IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

emer. Prof. Dr Nienhuis, Piet

Publications (77)  Top | Publications 
  ( 46 peer reviewed ) split up
 • Bakker, C.; Nienhuis, P.H.; Wolff, W.J. (1973). Biologische en milieuhygiënische evaluatie van (een) zout(e) bekken(s) in de afgesloten Oosterschelde. Delta Inst. Voor Hydrobiologisch onderzoek: Yerseke. 58 pp., more
 • Peer reviewed article Bannink, B.A.; van der Meulen, J.H.M.; Nienhuis, P.H. (1984). Lake Grevelingen: from an estuary to a saline lake: an introduction. Neth. J. Sea Res. 18(3-4): 179-190, more
 • Peer reviewed article Critchley, A.T.; Nienhuis, P.H.; Verschuure, K. (1987). Presence and development of populations of the introduced brown alga Sargassum muticum in the southwest Netherlands. Hydrobiologia 151-152: 245-255, more
 • Peer reviewed article Critchley, A.T.; de Visscher, P.R.M.; Nienhuis, P.H. (1990). Canopy characteristics of the brown alga Sargassum muticum (Fucales, Phaeophyta) in Lake Grevelingen, Southwest Netherlands. Hydrobiologia 204-205: 211-217, more
 • Peer reviewed article Daemen, E.A.M.J.; Pankow, H.; Nienhuis, P.H. (1982). The benthic diatom flora of saline Lake Grevelingen (S.W. Netherlands). Acta Bot. Neerl. 31(3): 153-167, more
 • Peer reviewed article De Blok, J.W.; Dorrestein, R.; Nienhuis, P.H.; Postma, H.; Weber, R.E. (Ed.) (1973). 7th European Symposium on Marine Biology, Texel, 11-16 September 1972. Netherlands Journal of Sea Research, 7. Netherlands Institute for Sea Research: Texel. 505 pp., more
 • Peer reviewed article De Blok, J.W.; McCave, I.N.; Nienhuis, P.H.; Postma, H.; Weber, R.E. (Ed.) (1982). Dynamic Aspects of Marine Ecosystems: Proceedings of the 16th European Symposium on Marine Biology, Texel, The Netherlands, 14-18 September 1981. Netherlands Journal of Sea Research, 16. Netherlands Institute for Sea Research: Texel. 546 pp., more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; Nienhuis, P.H.; Kater, B.J. (1994). Microphytobenthos in the Oosterschelde estuary (The Netherlands), 1981-1990: consequences of a changed tidal regime. Hydrobiologia 282-283: 183-195, more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; Nienhuis, P.H.; Kater, B.J. (1994). Microphytobenthos in the Oosterschelde estuary (The Netherlands), 1981-1990: consequences of a changed tidal regime, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 183-195, more
 • de Jong, S.A.; Hofman, P.A.G.; Sandee, A.J.J.; Nienhuis, P.H. (1991). Community oxygen budgets of seagrass beds and microbial mats on the Banc d'Arguin, Mauritania, in: Herman, P.M.J. et al. (Ed.) Report of the workshop Modelling the Benthos Yerseke, The Netherlands 20-22 March 1991. Delta Institute Communication, 538: pp. 67-68, more
 • Peer reviewed article Heip, C.H.R.; Nienhuis, P.H.; Pollen-Lindeboom, P.R. (Ed.) (1992). Proceedings of the 26th European Marine Biology Symposium: Biological Effects of Disturbances on Estuarine and Coastal Marine Environments, 17-21 September 1991, Yerseke, The Netherlands. Netherlands Journal of Sea Research, 30. Netherlands Institute for Sea Research: Texel. 299 pp., more
 • Peer reviewed article Meulstee, C.; Nienhuis, P.H.; van Stokkom, H. (1986). Biomass assessment of estuarine macrophytobenthos using aerial photography. Mar. Biol. (Berl.) 91(3): 331-335, more
 • Peer reviewed article Nagelkerken, I.; Roberts, C.M.; van der Velde, G.; Dorenbosch, M.; Van Riel, M.C.; Cocheret de la Morinière, E.; Nienhuis, P.H. (2002). How important are mangroves and seagrass beds for coral-reef fish? The nursery hypothesis tested on an island scale. Mar. Ecol. Prog. Ser. 244: 299-305, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1967). De wiervegetatie van het Gat van Ouwerkerk. Het Zeepaard 27(2): 21-27, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1968). Aantekeningen over zee- en brakwaterwieren 1. Hoe algemeen is Rhodochorton purpureum in zwak brakke en terrestrische habitats? Het Zeepaard 28(4): 47-53, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1968). The algal vegetation of a brackish inland water basin in the Netherlands (Gat van Ouwerkerk). Acta Bot. Neerl. 17: 26-32. hdl.handle.net/10.1111/j.1438-8677.1968.tb00062.x, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1969). Enkele opmerkingen over het geslacht Enteromorpha Link op de schorren en slikken van Z.W.-Nederland. Gorteria 4(10): 178-183, more
 • Nienhuis, P.H. (1971). The use of permanent sample plots in studying the quantitative ecology of algae in salt marshes, in: Proceedings of the 7th International Seaweed Symposium, Sapporo, Japan, August 8-12, 1971. pp. 251-254, more
 • Nienhuis, P.H. (1971). De buitendijkse oesterputten bij Yerseke als vindplaats van zeldzame zeewieren. Levende Nat. 74: 56-61, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1973). Salt-marsh and beach plain as a habitat for benthic algae. Hydrobiol. Bull. 7: 15-24, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1974). Variability in the life cycle of Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. (Chlorophyceae: Cladophorales) under Dutch estuarine conditions. Hydrobiol. Bull. 8(1-2): 172-178, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1974). Variability in the life cycle of Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. (Chlorophyceae: Cladophorales) under Dutch estuarine conditions, in: Proceedings of the International Symposium on Ecology and Physiology of the Brackish Environment, Amsterdam, September 4-7, 1973. Hydrobiological Bulletin, 8(1-2): pp. 172-178, more
 • Nienhuis, P.H. (1975). Biosystematics and ecology of Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. (Chlorophyceaea: Cladophorales) in the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen: Rotterdam. 240 pp., more
 • Nienhuis, P.H. (1977). Veranderingen in de primaire produktie in de grevelingen na de afdamming in 1971. BioNieuws (Rijswijk) 16(57): 271-274, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1978). Lake Grevelingen: a case study of ecosystem changes in a closed estuary. Hydrobiol. Bull. 12(3-4): 246-259, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1978). An ecosystem study in Lake Grevelingen, a former estuary in the SW Netherlands. Kiel. Meeresforsch. (Sonderh.) 4: 247-255, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1979). The study of the organic carbon cycle in brackish Lake Grevelingen (SW Netherlands) (I). Hydrobiol. Bull. 13(2/3): 75-76, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1979). The role of macrophytes, especially Zostera marina in the carbon cycle of Lake Grevelingen (IV). Hydrobiol. Bull. 13(2/3): 79-80, more
 • Nienhuis, P.H. (1979). Landschap, flora en fauna van de zeedijken rond de Oosterschelde. Zeeuws Nieuws 5(2): 42-44, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1980). The epilithic algal vegetation of the SW Netherlands. Nova Hedwigia 33: 1-94, more
 • Nienhuis, P.H. (1981). Distribution of organic matter in living marine organisms, in: Duursma, E.K. et al. (Ed.) Marine Organic Chemistry: Evolution, composition, interactions and chemistry of organic matter in sea water. pp. 31-69, more
 • Nienhuis, P.H. (1982). 25 jaar DIHO: een kijkje in verleden, heden en toelomst van het milieuonderzoek in het Deltagebied. Zeeuws tijdschr. 32(5): 145-151, more
 • Nienhuis, P.H. (1982). De oecologische consequenties van de Deltawerken, in: Wolff, W.J. Wadden, duinen, delta. pp. 101-132, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1983). Temporal and spatial patterns of eelgrass (Zostera marina L.) in a former estuary in The netherlands, dominated by human activities. Mar. Technol. Soc. J. 17(2): 69-77, more
 • Nienhuis, P.H. (1984). Invloed van de stormvloedkering op natuur en milieu van de Oosterschelde. Zeeuws tijdschr. 34: 41-47, more
 • Nienhuis, P.H. (1984). Zeegras: mysterieuze opkomst en ondergang van een waterplant. Nat. tech. 52(6): 414-433, more
 • Nienhuis, P.H. (1984). Het Grevelingenmeer. Nat. tech. 52(8): 622-641, more
 • Nienhuis, P.H. (1984). Japans bessenwier: aanwinst of plaag? Nat. tech. 52(9): 722-729, more
 • Nienhuis, P.H. (1986). Zeegrasgemeenschap in het Grevelingenmeer, in: Parma, S. (Ed.) (1983). Oecologie van meren en plassen. pp. 36-56, more
 • Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. Natuur & Techniek: Maastricht. ISBN 90-70157-66-7. 177 pp., more
 • Nienhuis, P.H. (1986). Ten geleide, in: Nienhuis, P.H. Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 8-9, more
 • Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer, in: Nienhuis, P.H. Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 10-29, more
 • Nienhuis, P.H. (1986). Zeegras: mysterieuze opkomst en ondergang van een waterplant, in: Nienhuis, P.H. Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 54-73, more
 • Nienhuis, P.H. (1986). Japans bessenwier: aanwinst of plaag?, in: Nienhuis, P.H. Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 74-81, more
 • Nienhuis, P.H. (1987). Ecology of salt-marsh algae in the Netherlands: a review, in: Huiskes, A.H.L. et al. (Ed.) Vegetation between land and sea. Geobotany, 11: pp. 66-83, more
 • Nienhuis, P.H. (1988). Estuariene oecologie: visie op een milieu onder druk: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de estuariene oecologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op woensdag 12 oktober 1988. Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke. ISBN 90-9002489-1. 15 pp., more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1992). Eutrophication, water management, and the functioning of Dutch estuaries and coastal lagoons. Estuaries 15(4): 538-548, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1992). Ecology of coastal lagoons in The Netherlands (Veerse Meer and Grevelingen). Vie Milieu (1980) 42(2): 59-72, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H. (1993). Nutrient cycling and foodwebs in Dutch estuaries. Hydrobiologia 265(1-3): 15-44. dx.doi.org/10.1007/BF00007261, more
 • Nienhuis, P.H. (1997). Eutrofiëring van estuaria en kustwateren en de rol van Zeegrassen daarin. Biol. Jb. Dodonaea 64: 28-30, more
 • Nienhuis, P.H. (2003). Water en waarden: ecologisch onderzoek als basis voor waterbeheer en natuurbeheer. Rede uitgesproken bij het aftreden als hoogleraar Milieukunde aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Katholieke Universiteit Nijmegem op vrijdag 31 oktober 2003. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. ISBN 90-9017410-9. 27 pp., more
 • Nienhuis, P.H.; Leuven, R.S. E. W.; Ragas, A.M.J. (Ed.) (1998). New concepts for sustainable management of river basins. Backhuys Publishers: Leiden. ISBN 90-73348-81-1. 374 pp., more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Coosen, J.; Kiswara, W. (1989). Community structure and biomass distribution of seagrasses and macrofauna in the Flores Sea, Indonesia. Neth. J. Sea Res. 23(2): 199-216, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; De Bree, B.H.H. (1977). Production and ecology of eelgrass (Zostera marina L.) in the Grevelingen estuary, the Netherlands, before and after the closure. Hydrobiologia 52(1): 55-66, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; De Bree, B.H.H. (1980). Production and growth dynamics of eelgrass (Zostera marina) in brackish lake Grevelingen (The Netherlands). Neth. J. Sea Res. 14(1): 102-118, more
 • Nienhuis, P.H.; De Bree, B.H.H. (1981). Morphological variability in Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. (Chlorophyceae: Cladophorales) under natural and experimental conditions. Comm. Delta Inst. Hydrobiol. Res. 1981: 434-442, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; De Bree, B.H.H. (1984). Carbon fixation and chlorphyll in bottom sediments of brackish Lake Grevelingen, The Netherlands. Neth. J. Sea Res. 18(3-4): 337-359, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Huis in 't Veld, J.C. (1984). Grevelingen: from an estuary to a saline lake. Wat. Sci. Tech. 16: 27-50, more
 • Nienhuis, P.H.; Scholten, H. (1989). Complexe ecosysteemmodellen nog onbruikbaar in het waterbeheer. Biovisie (Rijswijk) 4: 29-32, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Simons, J. (1971). Vaucheria species and some other algae on a Dutch salt marsh, with ecological notes on their periodicity. Acta Bot. Neerl. 20(1): 107-118, more
 • Nienhuis, P.H.; Simons, J. (1971). Vaucheria species and some other algae on a Dutch salt marsh, with ecological notes on their periodicity, in: Simons, J. (1975). De Vaucheria soorten van het Nederlandse kustgebied. : pp. 107-118, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C. (1994). The Oosterschelde Estuary, a case-study of a changing ecosystem: an introduction. Hydrobiologia 282-283: 1-14, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C. (1994). The Oosterschelde Estuary, a case-study of a changing ecosystem: an introduction, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 1-14, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C. (Ed.) (1994). The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Reprinted from Hydrobiologia, vols 282/283. Hydrobiologia, 97. Kluwer Academic: Dordrecht. 597 pp., more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C.; Knoester, M. (1994). The Oosterschelde estuary: an evaluation of changes at the ecosystem level induced by civil-engineering works. Hydrobiologia 282-283: 575-592, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Smaal, A.C.; Knoester, M. (1994). The Oosterschelde estuary: an evaluation of changes at the ecosystem level induced by civil-engineering works, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 575-592, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Van Ierland, E.T. (1978). Consumption of eelgrass, Zostera marina, by birds and invertebrates during the growing season in Lake Grevelingen (SW Netherlands). Neth. J. Sea Res. 12(2): 180-194, more
 • Peer reviewed article Pellikaan, G.C.; Nienhuis, P.H. (1988). Nutrient uptake and release during growth and decomposition of eelgrass Zostera marina L. and its effects on the nutrient dynamics of Lake Grevelingen. Aquat. Bot. 30: 189-214, more
 • Peer reviewed article Prud'homme van Reine, W.F.; Nienhuis, P.H. (1982). Occurrence of the brown alga Sargassum rnuticum (Yendo) Fensholt in The Netherlands. Bot. Mar. 25: 37-39, more
 • Smaal, A.C.; Knoester, M.; Nienhuis, P.H.; Meire, P. (1991). Changes in the Oosterschelde ecosystem induced by the Delta works, in: Elliott, M. et al. (Ed.) Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons. ECSA 19 Symposium, University of Caen, France. International Symposium Series, 3: pp. 375-384, more
 • Smaal, A.C.; van Buuren, J.T.; Dijkema, R.; Iedema, R.; Mulder, J.P.M.; Nienhuis, P.H.; Pieters, T.; Wetsteijn, B. (1992). Effects of a large-scale coastal engineering project. Publ. Ser. Neth. Inst. Sea Res. 20: 285-288, more
 • Smaal, A.C.; van Buuren, J.T.; Dijkema, R.; Iedema, R.; Mulder, J.P.M.; Nienhuis, P.H.; Pieters, T.; Wetsteijn, B. (1992). Effects of a large-scale coastal engineering project, in: Dankers, N.M.J.A. et al. (Ed.) Present and Future Conservation of the Wadden Sea: Proceedings of the 7th International Wadden Sea Symposium, Ameland 1990. 20: pp. 285-288, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Nienhuis, P.H. (1992). The Eastern Scheldt (The Netherlands), from an estuary to a tidal bay: a review of responses at the ecosystem level. Neth. J. Sea Res. 30: 161-173, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Nienhuis, P.H. (1992). The Eastern Scheldt (The Netherlands), from an estuary to a tidal bay: a review of responses at the ecosystem level, in: Heip, C.H.R. et al. (Ed.) Proceedings of the 26th European Marine Biology Symposium: Biological Effects of Disturbances on Estuarine and Coastal Marine Environments, 17-21 September 1991, Yerseke, The Netherlands. Netherlands Journal of Sea Research, 30: pp. 161-173, more
 • Peer reviewed article van Lent, F.; Nienhuis, P.H.; Verschuure, J.M. (1991). Production and biomass of the seagrasses Zostera noltii Hornem. and Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. at the Banc d'Arguin (Mauritania, NW Africa): a preliminary approach. Aquat. Bot. 41(4): 353-367. hdl.handle.net/10.1016/0304-3770(91)90053-8, more
 • Peer reviewed article Verhagen, J.H.G.; Nienhuis, P.H. (1983). A simulation model of production, seasonal changes in biomass and distribution of eelgrass (Zostera marina) in Lake Grevelingen. Mar. Ecol. Prog. Ser. 10: 187-195, more
 • Peer reviewed article Wolff, W.J.; Van der land, J.; Nienhuis, P.H.; de Wilde, P.A.W.J. (1993). Ecological studies in the coastal waters of Mauritania. Hydrobiologia 258: 1-222, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications