IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr van Eck, Bert

Previous institutes (4)  Top | Publications | Projects 
 • Deltares; Unit Scenarios and Policy Analysis (DELTARES-VEB), more

 • Function: Senior researcher
  Period: Till Mar 2011

 • Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), more

 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

 • Function: Senior-adviseur Deltawateren

 • Schelde InformatieCentrum (SIC), more


Projects (3)  Top | Publications | Projects 
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, more
 • The development and realisation of the first phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M), more
 • The development and realisation of the second phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M), more

Publications (78)  Top | Publications | Projects 
  ( 25 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Baeyens, W.F.J.; Van Eck, B.T.M.; Lambert, C.; Wollast, R.; Goeyens, L. (1998). General description of the Scheldt estuary. Hydrobiologia 366: 1-14, more
 • Peer reviewed article Baeyens, W.F.J.; Van Eck, B.T.M.; Lambert, C.; Wollast, R.; Goeyens, L. (1998). General description of the Scheldt estuary, in: Baeyens, W.F.J. (Ed.) Trace metals in the Westerschelde Estuary: a case-study of a polluted, partially anoxic estuary. Hydrobiologia, 366(1): pp. 1-14, more
 • Baggelaar, P.K.; van der Meulen, E.C.J.; van Eck, G.Th.M.; Twisk, F. (2006). Statistische validatie ecotopenkaarten Westerschelde. AMO-Icastat: Amstelveen. 143 pp., more
 • Peer reviewed article Boderie, P.M.A.; Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M.; van der Weijden, C.H. (1993). Nutrient biogeochemistry in the water column (N, P, Si) and pore-water (N) of sandy sediment of the Scheldt estuary (SW-Netherlands). Neth. J. Aquat. Ecol. 27(2-4): 309-318. https://hdl.handle.net/10.1007/BF02334794, more
 • Peer reviewed article Boderie, P.M.A.; Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M.; van der Weijden, C.H. (1993). Nutrient biogeochemistry in the water column (N, P, Si) and pore-water (N) of sandy sediment of the Scheldt estuary (SW-Netherlands), in: Meire, P. et al. (Ed.) Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4): pp. 309-318, more
 • Peer reviewed article Chen, M.S.; Wartel, S.; Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D. (2005). Suspended matter in the Scheldt estuary. Hydrobiologia 540(1-3): 79-104. hdl.handle.net/10.1007/s10750-004-7122-y, more
 • Peer reviewed article Chen, M.S.; Wartel, S.; Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D. (2005). Suspended matter in the Scheldt estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 79-104. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7122-y, more
 • de Bruijckere, F.L.G.; Van Eck, B.T.M.; Maeckelberghe, H.; Pals, G. (1996). Waterkwaliteit van het Schelde Estuarium, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 96-109, more
 • Deayaldeen, S.; Arens, E.; Van Eck, B.T.M. (1995). Belasting Westerschelde met stoffen uit de scheepvaart. Werkdocument RIKZ, AB-95.880X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 11 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Duinker, J.C.; van Eck, G.Th.M.; Nolting, R.F. (1974). On the behaviour of copper,zinc, iron and manganese, and evidence for mobilization processes in the Dutch Wadden Sea. Neth. J. Sea Res. 8(2-3): 214-239, more
 • Holland, A.; Bitter, G.; Van Eck, B.T.M.; Van De Kamer, S.; Lefevre, F.; Schouwenaar, A.; Wulffraat, K. (1991). De belasting van het Schelde estuarium (1980-1988). SAWES notitie, 91. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Holzhauer, H.; Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D.; Parée, E. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-Rapport 9, deel I: Fysische hypothesen 2006: Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapport 2006. MOVE Hypothesedocument Deel I : Fysische hypothesen. Werkdocument RIKZ, ZDA/2007.808w. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 237 pp., more
 • Klamer, H.J.C.; van Zoest, R.; Laane, R.W.P.; Van Eck, B.T.M. (1994). Estuaries as a filter for organic micropollutants: a case study of PCBs in the Rhine and Scheldt, in: Dyer, K.R. et al. (Ed.) Changes in fluxes in estuaries: implications from science to management. Proceedings of ECSA22/ERF Symposium, 13–18 September 1992, Institute of Marine Studies, Univesity of Plymouth. International Symposium Series, : pp. 121-124, more
 • Lefèvre, F.O.B.; van Eck, G.T.M.; Holland, A.M.B.; Kater, B.J. (1995). Effecten van beleidsalternatieven op de kwaliteit van water en bodem van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.026. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 36 + bijlage pp., more
 • Peer reviewed article Ouboter, M.R.L.; Van Eck, B.T.M.; Van Gils, J.A.G.; Sweerts, J.P.; Villars, M.T. (1998). Water quality modelling of the western Scheldt estuary. Hydrobiologia 366(1-3): 129-142, more
 • Peer reviewed article Ouboter, M.R.L.; Van Eck, B.T.M.; Van Gils, J.A.G.; Sweerts, J.P.; Villars, M.T. (1998). Water quality modelling of the western Scheldt estuary, in: Baeyens, W.F.J. (Ed.) Trace metals in the Westerschelde Estuary: a case-study of a polluted, partially anoxic estuary. Hydrobiologia, 366(1): pp. 129-142, more
 • Ouboter, M.R.L.; van Eck, G.Th.M. (1994). Evaluatie modellering organische microverontreinigingen Schelde-estuarium: verbeterde toepassing van SAWES-IMPAQT: verslag onderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 21 + bijlagen pp., more
 • Ouboter, M.R.L.; van Eck, G.Th.M. (1994). Uitbreiding waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium met fosfor: onderzoeksrapport. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 25 + bijlagen pp., more
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43':'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: Deel A. samenvatting. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003-027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/RIKZ: Middelburg. 12 pp., more
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': 'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE Evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: deel B. Hoofdrapport. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 60 pp., more
 • Van der Kooij, L.A.; van Eck, G.Th.M.; Haas, H.A.; Stronkhorst, J. (1984). De invloed van lozingen vanuit het Zoommeer op de Westerschelde. RIZA notitie, 83.087. RIZA: Lelystad. 76 + biljagen pp., more
 • Van Eck, B. (2007). Schelde-estuarium; Monitoring verruiming Westerschelde: de resultaten. Grenzeloze Schelde Nieuws 39: 2, more
 • Van Eck, B.; Phernambucq, A. (2000). Land en water: een synthese voor nu en later, een inventarisatie van de belangen van gemeenten en waterschappen in relatie tot de toekomst van de Westerschelde. Taakgroep Westerschelde, Vereniging Nederlands Riviergemeenten: Vlissingen. 34 pp., more
 • Peer reviewed article Van Eck, B.T.M. (1974). Onderzoek naar het gedrag van koper, zink, mangaan en ijzer in de westelijke Waddenzee. NIOZ-rapport, 1974(12). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Texel. 64, 44 pp., more
 • Van Eck, B.T.M. (1988). Compartimentkeuze en waterbelasting per compartiment in Belgie t.b.v. het SAWES model. DGW notitie, GWAO-88. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 5 pp., more
 • Van Eck, B.T.M. (Ed.) (1999). De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium. Rijksinstituut voor Kust en Zee/Schelde InformatieCentrum: Middelburg. ISBN 90-369-3434-6. 120 pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; Kramer, K.J.M.; Kerdijk, H.N.; van Pagee, J.A. (1989). Trace metals in Dutch coastal waters: speciation and bioaccumulation by mussels. Publications - Delft Hydraulics, 419. WL | Delft Hydraulics: Delft . 4 pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; Bruens, A.; Wijnhoven, S.; Van Ryckegem, G.; Maris, T.; Oosterlee, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Cox, T.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Van Oeveren, C.; Bouchti, Z.; Van den Bergh, E.; Kromkamp, J.C. (2010). Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. Deltares/INBO/NIOO/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/VLIZ: [s.l.]. 456 pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; Borowski, S. (2000). Werkplan en strategie ter realisatie van het SAP I 2000-2004. Secretariaat Nationaal Vooroverleg WGS1 en WGS2: Middelburg. 20 pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; Buurman, C. (1988). WAKWAL-bemonstering Westerschelde. DGW notitie, GWAO-88. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Van Eck, B.T.M.; Phernambucq, A. (2000). Land en water: een synthese voor nu en later: een inventarisatie van de belangen van gemeenten en waterschappen in relatie tot de toekomst van de Westerschelde: wie niet van gisteren is, denkt na over de toekomst. Taakgroep Westerschelde, Vereniging Nederlands Riviergemeenten: Vlissingen. 27 + bijlagen pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; Pieters, J. (1990). CEC zwevend materiaal. DGW notitie, GWAO-90. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Van Eck, B.T.M.; Stronkhorst, J. (1989). Waterkwaliteit Westerschelde/Oosterschelde t.b.v. NW3. DGW notitie, GWAO-89. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Van Eck, B.T.M.; Van Haren, R. (1990). Gegevens bio-accumulatie modellen. DGW notitie, GWAO-90. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D. (1990). Datering schorren Westerschelde. Nota GWAO, 90.13032. RWS, DGW: Middelburg. 10 + bijlagen pp., more
 • van Eck, G.T.M.; de Bruijkere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Naar een schone Schelde. Water 17(102): 293-303, more
 • van Eck, G.T.M.; Mergaert, K. (2004). Monitoring and assessment as a tool to support the common Dutch-Flemish management of the Scheldt-estuary, in: Timmerman, J.G. et al. (Ed.) Information to support sustainable water management: from local to global levels. Proceedings MTM-IV 15-18 September 2003, St. Michielsgestel, The Netherlands. pp. 311-316, more
 • van Eck, G.Th.M. (1991). De ontwikkeling van een waterkwaliteitsmodel voor het Schelde-estuarium. Water 10(61): 215-218, more
 • Peer reviewed article van Eck, G.Th.M. (2004). Trace metal fluxes in the Scheldt estuary, SW Netherlands. Geochim. Cosmochim. Acta 68(11): A379-A379, more
 • van Eck, G.Th.M.; Kramer, C.J.M.; Kerdijk, H.N.; Van Pagee, H. (1989). Trace metals in coastal waters: Speciation an bioaccumulation by mussels, in: Vernet, J-P. Heavy Metals in the Environment. , more
 • van Eck, G.Th.M.; De Pauw, N.; Van Den Langenbergh, M.; Verreet, G. (1991). Emissies, gehalten, gedrag en effecten van (micro)verontreinigingen in het stroomgebied van de Schelde en Schelde-estuarium. Water 10(60): 164-181, more
 • van Eck, G.Th.M.; De Pauw, N.; Van Den Langenbergh, M.; Verreet, G. (1991). Emissies, gehalten, gedrag en effecten van (micro)verontreinigingen in het stroomgebied van de Schelde en Schelde-estuarium, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 164-181, more
 • van Eck, G.Th.M.; Groeneveld, G.; Burger, G. (1994). Chemische maatlatten zoute watersystemen: risicobeoordeling Nederlandse zoute watersystemen voor de watersysteemverkenning. Werkdocument RIKZ, AB-94.865X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 64 + bijlagen pp., more
 • van Eck, G.Th.M.; Ouboter, M.R.L.; Kater, B.J. (1995). A model for the behaviour of some trace metals in the Scheldt Estuary, S.W. Netherlands, in: Wilken, R.D. et al. (Ed.) Proceedings 10th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Hamburg 1995, Vol. 1. pp. 57-60, more
 • van Eck, G.Th.M.; De Bruijkcere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: naar een schone Schelde. Water 17(102): 293-303, more
 • van Eck, G.Th.M.; De Bruijkcere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: naar een schone Schelde, in: Referatenboek: 4de Scheldesymposium: de sterke schouders van het Scheldebekken (deel 1). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(102): pp. 293-303, maps, more
 • van Eck, G.Th.M.; Holland, A.M.B.M.; van Pagee, J.A. (2001). Risicobeoordeling munitiestort Oosterschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.022. [S.n.]: The Netherlands. , more
 • van Eck, G.Th.M.; De Rooij, N.M. (1990). Development of a water quality and bio-accumulation model for the Scheldt estuary, in: Michaelis, W. (Ed.) Estuarine Water Quality Management. pp. 95-104, more
 • Peer reviewed article van Eck, G.Th.M.; De Rooij, N.M. (1993). Potential chemical time bombs in the Schelde estuary. Land. Degrad. Rehabil. 4: 317-332, more
 • van Eck, G.Th.M.; Holzhauer, H. (Ed.) (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE eindrapport 2006 (Rapport 10). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.003. RIKZ: Middelburg. 64 pp., more
 • van Eck, G.Th.M.; Zwolsman, J.J.G. (1991). Behaviour of heavy metals in the Scheldt estuary, S.W. Netherlands, in: Farmer, G.J. (Ed.) Heavy metals in the environment. pp. 334-337, more
 • van Eck, G.Th.M.; Zwolsman, J.J.G. (1993). Diagenetic and sedimentary influences on trace metal distributions in sediments: Implications for reconstruction of the "pollution history", in: Heavy Metals in the Environment. , more
 • van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1987). Behaviour of some organic microcontaminants in the Scheldt estuary I: polychlorinated biphenyls. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 26 pp., more
 • van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1989). Gehalten, gedrag en modellering van organische microverontreinigingen in water en bodem van het Schelde estuarium. Notitie GWAO, 89.023. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 211 pp., more
 • Peer reviewed article van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1990). Behaviour of particulate polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in the Scheldt estuary. Neth. J. Sea Res. 26(1): 89-96. hdl.handle.net/10.1016/0077-7579(90)90059-P, more
 • Peer reviewed article van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1991). Occurrence and behaviour of several groups of organic micropollutants in the Scheldt estuary. Sci. Total Environ. 103(1): 57-71. hdl.handle.net/10.1016/0048-9697(91)90353-G, more
 • Peer reviewed article van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1993). Historical input and behaviour of hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in two dated sediment cores from the Scheldt estuary, SW Netherlands. Mar. Chem. 44(1): 95-103. hdl.handle.net/10.1016/0304-4203(93)90008-C, more
 • Peer reviewed article van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1993). Behaviour of selected PCBs, PAHs and gamma-HCH in the Scheldt estuary, S.W. Netherlands, in: Meire, P. et al. (Ed.) Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4): pp. 301-308, more
 • Peer reviewed article van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1993). Behaviour of selected PCBs, PAHs and gamma-HCH in the Scheldt estuary, S.W. Netherlands. Neth. J. Aquat. Ecol. 27: 301-308, more
 • van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1999). The Scheldt estuary revisited: occurrence and behaviour of particulate polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons. Grontmij Advies & Techniek bv, adviesgroep Bodem: Houten. 12 + tabellen + figuren pp., more
 • Peer reviewed article Vermaat, J.E.; Broekx, S.; Van Eck, B.; Engelen, G.; Hellmann, F.; De Kok, J.L.; Van der Kwast, H.; Maes, J.; Salomons, W.; Van Deursen, W. (2012). Nitrogen source apportionment for the catchment, estuary, and adjacent coastal waters of the river Scheldt. Ecol. Soc. 17(2): 30. hdl.handle.net/10.5751/ES-04889-170230, more
 • Wartel, S.; van Eck, G.Th.M.; van Maldegem, D.C. (2002). Evolution of mud in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 17, more
 • Peer reviewed article Wartel, S.; Chen, M.; van Eck, G.Th.M.; van Maldegem, D. (2007). Influence of harbour construction on mud accumulation in the Scheldt estuary. Aquat. ecosyst. health manag. 10(1): 107-115. dx.doi.org/10.1080/14634980701194001, more
 • Wartel, S.; van Eck, G.Th.M. (2000). Slibhuishouding van het Schelde estuarium. KBIN/RIKZ: Brussel. 66 pp., more
 • Wattel, G.; van Eck, G.Th.M. (2002). De waterhuishouding, in: Hoeksema, H.J. Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? Een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(33): pp. 11-18, more
 • Peer reviewed article Zwolsman, J.J.G.; Berger, G.W.; van Eck, G.Th.M. (1993). Sediment accumulation rates, historical input, postdepositional mobility and retention of major elements and trace metals in salt marsh sediments of the Scheldt estuary, SW Netherlands. Mar. Chem. 44(1): 73-94. dx.doi.org/10.1016/0304-4203(93)90007-B, more
 • Peer reviewed article Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M.; Burger, G. (1996). Spatial and temporal distribution of trace metals in sediments from the Scheldt estuary, south-west Netherlands. Est., Coast. and Shelf Sci. 43(1): 55-79. dx.doi.org/10.1006/ecss.1996.0057, more
 • Peer reviewed article Zwolsman, J.J.G.; Van Eck, B.T.M.; van der Weijden, C.H. (1997). Geochemistry of dissolved trace metals (cadmium, copper, zinc) in the Scheldt estuary, southwestern Netherlands: impact of seasonal variability. Geochim. Cosmochim. Acta 61(8): 1635-1652. dx.doi.org/10.1016/S0016-7037(97)00029-X, more
 • Zwolsman, J.J.G.; Berger, G.W.; van Eck, G.Th.M. (1999). Historical input, mobility and retention of major elements and trace metals in salt marshes of the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 91-112, more
 • Zwolsman, J.J.G.; de Lange, G.J.; van Eck, G.Th.M. (1999). Diagenetic trace metal mobilisation in sediments of the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 113-141, more
 • Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M.; Burger, G. (1999). Spatial and temporal distribution of trace metals in sediments of the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 67-89, more
 • Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M.; van der Weijden, C.H. (1999). Geochemistry of dissolved trace metals (Cd, Cu, Zn) in the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 23-44, more
 • Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M. (1988). ICP-ES analyse van gevriesdroogd zwevend materiaal en bodemmonsters uit de Westerschelde. Bureau Waardenburg: Culemborg. 19 pp., more
 • Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M. (1990). The behaviour of dissolved Cd, Cu and Zn in the Scheldt estuary, in: Michaelis, W. (Ed.) Estuarine Water Quality Management. pp. 413-420, more
 • Peer reviewed article Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M. (1993). Dissolved and particulate trace metal geochemistry in the Scheldt estuary, S.W. Netherlands (water column and sediments), in: Meire, P. et al. (Ed.) Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4): pp. 287-300, more
 • Peer reviewed article Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M. (1993). Dissolved and particulate trace metal geochemistry in the Scheldt estuary, S.W. Netherlands (water column and sediments). Neth. J. Aquat. Ecol. 27(2-4): 287-300. https://hdl.handle.net/10.1007/BF02334792, more
 • Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M. (1999). Geochemistry of major elements and trace metals in suspended matter of the Scheldt estuary, in: Zwolsman, J.J.G. Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium = Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary. Geologica Ultraiectina, 171: pp. 45-66, more
 • Peer reviewed article Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M. (1999). Geochemistry of major elements and trace metals in suspended matter of the Scheldt estuary, southwest Netherlands. Mar. Chem. 66(1-2): 91-111. dx.doi.org/10.1016/S0304-4203(99)00026-2, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects