IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Raadschelders, Ellen

Previous institute  Top | Publications 
    Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publications (2)  Top | Publications 
    split up
  • Harte, M.; Huntjens, P.M.J.M.; Mulder, S.; Raadschelders, E.W. (2002). Zandsuppleties en Europese richtlijnen: ecologische effecten boven water gehaald. RIKZ: Den Haag. 47 pp., more
  • Raadschelders, E.W. (2005). Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota: het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.007. RIKZ: Middelburg. 28 + bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications