Coosen, J.; Meijer, A.J.M. (1995). Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde : Handreiking voor integraal beheer. Bureau Waardenburg Rapport, 95.57. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 49 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (2005). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2004. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 34, 1 map pp., more
 • van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (2007). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2006. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 23 + bijlagen + kaart pp., more
 • van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (Ed.) (2004). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2003. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 26 + bijlagen pp., more
 • van Berchum, A.M.; Smit, T. (1998). ZeeZicht op de Voordelta: Resultaten van fysische, chemische en biologische monitoring: Rapport RIKZ-98.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 52 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Stikvoort, E.C. (1999). Monitoring van effecten van de verruiming 48'/43': werkdocument met betrekking tot chemie en biologie, periode 1997 en 1998 : project monitoring verruiming Westerschelde behorende bij voortgangsrapportage april 1999-rapport 3. Werkdocument RIKZ, AB-99.811X. RWS, RIKZ: Middelburg. 30 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Wattel, G. (1997). De Oosterschelde, van estuarium naar zeearm. Bekkenrapportage 1991-1996. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.034. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3481-8. 96 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications