IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Smaal, Aad

Institute  Top | Institute | Publications | Project | Dataset 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke, more
  Function: researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 70 39
  E-mail:
 

Project  Top | Institute | Publications | Project | Dataset 
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, more

Dataset  Top | Institute | Publications | Project | Dataset 
 • Cockle stocks Westerschelde, more

Publications (83)  Top | Institute | Publications | Project | Dataset 
  ( 43 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Agüera, A.; van de Koppel, J.; Jansen, J.M.; Smaal, A.C.; Bouma, T.J. (2015). Beyond food: a foundation species facilitates its own predator. Oikos (Kbh.) 124(10): 1367–1373. https://dx.doi.org/10.1111/oik.01949, more
 • Buijs, J.; Craeymeersch, J.A.; Brand, R.; van der Meer, J.; Pouwer, A.J.; Smaal, A.C. (1989). Macrobenthosgemeenschappen in de Voordelta: een analyse van de dichtheden en biomassa's van de najaarsbemonsteringen 1985-1986. DIHO rapporten en verslagen, 1989-6. Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke. 63 pp., more
 • Bult, T.P.; Ens, B.J.; Lanters, R.L.P.; Smaal, A.C.; Zwarts, L. (2000). Korte Termijn Advies Voedselreservering Oosterschelde; Samenvattende rapportage in het kader van EVAII. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.042. [S.n.]: The Netherlands. 60 pp., more
 • Peer reviewed article Capelle, J.J.; Wijsman, J.W.M.; Schellekens, T.; van Stralen, M.R.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C. (2014). Spatial organisation and biomass development after relaying of mussel seed. J. Sea Res. 85: 395-403. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.07.011, more
 • Coosen, J.; Smaal, A.C. (1985). Jaargemiddelde biomassa en activiteit van de dominante bodemdieren in de Oosterschelde. Interimrapport Balans, 1985(12). Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke. 82 pp., more
 • Peer reviewed article Damme, R.; Dankers, N.M.J.A.; Prins, T.C.; Jongsma, H.; Smaal, A.C. (1991). The influence of mussel beds on nutrients in the Western Wadden Sea and Eastern Scheldt Estuaries. Estuaries 14(2): 130-138, more
 • Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; de Jong, M.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Fey, F.E.; Smaal, A.C.; Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.; Steenbergen, J.; Baars, D. (2006). De ontwikkeling van de Japanse oester in Nederland (Waddenzee en Oosterschelde). IMARES Wageningen Report, C040/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 57 pp., more
 • Peer reviewed article Den Besten, P.J.; Herwig, H.J.; Smaal, A.C.; Zandee, D.I.; Voogt, P.A. (1990). Interference of polychlorinated biphenyls (Clophen A50) with gametogenesis in the sea star, Asterias rubens L. Aquat. Toxicol. 18(4): 231-246. hdl.handle.net/10.1016/0166-445X(90)90004-9, more
 • Peer reviewed article Eertman, R.H.M.; Wagenvoort, A.J.; Hummel, H.; Smaal, A.C. (1993). “Survival in air” of the blue mussel Mytilus edulis L. as a sensitive response to pollution-induced environmental stress. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 170(2): 179-195, more
 • Ens, B.J.; Smaal, A.C.; de Vlas, J. (2004). The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.031. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/04. 212 pp., more
 • Ens, B.J.; Craeymeersch, J.A.; Fey, F.E.; Heessen, H.J.L.; Smaal, A.C.; Brinkman, A.G.; Dekker, R.; van der Meer, J.; van Stralen, M.R. (2007). Sublitorale natuurwaarden in de Waddenzee: Een overzicht van bestaande kennis en een beschrijving van een onderzoekopzet voor een studie naar het effect van mosselzaadvisserij en mosselkweek op sublitorale natuurwaarden. IMARES Wageningen Report, C077/07. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 177 pp., more
 • Escaravage, V.; Wetsteyn, L.P.M.J.; Prins, T.C.; Pouwer, A.J.; de Kruyff, A.; Vink-Lievaart, M.; van der Voorn, C.M.; Peeters, J.C.H.; Smaal, A.C. (1997). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders: stratification in mesocoms, a pilot experiment. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98(008). RIKZ: Den Haag. 48 pp., more
 • Peer reviewed article Escaravage, V.; Prins, T.C.; Nijdam, C.; Smaal, A.C.; Peeters, C. (1999). Response of phytoplankton communities to nitrogen input reduction in mesocosm experiments. Mar. Ecol. Prog. Ser. 179: 187-199, more
 • Hemelraad, J.; Smaal, A.C.; Hummel, H. (1989). Scope for growth in mussels exposed in Western and Eastern Scheldt. Dienst Hydrologisch Onderzoek (DIHO): Yerseke. 35 pp., more
 • Peer reviewed article Henderson, A.; Gamito, S.; Karakassis, I.; Pederson, P.; Smaal, A.C. (2001). Use of hydrodynamic and benthic models for managing environmental impacts of marine aquaculture. J. Appl. Ichthyol. 17: 163-172, more
 • Peer reviewed article Jansen, H.M.; Verdegem, M.C.J.; Strand, Ø.; Smaal, A.C. (2012). Seasonal variation in mineralization rates (C-N-P-Si) of mussel Mytilus edulis biodeposits. Mar. Biol. (Berl.) 159(7): 1567-1580. http://hdl.handle.net/10.1007/s00227-012-1944-3, more
 • Kamermans, P.; Brummelhuis, E.B.M.; Smaal, A.C. (2002). Use of spat collectors to enhance supply of seed for bottom culture of blue mussels (Mytilus edulis) in the Netherlands. Aquacult. Eur. 33(3): 12-15, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C. (1994). The Oosterschelde Estuary, a case-study of a changing ecosystem: an introduction. Hydrobiologia 282-283: 1-14, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C. (1994). The Oosterschelde Estuary, a case-study of a changing ecosystem: an introduction, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 1-14, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C. (Ed.) (1994). The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Reprinted from Hydrobiologia, vols 282/283. Hydrobiologia, 97. Kluwer Academic: Dordrecht. 597 pp., more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C.; Knoester, M. (1994). The Oosterschelde estuary: an evaluation of changes at the ecosystem level induced by civil-engineering works. Hydrobiologia 282-283: 575-592, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C.; Knoester, M. (1994). The Oosterschelde estuary: an evaluation of changes at the ecosystem level induced by civil-engineering works, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 575-592, more
 • Nomden, E.; Duiker, M.; Van den Berg, J.H.; Smaal, A.C. (1999). Effecten van kokkelvisserij op sediment en bodemleven: literatuurstudie in opdracht van de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij u.a. Rivo report, C034/99. Universiteit Utrecht/RIVO-DLO: Utrecht. 47 pp., more
 • Peeters, J.C.H.; Smaal, A.C.; Haas, H.A.; Heip, C.H.R. (Ed.) (1995). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders. Progress report 2: Results of mesocosm experiments with reduced N-load and increased grazing pressure. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.048. [S.n.]: [s.l.]. 174 pp., more
 • Peer reviewed article Petersen, J.K.; Bougrier, S.; Smaal, A.C.; Garen, P.; Robert, S.; Larsen, J.E.N.; Brummelhuis, E. (2004). Intercalibration of mussel Mytilus edulis clearance rate measurements. Mar. Ecol. Prog. Ser. 267: 187-194, more
 • Pouwer, R.; Smaal, A.C. (1988). De groei van uitgehangen mosselen in Ooster- en Westerschelde, maart 1987-april 1988. Notitie GWAO, 88.1312. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Middelburg. 19, tab., fig., bijl. pp., more
 • Prins, T.C.; Smaal, A.C.; van der Tol, M.W.M. (1991). The mussel bed biocoenose as a driving force in the estuarine nutrient turnover, in: Herman, P.M.J. et al. (Ed.) Report of the workshop Modelling the Benthos Yerseke, The Netherlands 20-22 March 1991. Delta Institute Communication, 538: pp. 137, more
 • Peer reviewed article Prins, T.C.; Smaal, A.C.; Pouwer, A.J. (1991). Selective ingestion of phytoplankton by the bivalves Mytilus edulis L. and Cerastoderma edule (L.). Hydrobiol. Bull. 25(1): 93-100, more
 • Peer reviewed article Prins, T.C.; Escaravage, V.; Wetsteyn, L.P.M.J.; Peeters, J.C.H.; Smaal, A.C. (1999). Effects of different N- and P-loading on primary and secondary production in an experimental marine ecosystem. Aquat. Ecol. 33(1): 65-81, more
 • Peer reviewed article Prins, T.C.; Smaal, A.C. (1989). Carbon and nitrogen budgets of the mussel Mytilus edulis L. and the cockle Cerastoderma edule (L.) in relation to food quality, in: Ros, J.D. (Ed.) Topics in Marine Biology: Proceedings of the 22nd European Marine Biology Symposium, Barcelona, Spain, August 1987. Scientia Marina (Barcelona), 53(2-3): pp. 477-482, more
 • Prins, T.C.; Smaal, A.C. (1990). Benthic-pelagic coupling: the release of inorganic nutrients by an intertidal bed of Mytilus edulis, in: Barnes, M. et al. (Ed.) Trophic Relationships in the Marine Environment: Proceedings of the 24th European Marine Biology Symposium. pp. 89-103, more
 • Peer reviewed article Prins, T.C.; Smaal, A.C. (1994). The role of the blue mussel Mytilus edulis in the cycling of nutrients in the Oosterschelde estuary (The Netherlands). Hydrobiologia 282-283: 413-429, more
 • Peer reviewed article Prins, T.C.; Smaal, A.C. (1994). The role of the blue mussel Mytilus edulis in the cycling of nutrients in the Oosterschelde estuary (The Netherlands), in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 413-429, more
 • Peer reviewed article Rueda, J.L.; Smaal, A.C.; Scholten, H. (2005). A growth model of the cockle (Cerastoderma edule L.) tested in the Oosterschelde estuary (The Netherlands). J. Sea Res. 54(4): 276-298. http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2005.06.001, more
 • Peer reviewed article Rueda, J.L.; Smaal, A.C. (2002). Physiological response of Spisula subtruncata (da Costa, 1778) to different seston quantity and quality. Hydrobiologia 475-476: 505-511, more
 • Peer reviewed article Rueda, J.L.; Smaal, A.C. (2002). Selective ingestion of pelagic versus benthic algae by the cockle Cerastoderma edule (Linné, 1758). J. Shellfish Res. 21(2): 619-625, more
 • Peer reviewed article Scholten, H.; Smaal, A.C. (1999). The ecophysiological response of mussels (Mytilus edulis) in mesocosms to a range of inorganic nutrient loads: simulations with the model EMMY. Aquat. Ecol. 33(1): 83-100, more
 • Peer reviewed article Seip, P.; Brand, R.; van der Meer, J.; Smaal, A.C.; Creutzberg, F.; Engelberts, A.; Hoek, K. (1986). A benthos inventory in the Zeeland coastal zone (the Netherlands). Hydrobiologia 142: 337, more
 • Seip, P.; Brand, R.; van der Meer, J.; Smaal, A.C.; Creutzberg, F.; Engelberts, A.; Hoek, K. (1986). A benthos inventory in the Zeeland coastal zone (the Netherlands), in: Heip, C.H.R. et al. (1987). Long-term changes in coastal benthic communities: proceedings of a symposium, held in Brussels, Belgium, December 9-12, 1985. Developments in Hydrobiology, 38: pp. 337, more
 • Smaal, A.C. (1992). Some remarks on the ecology of the Westerschelde estuary, in: Herman, P.M.J. (Ed.) JEEP 92: Major biological processes in European tidal estuaries: report of the workshop held in Plymouth, January 29 - February 1, 1992. pp. 39-48, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C. (1994). Theme 5. The response of benthic suspension feeders to environmental changes - introduction. Hydrobiologia 282-283: 355-357, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C. (1994). Theme 5. The response of benthic suspension feeders to environmental changes - introduction, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 355-357, more
 • Smaal, A.C. (1997). Food supply and demand of bivalve suspension feeders in a tidal system. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen: Groningen. ISBN 90-369-3421-4. 237 pp., more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C. (2002). European mussel cultivation along the Atlantic coast: production status, problems and perspectives. Hydrobiologia 448(1-3): 89-98, more
 • Smaal, A.C. (2014). Verkenning kansen schelpdierkweek Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C155/14. IMARES: Yerseke. 13 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Verhagen, J.H.G.; Coosen, J.; Haas, H.A. (1986). Interaction between seston quantity and quality and benthic suspension feeders in the Oosterschelde, The Netherlands, in: Muus, K. (Ed.) Proceedings of the 20th European Marine Biology Symposium: Nutrient Cycling. Processes in Marine Sediments, Hirtshals, Denmark, 9-13 September 1985. Ophelia: International Journal of Marine Biology, 26: pp. 385-399, more
 • Smaal, A.C.; Knoester, M.; Nienhuis, P.H.; Meire, P. (1991). Changes in the Oosterschelde ecosystem induced by the Delta works, in: Elliott, M. et al. (Ed.) Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons. ECSA 19 Symposium, University of Caen, France. International Symposium Series, 3: pp. 375-384, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Wagenvoort, A.; Hemelraad, J.; Akkerman, I. (1991). Response to stress of mussels (Mytilus edulis) exposed in Dutch tidal waters. Comp. Biochem. Physiol. C 100(1-2): 197-200. hdl.handle.net/10.1016/0742-8413(91)90153-K, more
 • Smaal, A.C.; van Buuren, J.T.; Dijkema, R.; Iedema, R.; Mulder, J.P.M.; Nienhuis, P.H.; Pieters, T.; Wetsteijn, B. (1992). Effects of a large-scale coastal engineering project. Publ. Ser. Neth. Inst. Sea Res. 20: 285-288, more
 • Smaal, A.C.; van Buuren, J.T.; Dijkema, R.; Iedema, R.; Mulder, J.P.M.; Nienhuis, P.H.; Pieters, T.; Wetsteijn, B. (1992). Effects of a large-scale coastal engineering project, in: Dankers, N.M.J.A. et al. (Ed.) Present and Future Conservation of the Wadden Sea: Proceedings of the 7th International Wadden Sea Symposium, Ameland 1990. 20: pp. 285-288, more
 • Smaal, A.C.; Craeymeersch, J.A.; Kamermans, P. (2001). Is food shortage the cause of eider duck mortality? Shellfish and crab abundance in the Dutch Wadden Sea 1994-1999. WSN 1: 35-38, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Van Stralen, M.; Schuiling, E. (2001). The interaction between shellfish culture and ecosystem processes. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 58(5): 991-1002, more
 • Smaal, A.C.; Prins, K.; van Hanegem, H.; Luiten, E. (2004). Hoe komt vis en ander zeevoedsel op ons bord?, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 83-85, more
 • Smaal, A.C.; Van Stralen, M.; Craeymeersch, J.A. (2005). Does the introduction of the Pacific oyster Crassostrea gigas lead to species shifts in the Wadden Sea?, in: Dame, R.F. et al. (Ed.) The comparative roles of suspension-feeders in ecosystems. Nato Science Series: 4. Earth and Environmental Sciences, 47: pp. 277-289, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Kater, B.J.; Wijsman, J.W.M. (2009). Introduction, establishment and expansion of the Pacific oyster Crassostrea gigas in the Oosterschelde (SW Netherlands). Helgol. Mar. Res. 63(1): 75-83. http://dx.doi.org/10.1007/s10152-008-0138-3, more
 • Smaal, A.C.; Peeters, J.C.H.; Haas, H.A.; Heip, C.H.R. (Ed.) (1994). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders. Progress report 1: Results of mesocosm experiments with reduced P-load and increased grazing pressure. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.035. [S.n.]: [s.l.]. 161 pp., more
 • Smaal, A.C.; Peeters, J.C.H.; Prins, T.C.; Haas, H.A.; Heip, C.H.R. (Ed.) (1997). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders. Final report: Results of a long term mesocosm experiment with three nutrient reduction scenarios. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.035. [S.n.]: [s.l.]. 172 pp., more
 • Smaal, A.C.; Boeije, R.C. (1991). Veilig getij: de effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde. Nota GWWS, 91.088 / AX 91.091. Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren en Directie Zeeland: Middelburg. ISBN 90-73286-05-0. 132 pp., more
 • Smaal, A.C.; Brummelhuis, E. (2005). Onderzoek naar mogelijke effecten van de pulskor op bodemdieren. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C089/05. RIVO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek: Ijmuiden. 15 pp., more
 • Smaal, A.C.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2007). Rendement en effecten van verzaaien kokkels in de Westerschelde (REKWES). IMARES Wageningen Report, C007/07. IMARES Wageningen: [s.l.]. 13 pp., more
 • Smaal, A.C.; Lanters, R. (2004). Schelpdieren, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 201-202, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Nienhuis, P.H. (1992). The Eastern Scheldt (The Netherlands), from an estuary to a tidal bay: a review of responses at the ecosystem level. Neth. J. Sea Res. 30: 161-173, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Nienhuis, P.H. (1992). The Eastern Scheldt (The Netherlands), from an estuary to a tidal bay: a review of responses at the ecosystem level, in: Heip, C.H.R. et al. (Ed.) Proceedings of the 26th European Marine Biology Symposium: Biological Effects of Disturbances on Estuarine and Coastal Marine Environments, 17-21 September 1991, Yerseke, The Netherlands. Netherlands Journal of Sea Research, 30: pp. 161-173, more
 • Smaal, A.C.; Widdows, J. (1994). The scope for growth of bivalves as an integrated response parameter in biological monitoring, in: Kramer, K.J.M. (Ed.) Biomonitoring of coastal waters and estuaries. pp. 247-267, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Wijsman, J.W.M. (2010). Exploitation and restoration of bivalve shellfish resources: case studies presented at the Tenth International Conference on Shellfish Restoration. Aquacult. Int. 18(1): 1-2. https://hdl.handle.net/10.1007/s10499-009-9281-3, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Wijsman, J.W.M. (2010). Synthesis of the 10th ICSR conference: innovation in the exploitation and management of shellfish resources. Aquacult. Int. 18(1): 115-117. https://hdl.handle.net/10.1007/s10499-009-9283-1, more
 • Troost, K.; Gelderman, E.; Kamermans, P.; Smaal, A.C.; Wolff, W.J. (2009). Effects of an increasing filter-feeder stock on larval abundance in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands), in: Troost, K. Japanse oesters in Nederlandse wateren: oorzaken van hun succes en gevolgen voor inheemse schelpdieren = Pacific oysters in Dutch estuaries: causes of success and consequences for native bivalves. pp. 121-147, more
 • Peer reviewed article Troost, K.; Gelderman, E.; Kamermans, P.; Smaal, A.C.; Wolff, W.J. (2009). Effects of an increasing filter-feeder stock on larval abundance in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands). J. Sea Res. 61(3): 153-154. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2008.11.006, more
 • van Broekhoven, W.; Troost, K.; Kamermans, P.; Smaal, A.C. (2011). Impact of bivalves on carrying capacity through nutrient feedbacks, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 91, more
 • Peer reviewed article van den Brink, A.; Godschalk, M.; Smaal, A.C.; Lindeboom, H.; McLay, C.L. (2013). Some like it hot: the effect of temperature on brood development in the invasive crab Hemigrapsus takanoi (Decapoda: Brachyura: Varunidae). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 93(1): 189-196, more
 • van Dokkum, H.; Wiersinga, W.; Smaal, A.C. (2004). Waarom oogsten uit de natuur?, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 194-197, more
 • van Zonneveld, G.; Prins, K.; Smaal, A.C.; Slim, P.A.; van Dokkum, H.; de Vries, M. (2004). ZEE-nergie, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 204-216, more
 • Peer reviewed article Veldhuizen-Tsoerkan, M.B.; Holwerda, D.A.; de Bont, A.M.T.; Smaal, A.C.; Zandee, D.I. (1991). A field study on stress indices in the sea mussel, Mytilus edulis: application on the "stress approach" in biomonitoring. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 21(4): 497-504. https://hdl.handle.net/10.1007/BF01183870, more
 • Wagenvoort, A.; Hemelraad, J.; Bakker, M.; Smaal, A.C. (1990). Respons op stress van mosselen in de Nederlandse kustwateren en de Westerschelde: voortgangsrapport 1989 INDICAT-biotest-1. Nota GWAO, 90.13037. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 21 + bijlage pp., more
 • Walles, B.; Ysebaert, T.J.; Troost, K.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C. (2011). The use of an ecosystem engineer in coastal defense, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 109, more
 • Peer reviewed article Walles, B.; Salvador de Paiva, J.; Van Prooijen, B.; Ysebaert, T.; Smaal, A.C. (2015). The Ecosystem Engineer Crassostrea gigas Affects Tidal Flat Morphology Beyond the Boundary of Their Reef Structures. Est. Coast. 38(3): 941-950. http://dx.doi.org/10.1007/s12237-014-9860-z, more
 • Peer reviewed article Walles, B.; Mann, R.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C. (2015). Demography of the ecosystem engineer Crassostrea gigas, related to vertical reef accretion and reef persistence. Est., Coast. and Shelf Sci. 154: 224-233. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2015.01.006, more
 • Peer reviewed article Walles, B.; Troost, K.; Van den Ende, D.; Nieuwhof, S.; Smaal, A.C.; Ysebaert, T. (2016). From artificial structures to self-sustaining oyster reefs. J. Sea Res. 108: 1-9, more
 • Peer reviewed article Walles, B.; Smaal, A.C.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T. (2016). Niche dimension differs among life-history stages of Pacific oysters in intertidal environments. Mar. Ecol. Prog. Ser. 562: 113-122. dx.doi.org/10.3354/meps11961, more
 • Peer reviewed article Wijnhoven, S.; Escaravage, V.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C.; Hummel, H. (2011). Short and mid-long term effects of cockle-dredging on non-target macrobenthic species: a before-after-control-impact experiment on a tidal mudflat in the Oosterschelde (The Netherlands), in: Green, J.A. et al. (Ed.) Marine Biology in Time and Space. Proceedings of the 44th European Marine Biology Symposium, 7-11 September 2009, Liverpool, UK. Marine Ecology (Berlin), 32(S1): pp. 117-129. https://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.2010.00423.x, more
 • Wijsman, J.W.M.; Smaal, A.C. (2006). Risk analysis of mussels transfer. IMARES Wageningen Report, C044/06. Wageningen IMARES: Ijmuiden. 103 pp., more
 • Wijsman, J.W.M.; Smaal, A.C. (2013). Risks of introducing non-indigenous species by shellfish transfer, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 31, more
 • Zevenhuizen, E.J.A.; De Pauw, N.; Smaal, A.C.; van Dam, H. (Ed.) (1996). Een historische schets van de aquatische ecologie in Nederland en Vlaanderen. Publicatie Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie, 7. NVAE: Amsterdam. ISBN 90-803178-1-0. 65 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project | Dataset