IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Maeckelberghe, Henk

Previous institute  Top | Publications | Projects 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more
  Function: Coördinator Sturing en rapportering water


Projects (17)  Top | Publications | Projects 
 • Aanduiding van kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water, more
 • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, more
 • Development of scores or indices for biological quality indicators 'benthic invertebrates, macroalgae, angiosperms and phytoplankton' for the Flemish brackish waters corresponding the European Water Framework Directive, more
 • Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, more
 • Metalen in de Scheldesedimenten, more
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, more
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'bentische ongewervelde fauna' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Studie van scores en indices voor het biologisch kwaliteitselement fytobenthos in het licht van de kwaliteitsevaluatie van de Vlaamse oppervlaktewateren (Rivieren, Meren en Overgangswateren) overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water, more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Boudewijnkanaal en achterhaven Zeebrugge (fytoplankton), more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Spuikom Oostende, more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim zoetgetijwaterlichamen 'getijdedijle en getijdezenne', 'getijdedurme' en 'getijdenetes', more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen (5 delen: kanalen en sterk veranderde rivieren, oppervlaktewater in het bekken van de gentse kanalen, de kusthaven), more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel, more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim KRW-waterlichaam 'Havengeul Ijzer', more
 • Verontreiniging met fecale kiemen van strandwater, more

Publications (20)  Top | Publications | Projects 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Claus, C.; Maeckelberghe, H.; Van Holderbeke, L.; Van de Velde, A. (1979). Survey and culturing of edible molluscs at the Belgian coast, in: Geconcerteerde Onderzoeksacties Interuniversitaire Actie Oceanologie: verslag van de studiedagen = Actions de Recherche Concertées Action Interuniversitaire Océanologie: rapports des journées d'études. pp. 197-204, more
 • Claus, C.; Van Holderbeke, L.; Maeckelberghe, H.; Persoone, G. (1980). Nursery culturing of bivalve spat in heated seawater, in: Geconcerteerde Onderzoeksacties Interuniversitaire Actie Oceanologie: verslag van de studiedagen = Actions de Recherche Concertées Action Interuniversitaire Océanologie: rapports des journées d'études. pp. 283-302, more
 • Claus, C.; Van Holderbeke, L.; Maeckelberghe, H.; Persoone, G. (1981). Nursery culturing of bivalve spat in heated seawater, in: Tiews, K. (Ed.) Proceedings of the World Symposium on Aquaculture in Heated Effluents and Recirculation Systems, Stavanger 28-30 May 1980. pp. 465-480, more
 • Peer reviewed article Claus, C.; Maeckelberghe, H.; De Pauw, N. (1983). Onshore nursery rearing of bivalve molluscs in Belgium. Aquacult. Eng. 2: 13-26, more
 • de Bruijckere, F.L.G.; Van Eck, B.T.M.; Maeckelberghe, H.; Pals, G. (1996). Waterkwaliteit van het Schelde Estuarium, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 96-109, more
 • Denys, V.; Maeckelberghe, H. (2002). Waterkwaliteit in de Spuikom, in: Mees, J. et al. (Ed.) De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8: pp. 17-19, more
 • Maeckelberghe, H. (1990). Jaarverslag fysico-chemisch meetnet oppervlaktewater 1990: De fysico-chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in het Vlaamse Gewest in 1990. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 21, 17 tabels, 14 figs, 1map pp., more
 • Maeckelberghe, H. (1990). De fysico-chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in het Vlaamse Gewest in 1990. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 21, 17 tables, 14 fig. pp., more
 • Maeckelberghe, H. (1997). De kwaliteit van de Schelde in 1994: Samenvatting van het rapport opgemaakt en gepubliceerd door de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS). Water 16(94): 107-112, more
 • Maeckelberghe, H. (2003). Watersysteemkennis en de Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1-6], more
 • Maeckelberghe, H.; Depamelaere, R.; Sluyts, H.; Van Hoof, F. (1992). Het automatisch meetstation op het Albertkanaal te Grobbendonk. Water 27(66): 168-175, more
 • Maeckelberghe, H.; Dehaemers, R.; Verdievel, M.; Pauwels, J.; Vlasselaer, D. (1992). Resultaten van de meetnetten water 1991 en van het onderzoeksproject 'micro-verontreinigingen in Vlaams oppervlaktewater'. Water 27(65): 131-139, more
 • Maeckelberghe, H.; Van den Noortgaete, F.; Verhagen, G. (2001). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 360, + maps pp., more
 • Maeckelberghe, H.; Theuns, I.; De Corte, S.; Vos, G.; Roos, D. (2002). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 167, 2 maps, 1 cd-rom pp., more
 • Peeters, B.; De Cooman, W.; Theuns, I.; Vos, G.; Pelicaen, J.; Maeckelberghe, H.; Gabriels, W.; Timmermans, G.; Kestens, S.; Barrez, I.; Van den Broeck, S.; D’Heygere, T.; Soetaert, H.; Martens, K.; Baten, I.; Haustraete, K.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Smis, A. (2010). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: kwaliteit oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 84 pp., more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; Bourgoing, L.; Taverniers, E.; Ysebaert, T.J.; Wattel, G. (1995). De waterkwaliteit van de Zeeschelde: evolutie in de voorbije dertig jaar. Water 14(85): 244-256, more
 • van Eck, G.T.M.; de Bruijkere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Naar een schone Schelde. Water 17(102): 293-303, more
 • van Eck, G.Th.M.; De Bruijkcere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: naar een schone Schelde. Water 17(102): 293-303, more
 • van Eck, G.Th.M.; De Bruijkcere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: naar een schone Schelde, in: Referatenboek: 4de Scheldesymposium: de sterke schouders van het Scheldebekken (deel 1). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(102): pp. 293-303, maps, more
 • Vannevel, R.; Maeckelberghe, H.; Pillen, R.; Beyens, J.; De Winter, A.J. (1990). Jaarverslag biologisch meetnet 1989-1990: de biologische waterkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Rapport over de jaren 1989 & 1990. Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Planning: [s.l.]. 11, 7 tabs, 1 map pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects