IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Vanthomme, Rik

Project  Top | Publications | Project | Datasets 
 • Interaction of water column and the tide land in the Sea-Scheldt, more

Datasets (3)  Top | Publications | Project | Datasets 
 • Projekt Zee - Bacteriology of the Belgian part of the North Sea 1970-1976, more
 • Projekt Zee - Belgian part of the North Sea datasets 1970-1976, more
 • Projekt Zee - Biotic data of the Belgian part of the North Sea 1970-1976, more

Publications (10)  Top | Publications | Project | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Appeltans, W.; Hannouti, A.; Van Damme, S.; Soetaert, K.; Vanthomme, R.; Tackx, M. (2003). Zooplankton in the Schelde estuary (Belgium/The Netherlands). The distribution of Eurytemora affinis: effect of oxygen? J. Plankton Res. 25(11): 1441-1445. dx.doi.org/10.1093/plankt/fbg101, more
 • Delbeke, K.; Bossicart, M.; Joiris, C.; Bogaert, M.; Vanthomme, R. (1988). Huidige situatie van de verontreiniging van de mariene en estuariene sedimenten door PCBs en lindaan. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 45 + annexes pp., more
 • Delbeke, K.; Bossicart, M.; Joiris, C.; Bogaert, M.; Vanthomme, R. (1988). Huidige situatie van de verontreiniging van mariene en estuariene sedimenten door PCB's en lindaan. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium: Brussel. Vol. 1: tekst (45 p.); Vol. 2 (bijlagen) pp., more
 • Delbeke, K.; Bossicart, M.; Joiris, C.; Bogaert, M.; Vanthomme, R. (1989). Distribution of organochlorine residues between different fractions of sediments and between different planktonic compartments in the Scheldt estuary and the Belgian coastal zone. CM Documents - ICES, C.M. 1989(E:29). ICES: [s.l.]. [no pag.] pp., more
 • Delbeke, K.; Bossicart, M.; Joiris, C.; Bogaert, M.; Vanthomme, R. (1989). Distribution of organochlorine residues between different fractions of sediments and between different planktonic compartments in the Scheldt estuary and the Belgian coastal zone, in: Pichot, G. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research 1989: proceedings of the North Sea Symposium held in Ghent, 14 February 1989. pp. 393-412, more
 • Joiris, C.; Vanthomme, R.; Fonck, A. (1974). Planctonic heterotrophic bacteria: numbers and activity - 1974. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1974/BACT.03. [S.n.]: [s.l.]. 6 + figures + annexes pp., more
 • Joiris, C.; Vanthomme, R.; Wijnant, J.; Swaelens, R. (1978). Zuurstofconcentratie en mikrobiologische aktiviteiten in de Belgische kustzone in 1977. SURVEY 1978:05. Geconcerteerde Aktie Oceanografie: Brussel. 1 + table pp., more
 • Swaelens, R.; Vanthomme, R. (1980). Produktiviteit van mariene ecosystemen: het bakterioplankton. IZWO Mededelingen en Informatie 10(Spec. Vol. FKFO-report 1979/2): 1-6, more
 • Tackx, M.; Vanthomme, R.; Bogaert, M. (1991). Koolstof in het particulair gesuspendeerd materiaal van de Spuikom. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 16 pp., more
 • Tackx, M.; Hannouti, A.; De Pauw, N.; Nijs, J.; Vanthomme, R.; Daro, N. (2000). Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: partim kwalificatie en kwantificatie van organisch materiaal en plankton (contractnr. AMIS DS 6.2). Eindrapport verlenging 01/02/1999-31/01/2000. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS 6.2. VUB. Labo voor Ecologie en Systematiek: Brussel. 29 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Project | Datasets