IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs Klap, Vincent

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications 
 • Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS), more
 • Rhine-Scheldt Delta Cooperation (RSD), more
 • Function: Lid begeleidingsgroep

 • Provincie Zeeland, more
 • Function: Senior-Beleidsmedewerker

  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications 
  Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF), more
  Function: Coördinator Werkgroep Schelde-estuarium en Delta Overleg


Publications (10)  Top | Institutes | Publications 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Denneman, B.; Weiler, P.; Symens, P.; Klap, V.A.; Van Gils, W.; Smeele, Q.; Bouma, H.; Hemminga, M. (2004). De Schelde natuurlijk! Visie op een duurzaam en natuurlijk Schelde-estuarium. WWF Vlaanderen: Brussel. 48 pp., more
 • Peer reviewed article Hemminga, M.A.; Klap, V.A.; van Soelen, J.; Boon, J.J. (1993). Effect of salt marsh inundation on estuarine particulate organic matter characteristics. Mar. Ecol. Prog. Ser. 99(1-2): 153-161, more
 • Klap, V. (2001). Diep, dieper, diepst, in: De Westerschelde: diep, dieper, diepst. Wantij, 2001(1): pp. 3-5, more
 • Klap, V. (2013). Wachten op de kokkels en wadpieren. Zeeuws Landschap 29(4): 12-13, more
 • Klap, V.; Martens, B.; Dauwe, B. (2001). Verdieping vaargeul Westerschelde: unieke natuurwaarden op de schop: Standpuntennotitie van de Werkgroep Schelde-estuarium. Bond Beter Leefmilieu: The Netherlands. 6 pp., more
 • Klap, V.; Heip, C.H.R. (1991). De Schelde: een evaluatie van het beleid, de functies en de waterkwaliteit. Interparlementaire Beneluxraad: Brussel. 98 pp., more
 • Klap, V.A. (2005). Noodzaak ontpoldering langs de westerschelde goed onderbouwd: zeshonderd hectare nieuwe natuur politiek compromis. Wantij (Heinkensz.) 3: [s.n.], more
 • Peer reviewed article Klap, V.A.; Louchouarn, P.; Boon, J.J.; Hemminga, M.A.; van Soelen, J. (1999). Decomposition dynamics of six salt marsh halophytes as determined by cupric oxide oxidation and direct temperature-resolved mass spectrometry. Limnol. Oceanogr. 44(6): 1458-1476, more
 • Peer reviewed article Klap, V.A.; Hemminga, M.A.; Boon, J.J. (2000). Retention of lignin in seagrasses: angiosperms that returned to the sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 194: 1-11, more
 • Klap, V.A.; Verbeek, H.; Coosen, J. (2007). Wie ontwart de gordiaanse knoop Westerschelde? Water (Den Haag, 1991) 121: 10-12, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications